Herunterladen  Diese Seite drucken

I) Opname- Of Kopieerfunctie - Renkforce 1499894 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

i) Opname- of kopieerfunctie

Opname van radio, cassetterecorder, platenspeler of externe audiobron
• Activeer de gewenste bedrijfsmodus (radiomodus, cassettemodus, platenspelermodus of afspelen van een externe
audiobron).
• Steek een USB-geheugenmedium in de USB-poort (12) of een SD-kaart in de SD-kaartlezer (13).
• Druk op knop REC/DEL (7). Het geheugenmedium wordt ingelezen en de opname start na enkele seconden au-
tomatisch.
• Als zowel een USB-geheugenmedium als een SD-kaart werden geïnstalleerd, kiest u het gewenste opnameme-
dium met knoppen
seconden.
• Tijdens de opname knippert REC op het scherm (10).
• Druk de knop
/ BAND (15) om de opname te stoppen.
• De voorheen gekozen bedrijfsmodus (radiomodus, cassettespelermodus, platenspelermodus of afspelen van een
externe audiobron) wordt voortgezet.
De opname gebeurt in real-time en maakt MP3-bestanden met een bitrate van 128 kbit/s. aan.
Tijdens de opname mag het geheugenmedium niet worden verwijderd.
Tijdens de opname van radio kan de ontvangstfrequentie niet worden gewijzigd.
Tussen de afzonderlijke bedienstappen kan het tot korte vertragingen komen aangezien het geheugenme-
dium eerst moet worden ingelezen. Deze inleestijd is afhankelijk van de grootte en de reactiesnelheid van
het geheugenmedium.
Aanmaken van tracks bij opname van analoge audiobronnen
Bij de opname van analoge audiobronnen wordt normaal gezien slechts een track zonder indeling in individuele tracks
(nummers) aangemaakt. De herkenning van afzonderlijke nummers is niet mogelijk. Om toch een dergelijke indeling
te bekomen, moet deze manueel gebeuren.
• Druk tijdens de opname op de plaats, waar een nieuw nummer moet worden aangemaakt, op knop REC/DEL (7).
• De opname wordt kort onderbroken en begint daarna automatisch opnieuw.
De opname wordt bij het aanmaken van de nieuwe tracks kort onderbroken. Bij snel op elkaar volgende
nummers kan het gebeuren dat het begin van een nieuw nummer niet volledig wordt opgenomen.
j) Wisfunctie
• Houd knop REC/DEL (7) tijdens het afspelen van het te wissen track gedurende 3 - 5 seconden ingedrukt.
• Op het scherm (10) verschijnt "DEL" en het wissen begint.
• Wanneer "DEL" op het scherm (10) uitdooft, is het wissen afgesloten.
78
(16) of
(17) en drukt u opnieuw op knop REC/DEL (7). De opname start na enkele

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Renkforce 1499894

   Verwandte Inhalte für Renkforce 1499894

Diese Anleitung auch für:

Mt-88wec

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: