Herunterladen  Diese Seite drucken

Onderhoud En Reiniging; Verklaring Van Overeenstemming (Doc) - Renkforce 1499894 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

12. Onderhoud en reiniging

Alvorens u de platenspeler reinigt of onderhoudt, dient u rekening te houden met de volgende veiligheidsinstructies:
Bij het openen van deksels of het verwijderen van onderdelen kunnen spanningvoerende delen vrij komen
te liggen.
Daarom moet het toestel voor onderhoud of reparatie worden losgekoppeld van alle spanningsbronnen.
Condensatoren in het toestel kunnen nog geladen zijn, zelfs als ze van alle spanningsbronnen zijn losge-
koppeld.
Een reparatie mag uitsluitend plaatsvinden door een technicus die vertrouwd is met de risico's resp. de van
toepassing zijnde voorschriften.
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplosmid-
delen, omdat deze schade kunnen veroorzaken aan de behuizing of zelfs de werking aantasten.
• Koppel het product voor elke reinigingsbeurt los van de stroomvoorziening.
• Gebruik een droge, pluisvrije doek om het product te reinigen.

13. Verklaring van overeenstemming (DOC)

Hiermee verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product met richtlijn
2014/53/EU overeenstemt.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.conrad.com/downloads
Kies een taal door een vlagsymbool te selecteren en voer het bestelnummer van het product in het zoek-
veld in; vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring in pdf-formaat downloaden.
80

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Renkforce 1499894

Diese Anleitung auch für:

Mt-88wec

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: