Uputstvo Za Upotrebu - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HOOLDAMINE JA HOIUSTAMINE
1. Pühkige kõik pinnad lapiga puhtaks.
2. Hoidke jahedas, kuivas kohas, mis ei ole lastele kättesaadav.
JÄÄTMEKÄITLUS
Läbikriipsutatud prügikasti kujutise tähendus on järgmine.
Ärge utiliseerige elektrilisi seadmeid koos sorteerimata
tavaprügiga, vaid viige need kogumiskohtadesse.
Küsige teavet jäätmete kogumiskohtade kohta kohalikust
omavalitsusest. Kui elektriseadmed on viidud loodusesse või
prügimägedele, siis võivad ohtlikud ained sattuda pinnavette ja sealt
toiduahelasse, mis kahjustab teie tervist ja heaolu. Kui asendate vana
seadme uuega, siis on müüja seadusega kohustatud vana seadme
utiliseerimiseks tagasi võtma vähemalt tasuta.
Upozorenje
1. Uređaj mora da bude priključen na bezbedan i
izuzetno nizak napon koji odgovara oznaci na
aparatu.
2. Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i više i
osobe sa ograničenim fizičkim, mentalnim i osetilnim
mogućnostima ili osobe bez iskustva i znanja ako su
pod nadzorom ili im je objašnjena upotreba aparata
na siguran način i ako razumeju moguće opasnosti.
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/爱沙尼亚/塞尔维亚

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

64

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis