Herunterladen  Diese Seite drucken

Voorbereiding; A) Afstandsbediening; B) Cinchuitgangen Aansluiten - Renkforce 1499894 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

9. Voorbereiding

a) Afstandsbediening

Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit.
Verwijder de batterij indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact bijtende wonden veroorzaken; draag in dit
geval beschermende handschoenen.
Let erop dat de batterij niet wordt kortgesloten of in vuur wordt geworpen. De batterij mag niet worden
opgeladen. Er bestaat explosiegevaar.
Bij de eerste ingebruikname is de batterij van de afstandsbediening eventueel reeds geïnstalleerd en door
een isoleerfolie tegen ontladen beschermd. Verwijder deze folie eventueel voor gebruik door deze uit het
batterijvak van de afstandsbediening te trekken.
Batterijen vervangen
• Wanneer de afstandsbediening niet goed meer werkt, is de batterij leeg en moet worden vervangen door een
nieuwe batterij van hetzelfde type.
• Trek de batterijhouder aan de achterkant van de afstandsbediening eruit.
• Verwijder de lege batterij en plaats een nieuwe 3 V lithium knopcel CR2025. De juiste poolrichting staat op de
achterkant van de afstandsbediening aangegeven.
• Plaats de batterijhouder weer in de afstandsbediening.

b) Cinchuitgangen aansluiten

Wanneer u voor het afspelen niet de ingebouwde luidsprekers, maar een externe versterker met luidsprekers wenst
te gebruiken, sluit u de versterker aan, zoals hier beschreven.
Zorg ervoor dat de stekkertransformator is losgekoppeld van het stroomnet, voordat u de platenspeler
aansluit. Schakel ook de audioversterker die op de platenspeler moet worden aangesloten uit en koppel
deze los van het stroomnet door de stekker uit het stopcontact te trekken.
Gebruik voor de aansluiting van de cinch-bussen alleen hiervoor geschikte, afgeschermde cinch-kabels.
Bij gebruik van andere kabels kunnen zich storingen voordoen.
Om vervormingen of onjuiste aanpassingen te voorkomen die tot beschadiging van het apparaat kunnen
leiden, mogen op de cinch-bussen uitsluitend apparaten worden aangesloten die ook zijn voorzien van
cinch-aansluitingen.
Let op, dat de audioaansluitingen correct worden verbonden, d.w.z. altijd links met links en rechts met
rechts verbinden.
• Verbind de aansluiting LINE OUT (26) met de ingang van aangesloten audioversterker.
• De rode of met R gemarkeerde bus is de rechter aansluiting, de witte of met L gemarkeerde bus is de linker
aansluiting.
71

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Renkforce 1499894

   Verwandte Inhalte für Renkforce 1499894

Diese Anleitung auch für:

Mt-88wec

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: