Herunterladen Diese Seite drucken

Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce - Parkside IAN 271210 Originalbetriebsanleitung

Druckstrahlbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Potvrzujeme tímto, že konstrukce
Tlakoproudý kartáč
konstrukční řady PDB 15 A1
Pořadové číslo 201511000001 - 201511042000
odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění:
Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim / 28.12.2015
Germany
36
Překlad originálního prohlášení o shodě CE
2006/42/EC
Volker Lappas
Osoba zplnomocněná k sestavení
dokumentace

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pdb 15 a1