Bestway 62101 Bedienungsanleitung Seite 17

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Advarsel
1. Af sikkerhedshensyn må apparatet kun forsynes med en
ekstra lav spænding svarende til mærkepladen på
enheden.
2. Dette udstyr kan anvendes af børn på 8 år og derover
samt personer med nedsatte fysiske,
bevægelsesmæssige eller mentale evner eller
manglende erfaring og kendskab, hvis de bliver
superviseret eller er instrueret i sikker brug af udstyret og
forstår de farer, der er involveret. Børn må ikke lege med
udstyret. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke
foretages af børn uden opsyn. (Til EU-markedet)
Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring
og viden, medmindre de er under opsyn eller har
modtaget vejledning i anvendelsen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal
være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
anordningen. (Til markeder uden for EU)
3. Benyt ikke pumpen i flere end 5 minutter ad gangen. Den
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/丹
BETJENINGSVEJLEDNING
17

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis