Instrucciones De Funcionamiento - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
3. De pomp moet worden opgeslagen op een droge plaats bij een temperatuur van -20°C -
45°C. Als de pomp langer dan 12 maanden niet wordt gebruikt, loopt de batterij leeg. De
batterij moet iedere 6 maanden worden opgeladen.
ONDERHOUD EN OPSLAG
1. Gebruik een droge doek om voorzichtig alle oppervlakken te reinigen.
2. Bewaar het product op een koele, droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
WEGGOOIEN
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:
Elektrische apparatuur dient niet afgedankt te worden samen met het gewoon
huishoudelijk afval. Contacteer uw plaatselijke overheid om meer informatie te krijgen
over de beschikbare manieren van afvalophaling. Wanneer elektrische apparatuur
gedumpt wordt in de natuur, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater sijpelen en in
de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn. Wanneer u uw
oude apparatuur wilt vervangen door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht uw oude
apparatuur gratis terug te nemen voor afdanking.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Advertencia
1. El dispositivo solo se debe alimentar con tensión de
seguridad muy baja de acuerdo con la etiqueta presente en
el mismo.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años
y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales
disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si
cuentan con la supervisión adecuada o reciben instrucciones
precisas respecto al uso del aparato de una forma segura y
comprenden los riesgos asociados. No permita que los niños
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/荷/西
14

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis