Herunterladen  Diese Seite drucken

C) Externe Av-Bronnen Aansluiten; D) Koptelefoon Aansluiten; E) Stekkertransformator Aansluiten; F) Radio-Antenne - Renkforce 1499894 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

c) Externe AV-bronnen aansluiten

• Verbind de audiouitgang AUX IN (14) met de line- of koptelefoonuitgang van het externe weergave-apparaat.
• Gebruik indien nodig een geschikt adaptersnoer.

d) Koptelefoon aansluiten

• Steek de aansluitleiding van de koptelefoon in de koptelefoonaansluiting (11).
Wanneer een koptelefoon is aangesloten, worden de ingebouwde luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

e) Stekkertransformator aansluiten

Let voor het verbinden van de stekkertransformator op dat de aan de laser aangesloten stekkertransforma-
tor met de aanwezige netspanning overeenstemt. Als de gegevens niet overeenkomen met de beschikbare
netspanning, kunt u de stekkertransformator niet aan een contactdoos aansluiten. Bij een verkeerde voe-
dingsspanning ontstaat ernstige schade.
Wees voorzichtig bij het omgaan met stekkertransformatoren en netaansluitingen. Netspanning kan le-
vensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
Het stopcontact waarop de stekkertransformator wordt aangesloten, moet gemakkelijk bereikbaar zijn zo-
dat het in geval van storingen snel en zonder gevaren van de netspanning kan worden gescheiden.
De platenspeler en alle aangesloten apparaten moeten bij het aansluiten van de voedingsspanning zijn
uitgeschakeld.
Laat kabels niet zonder toezicht rondslingeren. Deze dienen op deskundige wijze gelegd te worden om
gevaar voor ongevallen te voorkomen.
Controleer of alle elektrische verbindingen, verbindingsleidingen tussen de apparaten en eventuele ver-
lengsnoeren volgens de voorschriften en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing zijn aangesloten.
Bij gebruik van een verlengsnoer moet u er zeker van zijn dat deze geschikt zijn voor de betreffende
belasting.
• Steek de laagvoltstekker van de stekkertransformator in de stekkertransformatoraansluiting (29).
• Steek tenslotte de stekkertransformator in een wandcontactdoos van het openbare stroomnet.
• Van zodra de platenspeler via de stekkertransformator van stroom wordt voorzien, schakelt hij in de stand-bymodus
en is hij gebruiksgereed.

f) Radio-antenne

Rol de FM-draadantenne (30) helemaal uit om een zo goed mogelijke UKW-ontvangst mogelijk te maken.
72

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Renkforce 1499894

Diese Anleitung auch für:

Mt-88wec

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: