Herunterladen  Diese Seite drucken

C) Timerfunctie; D) Radiomodus - Renkforce 1499894 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

c) Timerfunctie

• Druk op de regelknop VOLUME/POWER (4) om het apparaat in te schakelen. Het indicatielampje STANDBY (2)
gaat uit.
• Om het apparaat na een gedefinieerde tijd uit te schakelen, drukt u op knop SLEEP (6) tot de gewenste tijd is
ingesteld.
• De tijdsduur tot aan het uitschakelen kan van 90 tot 10 minuten worden ingesteld in stappen van 10 minuten. Het
apparaat schakelt na afloop van de geprogrammeerde tijdsduur in de stand-bymodus.
• Het scherm (10) schakelt na korte tijd opnieuw naar het normale bedrijfsscherm terug en bij een geactiveerde
timerfunctie verschijnt de aanduiding SLEEP.
• Wanneer u de timerfunctie voor de geprogrammeerde uitschakelduur wilt deactiveren, drukt u op de knop SLEEP
(6) tot de aanduiding SLEEP OFF op het scherm (10) verschijnt.

d) Radiomodus

Zenderzoeken
• Druk op de knop FUNCTION (5) tot de radiomodus is geselecteerd. De frequentieweergave verschijnt op het
scherm (10).
• Druk op knop
/ BAND (15) om het gewenste ontvangstbereik (AM = middengolf of FM = UKW) te selecteren.
• Druk op een van de knoppen
ken naar zenders in de gekozen zoekrichting te starten. Het zoeken stopt pas bij de volgende goed te ontvangen
zender.
• Wanneer u slechts kort op knoppen
een stap veranderd.
Manuele stationsopslag
• Stel zender die moet worden opgeslagen in zoals beschreven onder "Zenderzoeken".
• Druk op knop MODE/CLOCK (8) om de zender op een vrije geheugenplaats op te slaan.
• Om meer zenders op te slaan, herhaalt u de beschreven procedure voor elke zender die moet worden opgeslagen.
Er kunnen max. 30 UKW- en 20 MW-zenders worden opgeslagen.
• Om een reeds opgeslagen zender op te roepen, drukt u op knop ALBUM/PRESET DOWN (18) of
ALBUM/PRESET UP (19) tot de gewenste stationsopslagplaats is geselecteerd.
Automatische zenderopslag
• Druk op de knop T-SCAN/
• Het ontvangstbereik wordt doorzocht en alle goed ontvangbare zenders worden na elkaar in het stationsgeheugen
opgeslagen, te beginnen met CH01.
• Deze procedure moet voor de verschillende bandbereiken (MW en UKW) afzonderlijk worden uitgevoerd.
• Om een reeds opgeslagen zender op te roepen, drukt u op knop ALBUM/PRESET DOWN (18) of
ALBUM/PRESET UP (19) tot de gewenste stationsopslagplaats is geselecteerd.
74
(16) of
(17) en houd deze gedurende 1 - 2 seconden ingedrukt om het zoe-
(16) of
(17) drukt, wordt de ontvangstfrequentie telkens maar met
(9).

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Renkforce 1499894

   Verwandte Inhalte für Renkforce 1499894

Diese Anleitung auch für:

Mt-88wec

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: