Herunterladen  Diese Seite drucken

F) Cassettemodus; G) Externe Audiobron Afspelen; H) Van Een Usb-Geheugenmedium Of Sd-Kaart Afspelen - Renkforce 1499894 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

f) Cassettemodus

• Druk op de knop FUNCTION (5) tot de cassettemodus is geselecteerd. De weergave TAPE verschijnt op het
scherm (10).
• Plaats een compact-cassette in het cassettevak (26). De af te spelen zijde moet hierbij naar boven wijzen.
• Om de cassette vooruit te spoelen, drukt u op knop
• Om terug te keren naar de afspeelmodus, drukt u opnieuw op knop
opnieuw vrijkomt.
• Om de cassette uit te werpen, drukt u op knop
Om schade aan de compact-cassette te vermijden, moet deze na gebruik uit het cassettevak (26) worden
geworpen en in de cassettehuls worden bewaard.

g) Externe audiobron afspelen

De externe audiobron moet met de aansluiting AUX IN (14) verbonden zijn (zie "Aansluiting van externe
weergave-apparaten").
• Druk op de knop FUNCTION (5) tot de AUX-modus is geselecteerd. De aanduiding AUX verschijnt op het scherm
(10).
• Start het afspelen van het aangesloten apparaat.
• Het geluid van de externe audiobron wordt via de ingebouwde luidsprekers (27) afgespeeld.

h) Van een USB-geheugenmedium of SD-kaart afspelen

Verbind geen MP3-speler met de USB-poort (12) wanneer deze via batterijen wordt aangedreven. De
stroomvoorziening van de USB-poort (12) kan de geïnstalleerde batterijen opladen en daardoor tot de
oververhitting of het ontploffen van de batterijen leiden.
Aan de USB-poort (12) kunnen uitsluitend USB-geheugenmedia worden gebruikt. MP3-spelers met USB-
aansluiting schakelen bij het insteken in deze aansluiting in de regel in de PC-modus. In deze modus is
het afspelen van muziekbestanden niet mogelijk. U kunt echter op elk moment de audio-uitgang van een
MP3-speler aan de aansluiting AUX IN (14) aansluiten.
SD- of SDHC-kaarten en USB-geheugenmedia tot max. 32 GB worden ondersteund.
De media moeten FAT geformatteerd zijn.
Vanwege de grote verscheidenheid van apparaten met USB- en SD-kaartinterfaces en hun soms erg
fabricagespecifieke functies kan niet gegarandeerd worden dat alle media herkend worden en alle bedie-
ningsmogelijkheden in combinatie met dit apparaat beschikbaar zijn.
Als het opslagmedium niet wordt herkend, verwijdert u het nogmaals en sluit u het dan opnieuw aan.
• Steek een USB-geheugenmedium in de USB-poort (12) en/of een SD-kaart in de SD-kaartlezer (13).
• Het afspelen van het laatst verbonden medium start automatisch.
Let op de correcte afstelling van het geheugenmedium. Het past slechts in een richting in de overeenkom-
stige interface. De SD-kaart moet met de contacten naar beneden worden ingestoken.
• Wanneer u de bedrijfsmodus wilt omschakelen, kiest u deze met de knop FUNCTION (5).
76
/
(25) tot aan de eerste vergrendeling.
/
/
(25) tot aan de aanslag. De cassette wordt uitgeworpen.
(25), maar slechts lichtjes opdat deze

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Renkforce 1499894

Diese Anleitung auch für:

Mt-88wec

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: