Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFDS 33 B2 Montage-, Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Fülldraht-schweissgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
FÜLLDRAHT-SCHWEISSGERÄT PFDS 33 B2
SE
RÖRELEKTROD-SVETSAGGREGAT
PFDS 33 B2
Monterings-, användnings- och säkerhetsanvisningar
Översättning av original bruksanvisning
LT
SUVIRINIMO MILTELINE ELEKTRODINE
VIELA APARATAS PFDS 33 B2
Montavimo, valdymo ir saugos nurodymai
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 285525
285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_cover_LB3_SE_PL_LT_DE.indd 3
PL
URZĄDZENIE SPAWALNICZE
PFDS 33 B2
Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
DE
FÜLLDRAHT-SCHWEISSGERÄT
PFDS 33 B2
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
SE
PL
LT
DE
19.10.17 16:13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFDS 33 B2

 • Seite 1 Monterings-, användnings- och säkerhetsanvisningar Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa Översättning av original bruksanvisning Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji SUVIRINIMO MILTELINE ELEKTRODINE FÜLLDRAHT-SCHWEISSGERÄT VIELA APARATAS PFDS 33 B2 PFDS 33 B2 Montavimo, valdymo ir saugos nurodymai Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 285525 285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_cover_LB3_SE_PL_LT_DE.indd 3...
 • Seite 2 Innan du läser, fäll ut sidan med illustrationerna och bekanta dig med alla funktioner på enheten. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_cover_LB3_SE_PL_LT_DE.indd 5 19.10.17 16:13...
 • Seite 4 285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_cover_LB3_SE_PL_LT_DE.indd 8 19.10.17 16:13...
 • Seite 5 Innehållsförteckning Förklaring till använda piktogram Sida Inledning Sida Avsedd användning Sida Beskrivning av delar Sida Tekniska data Sida Leveransomfattning Sida Säkerhetsanvisningar Sida Farokällor vid ljusbågssvetsning Sida 10 Svetsskärm specifika säkerhetsanvisningar Sida 12 Trånga och fuktiga utrymmen Sida 12 Skyddskläder Sida 13 Skydd mot strålning och brännskador Sida 13 EMC-enhetsklassificering...
 • Seite 6 Förklaring till använda piktogram Förklaring till använda piktogram Försiktighet! Möjliga svåra eller dödliga Läs bruksanvisningen! skador Nätingång: Försiktighet! Antal faser samt Fara för elektrisk stöt! Växelströmssymbol och 1 ~ 50 Hz Viktig anvisning! nominellt frekvensvärde Avyttra förpackningar och Avyttra inte elektriska utrustning på...
 • Seite 7 Inledning Rörelektrod-svetsaggregat Restrisk PFDS 33 B2 Även om du använder enheten enligt föreskrifterna, kvarstår restrisker. Följande faror kan uppstå i samband med konstruktionen och utförande av denna rörelektrod svetsaggregat:  Inledning – Ögonskador på grund av bländning, – Beröring av heta delar på enheten eller...
 • Seite 8  Leveransomfattning Använd endast svetsledningar „ som finns med i leveransomfatt- 1 rörelektrod-svetsaggregat PFDS 33 B2 1 brännmunstycke (förmonterat) ningen (PFDS 33 B2 H01N2- 4 strömmunstycken (1x 0,9 mm förmonterat; D1x10 mm²). 1x 0,8 mm; 1x 0,6 mm; 1x 1,0 mm) 1 slaghammare med trådborste...
 • Seite 9 Säkerhetsanvisningar get innan du placerar enheten på Skydda dina ögon med skydds- „ en annan plats. glasögon (DIN-kvalitet 9-10), som När enheten inte är i drift, stäng är fastsatta på den medlevererade „ alltid av den med hjälp av PÅ / svetsskärmen.
 • Seite 10 Säkerhetsanvisningar beroende på närförhållandena vid stötar (tomgångsspänning anslutningsstället. Vid tvivel, kon- i svetsströmkretsen), mot skadlig takta energiförsörjningsföretaget. strålning (värme och UV-strålning) Under drift av svetsaggregatet kan samt mot glödande metall- och „ funktionsstörningar hos andra en- slagspray. heter inträffa, t.ex. hörapparater, Använd fast isolerade skor.
 • Seite 11 Säkerhetsanvisningar Vid svetsning, särskilt i små Använd inte svetsaggregatet „ „ utrymmen, måste man se till att det i fuktig omgivning. finns tillräcklig friskluftsmatning, Ställ bara upp svetsaggregatet „ eftersom rök och skadliga gaser på en plan plats. bildas. Utgången mäts vid en omgivnings- „...
 • Seite 12 Säkerhetsanvisningar Ha en brandsläckare i närheten och kraftigt nedsmutsade resp. ned- en övervakare som kan använda den sprutade komponenter. omedelbart. Svetsa inte på trummor Enheten får endast användas av „ eller slutna behållare. personer som fyllt 16 år. Gör dig förtrodd med säkerhets- „...
 • Seite 13 Säkerhetsanvisningar elektriskt ledande väggar (pannor,  Skydd mot strålning och rör etc.), i våtrum (genomfuktning brännskador av arbetskläderna) får svetsag- gregatets utspänning inte vara På arbetsplatsen genom en skylt „ högre än 48 Volt (effektvärde) vid "Varning! Titta inte in i flammor- tomgång.
 • Seite 14 Säkerhetsanvisningar / före idrifttagning / montering Användaren ansvarar för fel som – en potentialutjämning bör ordnas uppkommer vid svetsning med ljus- – arbetsstyckena ska vara väl jordade bågen, och användaren måste vidta – enheter och anläggningar som lämpliga skyddsåtgärder. Använda- hotas av störande strålning bör om ren måste ägna särskild uppmärk- möjligt avlägsnas eller avskärmas...
 • Seite 15 Montage Montage Montering Enheten är lämplig för trådrullar upp till högst 450 g. Montage Lås upp och öppna locket till trådmatningsenhe- † , genom att dra den gängade stången längs det långa hålet. Lås upp rullenheten, genom att medurs vrida †...
 • Seite 16 Entfernen Sie die Brennerdüse durch Rechts- Entfernen Sie die Brennerdüse durch Rechts- drehung (siehe Abb. H). drehung (siehe Abb. H). Schrauben Sie die Stromdüse heraus Schieben Sie den Fülldraht durch die Draht- Schrauben Sie die Stromdüse heraus Schieben Sie den Fülldraht durch die Draht- Montering Entfernen Sie die Brennerdüse durch Rechts-...
 • Seite 17 schraube so ein, dass der Schweißdraht fest Abb. L). schraube so ein, dass der Schweißdraht fest zwischen Druckrolle und Vorschubrolle Stellen Sie den Gegendruck mit der Justier- zwischen Druckrolle und Vorschubrolle der oberen Führung sitzt ohne gequetscht zu schraube so ein, dass der Schweißdraht fest der oberen Führung sitzt ohne gequetscht zu werden (siehe Abb.
 • Seite 18 Idrifttagning  Inställning av trådmatning Arbetsstycket skall befrias från rost och färg † på det ställe som skall svetsas. Välj önskad För att uppnå ett konstant svetsförhållande, kan svetsström och trådmatning beroende på man med inställningshjulet för trådmatningen svetstrådens diameter, materialtjocklek och göra en fininställning för trådmatningen.
 • Seite 19 Idrifttagning I sömfogen antänds ljusbågen, styrs till Platta stumsvetsfogar † anslutningsstället, smälts där korrekt och Svetsningar bör utföras utan avbrott och med svetssömmen förs därefter vidare. tillräckligt inträngningsdjup, så bra förberedelse är FÖRSIKTIGHET! Observera att brännaren alltid oerhört viktigt. De faktorer som påverkar kvaliteten skall placeras på...
 • Seite 20 Bei stärkeren Materialien ist sie jedoch nicht mehr zweckmäßig. In diesem Fall ist es besser, eine Ver- Bei stärkeren Materialien ist sie jedoch nicht mehr bindung wie in Abbildung V vorzubereiten, bei der zweckmäßig. In diesem Fall ist es besser, eine Ver- die Kante einer Platte angeschrägt wird.
 • Seite 21 ... / miljöanvisningar och ... / Anvisningar för garanti och ... / garantivillkor Vid eventuell defekt eller vid nödvändigt utbyte Om felet täcks av vår garanti, får du en reparerad † av delar till enheten, kontakta lämplig fackper- eller en ny produkt tillbaka. Med reparation eller sonal.
 • Seite 22 En produkt som har fastställts vara defekt, kan du försäkrar på eget ansvar att produkten sedan med bifogat köpkvitto och med uppgift över felet och hur det har uppstått, portofritt skicka till Rörelektrod-svetsaggregat PFDS 33 B2 din meddelade serviceadress. Serieummer: 2065 Anvisning: Tillverkningsår: 2017 / 52...
 • Seite 23: Inhaltsverzeichnis

  Spis zawartości Legenda zastosowanych piktogramów ............Strona Instrukcja ............................Strona Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..................Strona Opis części ............................Strona Dane techniczne ..........................Strona Zawartość ............................Strona Wskazówki bezpieczeństwa ..................Strona Źródła zagrożenia podczas spawania łukiem elektrycznym ............Strona 10 Wskazówki bezpieczeństwa specyficzne dla masek spawalniczych ..........
 • Seite 24: Legenda Zastosowanych Piktogramów

  Legenda zastosowanych piktogramów Legenda zastosowanych piktogramów Legenda zastosowanych piktogramów Ostrożnie! Należy przeczytać Możliwe obrażenia od instrukcję obsługi! ciężkich po śmiertelne. Wejście sieciowe; ilość faz jak Ostrożnie! Niebezpieczeństwo również porażenia prądem elektrycznym! Symbol prądu przemiennego i 1 ~ 50 Hz Ważna wskazówka! wartość...
 • Seite 25: Instrukcja

  Instrukcja Instrukcja Urządzenie spawalnicze PFDS 33 B2 należy zachować. W przypadku przekazania pro- duktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację. Każdego rodzaju zastosowa- Instrukcja nie, które odbiega od zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jest zabronione i potencjalnie Serdecznie gratulujemy! niebezpieczne.
 • Seite 26: Dane Techniczne

  Instrukcja / Wskazówki bezpieczeństwa Zawartość Zestaw węży z bezpośrednim przyłączem Dysza prądowa (0,6 mm) Dysza prądowa (0,8 mm) 1 urządzenie spawalnicze PFDS 33 B2 1 dysza palnika (zamontowana fabrycznie) Uchwyt ręczny 4 dysze prądowe (1x 0,9 mm zamontowana Dysza prądowa (0,9 mm) fabrycznie;...
 • Seite 27 Używać wyłącznie przewodów Spawanie łukowe tworzy iskry, spawalniczych zawartych w stopione części metalu i dym. zestawie (PFDS 33 B2 Dlatego należy przestrzegać: H01N2-D1x10 mm²). Wszystkie palne substancjie i/ Podczas pracy urządzenie nie lub materiały usunąć z miejsca powinno stać...
 • Seite 28: Źródła Zagrożenia Podczas Spawania Łukiem Elektrycznym

  Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa Urządzenia nie przechowywać w miarę możliwości ich nie ani nie stosować w mokrym wdychać. otoczeniu lub w deszczu. Należy się zabezpieczyć przed Obowiązuje tutaj przepis niebezpiecznymi wpływami łuku bezpieczeństwa IP21S. elektrycznego i trzymać osoby Chronić oczy przy użyciu prze- nie biorące udziału w pracy w znaczonych do tego szkieł...
 • Seite 29 Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa ważne dla spawacza jest prze- odpowiednie, ponieważ spada- strzeganie poniższych reguł, aby jące, żarzące się krople metalu nie zagrażać sobie ani innym oraz mogą spowodować oparzenia. uniknąć szkód osobowych i urzą- Należy nosić odpowiednią dzenia. odzież ochronną, nie może to Prace związane z napięciem być...
 • Seite 30 Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa Zacisku nigdy nie podłączać do należy zadbać o wystarczający uziemionych elementów, które dopływ świeżego powietrza, znajdują się w dużej odległości ponieważ tworzy się dym i od przedmiotu obrabianego, szkodliwe gazy. np. rury z wodą w drugim końcu Przy pojemnikach pojemnikach, pomieszczenia.
 • Seite 31: Wskazówki Bezpieczeństwa Specyficzne Dla Masek Spawalniczych

  Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa obrabianego. Nie otwierać obudowy dokładnie dopasowane rozmiary urządzenia. filtrów. Zakładać całkowitą ochronę ciała. Niebezpieczeństwo spowodowane przez Niebezpieczeństwo przez dym spawalniczy: pola elektromagnetyczne: Wdychanie dymu spawalniczego Prąd spawania generuje pola może zagrozić zdrowiu. Nie trzy- elektromagnetyczne. Nie stosować mać...
 • Seite 32: Ciasne I Wilgotne Pomieszczenia

  Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa Należy zapoznać się ze wszyst- Przy użyciu urządzeń spawalni- kimi przepisami bezpieczeństwa czych w elektrycznie zagrożo- dotyczącymi spawania. W tym nych warunkach, np. w wąskich celu należy przestrzegać również pomieszczeniach z elektrycznie wskazówek bezpieczeństwo swo- przewodzącymi ścianami (kocioł, jego urządzenia spawalniczego.
 • Seite 33: Ochrona Przed Promieniowaniem I Oparzeniami

  Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa nadgarstków z odpowiedniego mieniowania, np. przez materiału (skóra). Muszą one odpowiednie pomalowanie. być w nienagannym stanie. W celu ochrony odzieży przed lecącymi iskrami i oparzeniami Klasyfikacja urządzeń należy nosić odpowiednie fartu- chy. Jeśli wymaga tego rodzaj Zgodnie z normą...
 • Seite 34: Przed Uruchomieniem

  Wskazówki bezpieczeństwa / Przed uruchomieniem / Montaż Wskazówki bezpieczeństwa / Przed uruchomieniem / Montaż - urządzenia TV, radiowe i inne Przed uruchomieniem odtwarzacze Wyjąć wszystkie części z opakowania i skon- - elektroniczne und elektryczne trolować, czy urządzenie spawalnicze lub urządzenia zabezpieczające poszczególne części wykazują...
 • Seite 35 Montaż Montaż Odblokować moduł rolki przekręcając uchwyt rolki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrz rys. C). Zdjąć uchwyt rolki z wałka (patrz rys. C). Obrócić moduł rolek dociskowych w bok (patrz rys. F). Wskazówka: Proszę zwrócić uwagę na to, że koniec drutu nie oderwał...
 • Seite 36 Montaż Montaż Zdjąć dyszę palnika poprzez przekręcenie w prawo (patrz rys. H). Wykręcić dyszę prądowa (patrz rys. H). Przesunąć drut przez prowadnicę drutu Poprowadzić zestaw węży w miarę możli- (patrz rys. J). wości prosto z dala od urządzenia spawalni- czego (położyć na ziemi). Przeprowadzić...
 • Seite 37: Uruchomienie

  Montaż / Uruchomienie Montaż / Uruchomienie Zawiesić śrubę regulacyjną (patrz rys. L). Ustawić opór przeciwny śrubą regulacyjną w taki sposób, aby drut spawalniczy był mocno osadzony między rolką dociskową a rolka podajnika w górnej prowadnicy, a przy tym nie został zgnieciony (patrz rys. L). Ponownie nasunąć...
 • Seite 38: Ustawianie Podajnika Drutu

  Uruchomienie Uruchomienie Spawanie Jeżeli przełącznik MAX 8 i przełącznik 2 9 przełączone są w dół, prąd spawania wynosi 90 A, a czas włączenia około 10%. ZAGROŻENIE POPA- RZENIEM! Zespawane przedmioty obrabiane Wymagany prąd spawania zależy od użytej są bardzo gorące, dlatego można się poparzyć średnicy drutu spawalniczego, grubości materiału w kontakcie z nimi.
 • Seite 39: Tworzenie Spoiny Spawalniczej

  Uruchomienie Uruchomienie Rezultat: Głębokość wypalania jest mniejsza, elektryczny ma miękki, równomierny brzęczący szerokość spoiny większa, górna część spoiny dźwięk. Głębokość wypalania (odpowiada głębokości (widoczna powierzchnia spoiny) bardziej płaska, spoiny w materiale) powinna być możliwie a tolerancja błędu spoiny (błędu w stopieniu duża, ale nie może powodować...
 • Seite 40 Uruchomienie Uruchomienie Im bardziej pionowo trzymany jest palnik względem W przypadku grubszych materiałów nie jest to już obrabianego elementu, tym większa jest głębokość jednak wskazane. W takim przypadku jest lepiej wnikania i odwrotnie. przygotować połączenie, jak przedstawiono obok, w którym krawędź płyty jest ukośna. Aby zapobiec odkształceniom, które mogą...
 • Seite 41: Konserwacja I Czyszczenie

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie / Wskazówki ... / Warunki ... Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie / Wskazówki ... / Warunki ... Wskazówki dotyczące Połączenia spawane zakładkowe ochrony środowiska i utylizacji Najpowszechniejsze przygotowanie jest z prostymi krawędziami spawanymi. Spaw można wykonać za pomocą...
 • Seite 42: Zakres Gwarancji

  Warunki gwarancji / Serwis Warunki gwarancji / Serwis Jeśli niniejsza gwarancja obejmuje daną wadę, instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce zwracamy naprawiony lub nowy produkt. Wraz z znajdującej się na tylnej lub dolnej ściance. naprawą lub wymianą produktu nie rozpoczyna W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek w dzia- się...
 • Seite 43: Deklaracja Zgodności We

  Marc Uhle - Pełnomocnik do spraw dokumentacji - Numer seryjny: 2065 Rok produkcji: 2017 / 52 IAN: 285525 Model: PFDS 33 B2 spełnia wymogi bezpieczeństwa Dyrektyw Unii Europejskiej Dyrektywa niskonapięciowa WE 2014 / 35 / UE Dyrektywa WE w sprawie kompatybilności...
 • Seite 44 285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_content_LB3_SE_PL_LT_DE.indb 44 19.10.17 16:10...
 • Seite 45 Turinys Instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės ........... Puslapis 46 Įvadas ..........................Puslapis 47 N audojimaspagalpaskirtį....................Puslapis 47 Daliųaprašymas ....................... Puslapis 47 Techniniaiduomenys ......................Puslapis 48 Tiekiamas komplektas ...................... Puslapis 48 Saugos nurodymai ..................... Puslapis 48 Lankinio suvirinimo keliami pavojai................... Puslapis 50 Suvirintojoskydelionaudojimosaugosnurodymai ............
 • Seite 46: Instrukcijoje Naudojamų Piktogramų Reikšmės

  Instrukcijojenaudojamųpiktogramųreikšmės Instrukcijojenaudojamųpiktogramųreikšmės Atsargiai! Galima sunkiai arba mirtinai Perskaitykitenaudojimo susižeisti instrukciją! Tinkloįvadas; Atsargiai!Pavojusdėlelektros faziųskaičiusir srovės! kintamosiossrovėssimbolis 1~50Hz Svarbusnurodymas! beidažniovardinėvertė Neišmeskiteelektrosprietaisų Pakuotęirprietaisąutilizuokite kartusubuitinėmisatliekomis! nekenkdami aplinkai! Nenaudokite prietaiso lauke Savisaugis suvirinimas irlyjant! milteline elektrodine viela Suvirinimo elektrodo sukeltas IP215 elektrossmūgisgalibūti Apsaugos laipsnis mirtinas Įkvepiamisuvirinimo Tinkavirinti,kaikyladidesnis dūmaigalikeltipavojųJūsų...
 • Seite 47: Įvadas

  Įvadas Suvirinimo milteline elektrodine viela Liekamoji rizika aparatas PFDS 33 B2 Netjeiprietaisasnaudojamaspagalnurodymus, visadayraliekamojirizika.Naudojantšiomodelio ir konstrukcijos suvirinimo milteline elektrodine  Įvadas vielaaparatą,galikiltitoliaunurodytipavojai: –akiųsužalojimasdėlakinimo, Nuoširdžiaisveikiname! – p risilietimaspriekarštųaparatoardetalėsdalių Jūsįsigijoteaukštoskokybės (apsideginimas), prietaisą,kurisgaminamas – n etinkamaiapsaugojusgaliįvyktinelaimingas mūsųgamykloje.Priešpradėdaminaudotipirmą atsitikimasirdėlskriejančiųkibirkščiųaršlako kartą,susipažinkitesumūsųgaminiu.Atidžiai daleliųgalikiltigaisras, perskaitykitešiąnaudojimoinstrukcijąirsaugos – t rūkstantoroarbauždarosepatalposenaudo- nurodymus.Šįįrankįpradėtieksploatuotigalitik...
 • Seite 48: TechniniaiDuomenys

  1 suvirinimo milteline elektrodine viela aparatas Remontoir(arba)techninėsprie- „ PFDS 33 B2 žiūrosdarbusleidžiamaatliktitik 1degiklioantgalis(sumontuotasišanksto) kvalifikuotiemselektrikams. 4 s rovėstiekimoantgaliai(1išankstosumontuo- tasantgalis0,9mm;1antgalis0,8mm; Naudokite tik tiekiamame „ 1antgalis0,6mm;1antgalis1,0mm) komplekteesančiussuvirinimo 1vielinisšepetėlissušlakošalinimoplaktuku laidus (PFDS 33 B2 H01N2-D1 x 1miltelinėelektrodinėviela,Ø0,9mm/450g 10 mm²). 1apsauginissuvirintojoskydelis 285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_content_LB3_SE_PL_LT_DE.indb 48 19.10.17 16:10...
 • Seite 49 Saugosnurodymai Nestatykiteveikiančioprietaiso „ Venkite bet priepatsienos,neuždenkiteir kokiotiesioginiosąlyčiosusuviri- neprispauskitetarpkitųįrengi- nimosrovėskontūru.Tuščiosios nių,kadperjoventiliacijosangas veikosįtampatarpelektrodo visadapatektųpakankamaioro. žnypliųirįžeminimognybtogali Įsitikinkite,kadprietaisasprijung- būtipavojinga–kylaelektros tasprietinkamosįtampostinklo smūgiopavojus. lizdo.Pasirūpinkite,kadelektros Nelaikykiteirnenaudokitešio „ laidasnebūtųįtemptas.Prieš prietaisodrėgnojearšlapioje perkeldamiprietaisąįkitąvietą, aplinkojearbalyjantlietui.Šiuo ištraukiteelektroslaidokištukąiš atžvilgiugaliojaIP21Sapsaugos kištukiniolizdo. klasė. Jeiprietaisonenaudojate, „ Apsaugokite akis tinkamu „ visadaišjunkitejoĮJUNGIMO/ apsauginiu stiklu (DIN 9–10 IŠJUNGIMOjungiklį.Padėkite laipsnis),kurįturiteprimontuoti elektrodolaikiklįantizoliuotojo priepristatytoapsauginiosuvirin-...
 • Seite 50: Lankinio Suvirinimo Keliami Pavojai

  Saugosnurodymai Vykstantlankiniamsuvirinimui Įvykusnelaimingamįvykiui, „ „ susidarosveikataikenksmingų nedelsdami atjunkite suvirinimo garų.Jeiįmanoma,stenkitėsjų aparatąnuoelektrostinklo. neįkvėpti. Atsiradus prisilietimo elektros „ Saugokitėselektroslankokelia- įtampainedelsdamiišjunkite „ mųpavojųirpasirūpinkite,kad prietaisąirpasirūpinkite,kadjį suvirinimodarbųneatliekantys patikrintųkvalifikuotaselektrikas. asmenysatsitrauktųmažiausiai Pasirūpinkite,kadsuvirinimo „ 2 m atstumu nuo elektros lanko. kontūroelektroskontaktaibūtų gerosbūklės. Atlikdami suvirinimo darbus DĖMESIO! „ būtinaimūvėkiteizoliuojamąsias Atsižvelgiantįtinklosąlygas „...
 • Seite 51 Saugosnurodymai nematomi ultravioletiniai spindu- suvirinimo vietos, kad suvirini- liaisukeliaskausmingąkonjunk- mosrovėskeliasnuoelektrodo tyvitą,kurisatsirandatikpokelių ikiįžeminimognybtobūtųkuo valandų.Beto,ultravioletiniai trumpesnis.Jokiubūdunejunkite spinduliai sukelia tokius pat ne- įžeminimognybtopriesuvirinimo apsaugotųkūnovietųnudegimus aparatokorpuso!Jokiubūdu kaipirsaulėsspinduliai. nejunkiteįžeminimognybtoprie Artielektroslankoesantysas- „ įžemintųdalių,esančiųtolinuo menysarpagalbininkaitaippat detalės,pvz.,prievandentiekio turibūtiinformuotiapiepavojus vamzdžiokitamepatalposgale. iraprūpintibūtinomisapsaugos Kitaipgalitepažeistiapsauginę priemonėmis.Jeireikia,pastaty- patalpos,kuriojedirbate,įžemini- kiteapsauginiusskydus. mosistemą. Virindamipasirūpinkite,kadbūtų „ Nenaudokite suvirinimo aparato tiekiamapakankamaišviežio „...
 • Seite 52: SuvirintojoSkydelioNaudojimoSaugosNurodymai

  Saugosnurodymai Suvirinimo dūmų keliamas Elektromagnetinio lauko keliami pavojus pavojai Įkvėptisuvirinimodūmaigali Suvirinimosrovėgeneruojaelektro- pakenktisveikatai.Laikykitegal- magnetinįlauką.Nenaudokite,jei vątoliaunuosklindančiųdūmų. turitemedicininiųimplantų.Niekada Naudokiteįrangąatviroseerdvėse. nevyniokitesuvirinimolaidųant Pasirūpinkiteventiliacija,kaddūmai kūno.Sudėkitesuvirinimolaidus. būtųveiksmingaipašalinami.  Suvirintojo skydelio Suvirinimo kibirkščių keliamas naudojimo saugos nurodymai pavojus Suvirinimokibirkštysgalisukelti Priešpradėdamisuvirinimo „ sprogimąarbagaisrą.Laikykite darbus,naudodamiryškios šviesosšaltinį(pvz.,žiebtuvėlį), degiasmedžiagastoliaunuosuviri- būtinaipatikrinkite,arsuvirintojo nimovietos.Nevirinkitešaliadegių skydelistinkamaiveikia. medžiagų.Suvirinimokibirkštysgali Suvirinimopurslaigalipažeisti sukeltigaisrą.Pasirūpinkite,kadša-...
 • Seite 53: AnkštosIrDrėgnosErdvės

  Saugosnurodymai Niekada nenaudokite suvirinto-  Apsauginiai drabužiai „ joskydeliobeapsauginiostiklo, kitaipgalibūtipažeistaoptika. Dirbantvisassuvirintojokūnas „ Pavojuspažeistiakis! turibūtiapsaugotasnuospin- Reguliariaikeiskiteapsauginį „ duliųbeinudegimųatitinkamais stiklą,kadužtikrintumėtegerą drabužiaisirveidoapsaugos matomumąirdirbdaminepa- priemonėmis.Laikykitėsšių vargtumėte. nurodymų: – apsirenkite apsauginius drabu- žiuspriešpradėdamivirinti;  Ankštos ir drėgnos erdvės –užsimaukitepirštines; – a tidarykitelangus,kadbūtųtie- Dirbdamiankštose,drėgnose „ kiamasreikiamasorosrautas; arbašiltoseerdvėsenaudokite – u žsidėkiteapsauginiusakinius netikodinespirštinessuatvar-...
 • Seite 54: ApsaugaNuoSpinduliuotėsIrNudegimų

  Saugosnurodymai standartenurodytosribinėsemisijos  Apsauga nuo spinduliuotės vertės,visdėltolankiniosuvirinimo ir nudegimų aparatai gali sukelti elektromagneti- Paženklinkitedarbovietąženklu niustrikdžiusjautriuoseįrenginiuose „ „Atsargiai!Nežiūrėtiįliepsną!“ ir prietaisuose. taipįspėdamiapieakimskeliamą Užvirinantelektroslankuatsiradu- pavojų.Jeiįmanoma,darbovie- siustrikdžiusatsakonaudotojasir tasapsaugokiteužtvaromis,kad jisprivaloimtistinkamųapsaugos netolijųesantiemsasmenims priemonių.Naudotojaslabiausiai nekiltųpavojus.Pasirūpinkite, turiatkreiptidėmesįįtai: kadpašaliniaiasmenysnegalėtų – t inklo,valdymo,signaloperdavimo patektiįsuvirinimodarbųvietą. ir telekomunikacijos laidai, Netolidarbovietųesančios „ –...
 • Seite 55: Prieš Pradedant Eksploatuoti

  Saugosnurodymai/priešpradedanteksploatuoti/montavimas – s uvirinimolaidaiturėtųbūtikuo  Miltelinės elektrodinės vielos trumpesni,visiškaiišvyniotiir,jei įdėjimas įmanoma,antžemėsbūtinutiesti lygiagrečiai, Kadneįvyktųelektros – t urėtųbūtinumatytaspotencialo smūgisirbūtųgalimaišvengtisužalojimųar pažeidimo,kiekvienąkartąpriešatlikdamitechninę vienodinimoįtaisas, priežiūrąarbaparuošiamuosiusdarbus,ištraukite – d etalėsturėtųbūtitinkamai elektroslaidokištukąištinklokištukiniolizdo. įžemintos, Nurodymas: naudojama suvirinimo viela priklauso nuosuvirinimobūdo.Šiamprietaisuigalimanaudoti – j eiįmanoma,nenaudingosios 0,6–1,0 mm skersmens suvirinimo vielas. spinduliuotėsveikiamusprietaisus Pastūmosritinėlis,srovėstiekimoantgalisirvielos skerspjūvisturibūtisuderintitarpusavyje.
 • Seite 56 werden kann. Lösen Sie aber noch nicht das Drahtende (siehe Abb. D). Setzen Sie die Drahtrolle auf die Welle. Achten Sie darauf, dass die Rolle auf der Seite der Montavimas Drahtdurchführung abgewickelt wird (siehe Abb. D). Setzen Sie die Rollenhalterung wieder auf Vėluždėkiteritinėliolaikiklį iružfiksuokite...
 • Seite 57 Führen Sie den Draht entlang der Vorschubrolle Montavimas und schieben Sie ihn dann in die Schlauch- paketaufnahme (siehe Abb. K). Pažeistą/užlenktąvielosgaląnukirpkite † vielosžirklėmisarbašoninėmisžnyplėmis (žr.Ipav.). Nehmen Sie das Drahtende aus dem Spulen- Nurodymas: kadvielaneatsilaisvintųir rand (siehe Abb. I). neišsivyniotų,jivisadaturibūtiįtempta! Kürzen Sie das Drahtende mit einer Drahtschere Todėlrekomenduojamavisadadirbtisu oder einem Seitenschneider, um den beschä- pagalbininku.
 • Seite 58: Eksploatavimo Pradžia PrietaisoĮjungimasIrIšjungimas

  Nun schiebt das Drahtvorschubsystem den Um die Gefahr eines elektrischen Schweißdraht durch das Schlauchpaket Schlages, einer Verletzung oder einer Beschädigung und den Brenner zu vermeiden, ziehen Sie vor jeder Wartung oder Sobald der Draht 1 – 2 cm aus dem Brenner- arbeitsvorbereitenden Tätigkeit den Netzstecker hals herausragt, Brennertaste...
 • Seite 59 Eksploatavimopradžia Įsijungusapsaugainuoperkaitimopalaukite, Norėdamišiektiekpadidintisuvirinimo † † kolprietaisasatvės(maždaug15minučių). vonelę,antgalįnesmarkiaipajudinkiteįšalis. Kaigeltonaapsaugosnuoperkaitimokontro- Mažiaupatirtiesturintiemsnaudotojamsiš linėlemputė užgęsta,prietaisąvėlgalima pradžiųgalibūtisunkusužadintitinkamą naudoti. elektroslanką,t.y.nustatytitinkamąsuvirini- mosrovęirvielospastūmosgreitį. Apsauginis suvirintojo skydelis Naudodamibandomąjądetalępatikrinkite, † PAVOJUS SVEIKATAI! arpasirinkotetinkamąsuvirinimosrovėsir Jeiapsauginiosuvirintojoskydelionenaudosite, vielospastūmosgreičionustatymą.Tinkamai elektroslankoskleidžiamisveikataipavojingi sužadinuselektroslanką,girdimasminkštas, ultravioletiniaispinduliaiirkarštisgalisužeisti tolygusšvilpimas. Jūsųakis. Įvirintireikėtųkuogiliau(gylisturiatitikti Virindamivisadanaudokiteapsauginį suvirinimosiūlėsgylįmedžiagoje),tačiau „ suvirintojoskydelį. suvirinimovonelėnegaliiškristiperdetalės apačią. Girdėdamišiurkštųarkietąpokšėjimą,suma-  Suvirinimas žinkitevielospastūmosgreitįarbaperjunkite aukštesnęgaliospakopą(padidinkitesuviri- PAVOJUS NUDEGTI!
 • Seite 60: Suvirinimas

  Eksploatavimopradžia  Suvirinimo siūlės formavimas rinimokokybė,yrasrovėsstiprumas,atstumas Inbetriebnahme Inbetriebnahme tarpsuvirinimokraštų,degikliopakreipimasir Taškinio suvirinimo siūlė arba impulsinis atitinkamas suvirinimo vielos skersmuo. Verbindung w suvirinimas Kuostačiaudetalėsatžvilgiulaikotedegiklį,tuo Verbindung w der die Kante Degiklisišstumiamasįpriekį. jisgiliauprasiskverbia,iratvirkščiai. Inbetriebnahme der die Kante Rezultatas:įdeginimogylismažesnis,siūlė Inbetriebnahme Verbindung w platesnė,viršutinėsiūlėsrumbelė(matomasissu- der die Kante virinimosiūlėspaviršius)plokštesnė,onesulydy- Tiefe Ergebnis: Die Einbrandtiefe ist kleiner, Nahtbreite...
 • Seite 61: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Eksploatavimopradžia/techninėpriežiūrair.../nurodymaidėlaplinkos../ Wartung und ... / Umwelthinweise ... / Hinweise z ... / Wartung und ... / Umwelthinweise ... / H ... / Wartung und ... / Umwelthinweise ... / H ... / Wartung und ... / Umwelthinweise ... / H Tačiautaipnetikslingavirintistoresnesmedžia- Werfen Sie d gas.Šiuoatvejugeriaujungtįparuoštitaip,kaip...
 • Seite 62: Nurodymai Dėl Garantijos Ir Paslaugų Suteikimo

  .../nurodymaidėlgarantijosirpaslaugųsuteikimo/garantijossąlygos Inverteriniosuvirinimoaparatoneišmeskitekartu Garantijasuteikiamamedžiagosarbagamy- subuitinėmisatliekomis,nemeskiteįugnįir bosdefektams.Šigarantijanetaikomagaminio įvandenį.Jeiįmanoma,neveikiančiusprietaisus dalims,kuriosįprastaisusidėvi,todėljosgali reikėtųperdirbtigrąžinamuojubūdu.Pagalbos būtipriskiriamosnusidėvinčiomsdalims,arba kreipkitėsįgaminiopardavėją. lūžtančiųdalių,pvz.,jungiklių,akumuliatoriųar pagamintųišstiklo,pažeidimams.  Nurodymai dėl garantijos ir Šigarantijanetenkagalios,jeigaminyspažei- džiamas,netinkamainaudojamasarbaneatlie- paslaugų suteikimo kamajotechninėpriežiūra.Kadgaminysbūtų naudojamastinkamai,būtinatiksliailaikytis „Creative Marketing Consulting GmbH“ garantija visųnaudojimoinstrukcijojepateiktųnurodymų. Atsisakykitenaudojimopaskirtiesirveiksmų, Gerbiamiejiklientai,šiamgaminiuisuteikiama kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje garantija,kurigalioja3metusnuoįsigijimodatos. irkuriųįspėjamanesiimti. Aptikęgaminiodefektą,kreipkitėsįgaminio pardavėjąirpasinaudokiteįstatymuosenurodyto- Šisgaminysyraskirtasasmeninėmsreikmėms misteisėmis.Mūsųsuteikiamostoliauaprašytos irnepritaikytasnaudotikomerciniaistikslais. garantijossąlygosšiųįstatymaisreglamentuoja-...
 • Seite 63: Aptarnavimo Tarnyba

  Garantijossąlygos/aptarnavimotarnyba/EBatitiktiesdeklaracija Nurodymas: Suvirinimo milteline elektrodine viela aparatas PFDS 33 B2 išinternetosvetainės www.lidl-service.comgaliteparsisiųsti šiąinstrukcijąirdaugkitųžinynų, Serijosnumeris:2065 gaminiųvaizdoklipųirprograminės Pagaminimometai:2017/52 įrangos. IAN:285525 Modelis:PFDS 33 B2  Aptarnavimo tarnyba atitinkaesminiustoliaunurodytųEuroposdirektyvų Mūsų kontaktiniai duomenys: EB žemosios įtampos direktyva 2014/35/ES EB elektromagnetinio suderinamumo Pavadinimas: C.M.C.GmbH direktyva Internetosvetainė:www.cmc-creative.de 2014/30/ES E.p.adresas:...
 • Seite 64 285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_content_LB3_SE_PL_LT_DE.indb 64 19.10.17 16:10...
 • Seite 65 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite 66 Einleitung ......................... Seite 67 Bestimmungsgemäße Verwendung .................. Seite 67 Teilebeschreibung ......................Seite 67 Technische Daten ......................Seite 68 Lieferumfang ........................ Seite 68 Sicherheitshinweise .................... Seite 68 Gefahrenquellen beim Lichtbogenschweißen ..............Seite 70 Schweißschirmspezifische Sicherheitshinweise ..............
 • Seite 66: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Legende der verwendeten Piktogramme Vorsicht! Schwere bis tödliche Betriebsanleitung lesen! Verletzungen möglich Netzeingang; Vorsicht! Stromschlaggefahr! Anzahl der Phasen sowie Wechselstromsymbol und 1 ~ 50 Hz Wichtiger Hinweis! Bemessungswert der Frequenz Entsorgen Sie Elektrogeräte Entsorgen Sie Verpackung nicht über den Hausmüll! und Gerät umweltgerecht! 138180...
 • Seite 67: Einleitung

  Einleitung Fülldraht-Schweißgerät PFDS 33 B2 ebenfalls mit aus. Jegliche Anwendung, die von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweicht, ist untersagt und potentiell gefährlich. Schäden durch  Einleitung Nichtbeachtung oder Fehlanwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt und fallen nicht in den Herzlichen Glückwunsch! Haftungsbereich des Herstellers.
 • Seite 68: Technische Daten

  Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultie-  Lieferumfang renden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 1 Fülldraht-Schweißgerät PFDS 33 B2 spielen. Reinigung und Benutzer- 1 Brennerdüse (vormontiert) wartung dürfen nicht von Kindern 4 Stromdüsen (1x 0,9 mm vormontiert;...
 • Seite 69 Verwenden Sie nur die im Lichtbogenschweißen erzeugt „ „ Lieferumfang enthaltenen Schweiß- Funken, geschmolzene Metallteile leitungen (PFDS 33 B2 H01N2- und Rauch. Beachten Sie daher: D1x10 mm²). Alle brennbaren Substanzen und/ Das Gerät sollte während des Be- oder Materialien vom Arbeitsplatz „...
 • Seite 70: Gefahrenquellen Beim Lichtbogenschweißen

  Sicherheitshinweise frei von Öl und Fett ist, um die der Spannungsversorgung für Haut vor der ultravioletten Strah- andere Verbraucher kommen. lung des Lichtbogens zu schützen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall Verwenden Sie an Ihr Energieversorgungsunter- die Schweißstromquelle nicht zum nehmen. Auftauen von Rohren.
 • Seite 71 Sicherheitshinweise Auf der Schweißstromseite UV-Strahlung auf ungeschützten „ immer auf gute elektrische Körperstellen Verbrennung wie Kontakte achten. bei einem Sonnenbrand hervor. Beim Schweißen immer an beiden Auch in der Nähe des Licht bogens „ „ Händen isolierende Handschuhe befindliche Personen oder Helfer tragen.
 • Seite 72 Sicherheitshinweise ACHTUNG! Schließen Sie die Schnee schweißen. Trockene Isolier- handschuhe tragen. Die Elektrode Masseklemme stets so nahe wie nicht mit bloßen Händen anfassen. möglich an die Schweißstelle Keine nassen oder beschädigten an, so dass der Schweißstrom Handschuhe tragen. Schützen Sie den kürzestmöglichen Weg von sich vor einem elektrischen Schlag der Elektrode zur Masseklemme...
 • Seite 73: Schweißschirmspezifische Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Gefährdung durch Ersetzen Sie beschädigte oder „ Lichtbogenstrahlen: stark verschmutzte bzw. verspritzte Lichtbogenstrahlen können die Augen Komponenten unverzüglich. schädigen und die Haut verletzen. Das Gerät darf nur von Personen „ Hut und Sicherheitsbrille tragen. betrieben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Gehörschutz und hoch geschlossenen Hemdkragen tragen.
 • Seite 74: Schutzkleidung

  Sicherheitshinweise zu tragen, um den Körper gegen Stoff (Leder) zu tragen. Sie müssen Erde zu isolieren. sich in einem einwandfreien Bei Verwendung von Schweißge- Zustand befinden. „ räten unter elektrisch gefähr lichen Zum Schutz der Kleidung gegen „ Bedingungen, z. B. in engen Funkenflug und Verbrennungen Räumen aus elektrisch leitfähigen sind geeignete Schürzen zu...
 • Seite 75: Emv-Geräteklassifizierung

  Sicherheitshinweise – Mess- und Kalibriereinrichtungen  EMV-Geräteklassifizierung – Störfestigkeit sonstiger Einrichtun- gen in der Nähe Gemäß der Norm IEC 60974-10 – die Tageszeit, zu der die Schweiß- handelt es sich hier um ein Schweiß- arbeiten durchgeführt werden. gerät mit der elektromagnetischen Verträglichkeit der Klasse A.
 • Seite 76: Vor Der Inbetriebnahme Montage

  Vor der Inbetriebnahme / Montage Vor der Inbetriebnahme  Entriegeln Sie die Rolleneinheit, indem Sie die † Rollenhalterung im Uhrzeigersinn drehen Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und (siehe Abb. C). † kontrollieren Sie, ob das Fülldrahtschweißgerät Ziehen Sie die Rollenhalterung von der †...
 • Seite 77 Montage Montage Montage Montage Montage uf, dass sich Drehen Sie die Druckrolleneinheit zur Seite Entfernen Sie die Brennerdüse durch Rechts- Drehen Sie die Druckrolleneinheit zur Seite † uf, dass sich Drehen Sie die Druckrolleneinheit zur Seite die Rolle weg (siehe Abb. F). Entfernen Sie die Brennerdüse durch Rechts- weg (siehe Abb.
 • Seite 78 Montage Hängen Sie die Justierschraube † Hängen Sie die Justierschraube ein (siehe Hängen Sie die Justierschraube ein (siehe (siehe Abb. L). Abb. L). Abb. L). Stellen Sie den Gegendruck mit der Justier- † Stellen Sie den Gegendruck mit der Justier- Stellen Sie den Gegendruck mit der Justier- schraube so ein, dass der Schweißdraht fest schraube so ein, dass der Schweißdraht fest...
 • Seite 79: Inbetriebnahme

  Montage / Inbetriebnahme Montage / Inbetriebnahme Montage / Inbetriebnahme beträgt der Schweißstrom 40 A und die Einschalt- ein (siehe ein (siehe dauer liegt bei 60 %. Sind die Schalter MAX und der Schalter 2 der Justier- der Justier- nach unten gelegt, beträgt der Schweißstrom 90 A ißdraht fest ißdraht fest und die Einschaltdauer liegt bei 10 %.
 • Seite 80: Schweißen

  Inbetriebnahme  Schweißen Die Einbrenntiefe (entspricht der Tiefe der Schweißnaht im Material) sollte möglichst tief VERBRENNUNGSGEFAHR! sein, das Schweißbad jedoch nicht durch das Geschweißte Werkstücke sind sehr heiß, sodass Sie Werkstück hindurch fallen. sich daran verbrennen können. Bei einem rauen oder harten Knattern verrin- Benutzen Sie immer eine Zange, um ge- gern Sie die Drahtvorschubgeschwindigkeit „...
 • Seite 81 Inbetriebnahme Inbetriebnahme Inbetriebnahme Inbetriebnahme Inbetriebnahme Tiefe Ergebnis: Die Einbrandtiefe ist kleiner, Nahtbreite Schweißnaht) flacher und die Bindefehlertoleranz Verbindung w möglichst tief größer, Nahtoberraupe (sichtbare Oberfläche (Fehler in der Materialverschmelzung) größer. Verbindung w Verbindung w der die Kante ht durch das Schweißnaht) flacher Bindefehler-...
 • Seite 82: Wartung Und Reinigung

  ... / Wartung und ... / Umwelthinweise ... / H ... / Wartung und ... / Umwelthinweise ... / H ... / Wartung und ... / Umwelthinweise ... / H ... / Wartung und Reinigung / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben ... / Wartung und ... / Umwelthinweise ... / Hinweise z Verbindung wie nebenstehend vorzubereiten, bei Verbindung wie nebenstehend vorzubereiten, bei Verbindung wie nebenstehend vorzubereiten, bei...
 • Seite 83: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung / Garantiebedingungen  Garantieumfang Werfen Sie das Inverter-Schweißgerät nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Wenn möglich, sollten nicht mehr funktionstüchtige Geräte Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien recycelt werden. Fragen Sie Ihren lokalen Händler sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen- um Hilfe.
 • Seite 84: Service

  Angabe, worin der Mangel besteht und wann erklären in alleiniger Verantwortung, dass das er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen Produkt mitgeteilte Service Anschrift übersenden. Fülldraht-Schweißgerät PFDS 33 B2 Hinweis: Auf www.lidl-service.com können Sie Seriennummer: 2065 diese und viele weitere Handbücher, Herstellungsjahr: 2017 / 52 Pro duktvideos und Software herunterladen.
 • Seite 85 285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_cover_LB3_SE_PL_LT_DE.indd 1 19.10.17 16:13...
 • Seite 86 285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_cover_LB3_SE_PL_LT_DE.indd 6 19.10.17 16:13...
 • Seite 87 285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_cover_LB3_SE_PL_LT_DE.indd 7 19.10.17 16:13...
 • Seite 88 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Informationsstatus · Stan na · Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 07/2017 Ident.-No.: PFDS33B2072017-3 IAN 285525 285525 Fuelldraht-Schweissgeraet PFDS 33 B2_cover_LB3_SE_PL_LT_DE.indd 2 19.10.17 16:13...

Diese Anleitung auch für:

Ian 285525