Herunterladen  Diese Seite drucken

Opstelling - Renkforce 1499894 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

8. Opstelling

Houd bij de keuze van de opstellingsplaats rekening met de ruimtelijke omstandigheden, zoals de positie van de
dichtstbijzijnde contactdoos etc.
Let bij het plaatsen van het apparaat ook op dat blootstelling aan direct zonlicht, trillingen, stof, hitte, kou en vocht
moet worden voorkomen. Er mogen zich geen sterke transformatoren of motoren in de nabijheid van het apparaat
bevinden.
Gebruik het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond. Rondom het apparaat moet
voldoende luchtcirculatie kunnen zijn om de ontstane warmte te kunnen afvoeren. Plaats het apparaat
daarom alleen op een glad oppervlak, dus niet op bijv. een tapijt. Dek de ventilatieopeningen in de behui-
zing nooit af. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor, dat de aansluitkabels niet worden afgekneld of door scher-
pe randen worden beschadigd.
Leg kabels altijd zodanig dat er niemand over kan struikelen of er achter kan blijven haken. Er bestaat
gevaar voor verwondingen.
Gebruik de platenspeler alleen in horizontale positie aangezien deze anders niet correct werkt. Als u zich
niet aan deze aanwijzing houdt, kunnen langspeelplaten of de platenspeler beschadigd worden.
Zorg dat het apparaat stabiel wordt geplaatst aangezien omlaag vallende apparatuur ongelukken kan
veroorzaken.
Door toepassing van diverse laksoorten en polijstmiddelen bij meubilair kan niet worden uitgesloten dat
de poten van het apparaat als gevolg van een chemische reactie zichtbare sporen op meubilair kunnen
achterlaten.
Het apparaat dient daarom niet zonder geschikte bescherming op kostbare meubeloppervlakken te worden
geplaatst.
• Plaats uw platenspeler op een stabiel en horizontaal oppervlak.
• Plaats het apparaat op een voldoende grote afstand ten opzichte van de evt. aanwezige luidsprekers om akoesti-
sche terugkoppelingen te voorkomen.
• Het opsteloppervlak dient indien mogelijk los te zijn gekoppeld van de grond.
70

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Renkforce 1499894

   Verwandte Inhalte für Renkforce 1499894

Diese Anleitung auch für:

Mt-88wec

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: