Herunterladen  Diese Seite drucken

Renkforce 1499894 Bedienungsanleitung Seite 77

Vorschau ausblenden

Werbung

Knop T-SCAN/
(9)
• Druk op deze knop om het afspelen kort te onderbreken.
• Door nogmaals te drukken, begint het afspelen weer op de plaats waar was gestopt.
Wanneer u tijdens het afspelen op knop REC/DEL (7) drukt, schakelt het afspelen om tussen nummers
die met dit apparaat werden opgenomen en nummers die niet met dit apparaat werden opgenomen. Deze
functie is nuttig om nieuwe opnames te controleren.
Als de aanduiding NFIL op het scherm (10) verschijnt, betekent dit dat er zich geen nummers op het ge-
heugenmedium bevinden die met dit apparaat werden opgenomen.
Knop
/ BAND (15)
• Druk op deze knop om het afspelen te beëindigen.
Knoppen
(16) of
Deze knoppen dienen voor de keuze van de afzonderlijke nummers resp. voor het zoeken naar een bepaalde pas-
sage binnen een liedje.
De pijlen op de koppen geven de zoekrichting (vooruit resp. achteruit) aan.
• Druk kort op een van deze knoppen naar de volgende of vorige track te springen.
• Druk lang op een van de knoppen om binnen een track een bepaalde passage te zoeken.
Map zoeken
• Druk op de knop ALBUM/PRESET DOWN (18) om een map terug te springen.
• Druk op de knop ALBUM/PRESET UP (19) om een map naar voor te springen.
Herhaalfunctie
• Druk een keer op knop MODE/CLOCK (8) om alle nummers van het geheugenmedium te herhalen.
• Druk twee keer op knop MODE/CLOCK (8) om het huidig afgespeelde nummer te herhalen
• Om deze functie weer uit te schakelen drukt u opnieuw op knop MODE/CLOCK (8).
USB- of SD-geheugenmedium verwijderen
• Voor u een geheugenmedium verwijdert, schakelt u het apparaat uit of kiest u met knop FUNCTION (5) een andere
bedrijfsmodus.
(17)
77

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Renkforce 1499894

Diese Anleitung auch für:

Mt-88wec

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: