Herunterladen  Diese Seite drucken

E) Platenspelermodus - Renkforce 1499894 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Stereo-/mono-ontvangst
• Druk op knop FM ST op de afstandsbediening om de ontvangst van het radiodeel naar stereo of mono om te
schakelen.
• Op het scherm verschijnt het ST-symbool bij stereo-ontvangst.
Bij slechte ontvangst is het aangewezen om de mono-modus te kiezen aangezien zo de storende geluiden
beter worden onderdrukt.
Als de ontvangstkwaliteit in de stereomodus slecht is, rolt u de FM-draadantenne (30) helemaal uit of stelt
u ze anders op.
Bij storingen bij MW-ontvangst kan het hele apparaat gedraaid of anders worden geplaatst aangezien de
MW-ontvangst door een in het apparaat geïntegreerde antenne wordt gerealiseerd.

e) Platenspelermodus

Trek de naaldbescherming van de weergavekop naar voor af voor ingebruikname van de platenspeler.
Maak de weergavekopklem voor gebruik van de platenspeler los en maak de kop met de weergavekop-
klem na gebruik opnieuw vast.
• Druk op de knop FUNCTION (5) tot de platenspelermodus is geselecteerd. De weergave PHON verschijnt op het
scherm (10).
• Stel de juiste afspeelsnelheid afhankelijk van de gebruikte langspeelplaat met de schakelaar 33/45/78 (23) in.
• Stel de schakelaar AUTO STOP ON/OFF (22) naar wens in.
OFF: de platenspeler draait zolang de bedrijfsmodus platenspeler is ingesteld.
ON: de platenspeler stopt op het einde van het afspelen automatisch.
Bij sommige langspeelplaten kan het gebeuren dat de auto-stopfunctie niet correct werkt aangezien het
bereik van de uitloopgroef niet aan de norm beantwoordt.
• Plaats de langspeelplaat op het plateau. Gebruik indien nodig de single-puck (20).
• Hef de weergavekop (24) met de weergavekoplift (21) op en draai de weergavekop over de langspeelplaat.
• Laat de weergavekop (24) met de weergavekoplift (21) voorzichtig op de langspeelplaat zakken. Het afspelen
begint.
• Op het einde van de langspeelplaat stopt de plateauaandrijving automatisch (voorwaarde: de schakelaar AUTO
STOP ON/OFF (22) staat in de stand ON).
• Hef de weergavekop (24) met de weergavekoplift (21) op en draai hem terug op de weergavekopsteun.
• Wanneer de schakelaar AUTO STOP ON/OFF (22) in de stand OFF staat of u het afspelen voor het einde van de
langspeelplaat wilt stoppen, heft u de weergavekop (24) met de weergavekoplift (21) op en draait u deze terug op
de weergavekopsteun.
75

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Renkforce 1499894

Diese Anleitung auch für:

Mt-88wec

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: