Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside IAN 291642 Originalbetriebsanleitung

Rohrreinigungs-set
Vorschau ausblenden

Werbung

PIPE CLEANING SET
CSŐTISZTÍTÓ KÉSZLET
Az originál használati utasítás fordítása
SADA NA ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ
Překlad originálního provozního návodu
ROHRREINIGUNGS-SET
Originalbetriebsanleitung
IAN 291642
KOMPLET ZA ČIŠČENJE CEVI
Prevod originalnega navodila za uporabo
SÚPRAVA NA ČISTENIE RÚR
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside IAN 291642

  Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 291642

 • Seite 1 PIPE CLEANING SET CSŐTISZTÍTÓ KÉSZLET KOMPLET ZA ČIŠČENJE CEVI Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo SADA NA ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ SÚPRAVA NA ČISTENIE RÚR Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu ROHRREINIGUNGS-SET Originalbetriebsanleitung IAN 291642...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Műszaki adatok ......5 PHD 150, PHD 150 A1, PHD 150 B2, Biztonsági tudnivalók ....6 PHD 150 C2, PHD 150 D3, PHD 150 E4, Üzembe helyezés ......6 PHD 150 F4 PARKSIDE nagynyomású tisz- Csatlakoztatás adapter nélkül ..... 6 títóval történő használatra tervezték max. Csatlakoztatás adapterrel....6 110 bar névleges nyomással. Kezelés ........7 Tisztítás/karbantartás/tárolás ..
 • Seite 5: Általános Leírás

  Általános leírás Műszaki adatok Csőtisztító készlet: Az ábrák az elülső lehajtható oldalon találhatók. Bemeneti hőmérséklet Szállítási terjedelem (T max) ......60 °C/140 °F Hossz ........... 15 m Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze A terméket csak a leírtaknak megfelelően teljességét: és a megadott használati területen lehet alkalmazni: csőtisztító...
 • Seite 6: Biztonsági Tudnivalók

  1. Helyezze fel a csatlakozó ido- tapasztalattal és/vagy tudással nem mot (4) a nagynyomású tisztító- rendelkező személyek használják (be- berendezés Parkside szórópisz- leértve a gyermekeket is), kivéve, ha a tolyára (8). biztonságukért felelős személy felügyeli 2. Forgassa azt el 90°-kal, míg az őket vagy utasításokat ad nekik az esz-...
 • Seite 7: Kezelés

  Tisztítás/karbantartás/ Leválasztás: 3. Csavarja le a záróanyát (10) az tárolás adapteren (9). 4. Csavarja le a csatlakozásokat A készüléken végzett mindennemű úgy, hogy lenyomja és 90°-kal munka előtt válassza le a nagynyo- elforgatja az ellenkező irányba mású tisztítót a hálózatról. (bajonett zár).
 • Seite 9: Jótállási Tájékoztató

  Jótállási tájékoztató A termék megnevezése: Gyártási szám: Csőtisztító készlet IAN 291642 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225...
 • Seite 10 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó...
 • Seite 11: Úvod

  Namen uporabe ......11 dne cevi, odtoke in stranišča. Splošni opis ....... 12 Naprava je predvidena za uporabo Obseg dobave ....... 12 z visokotlačnim čistilnikom PARKSIDE Opis funkcij ........12 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Pregled .......... 12 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Tehnični podatki ......
 • Seite 12: Splošni Opis

  Splošni opis Tehnični podatki Komplet za čiščenje cevi: Slike najdete na prednji strani pokrova. Maks. temperatura dovodne Obseg dobave vode (T max) .....60 °C/140 °F Dolžina ......... 15 m Orodje vzemite iz embalaže in preverite, Izdelek uporabljajte zgolj na opisani način ali je popolno: in v naštete namene: Komplet za čiščenje cevi...
 • Seite 13: Varnostna Navodila

  Curka ne usmerjajte proti 1. Namestite priključek (4) na bri- ljudem, živalim, vključeni elek- zgalno pištolo (8) visokotlačne- trični opremi ali napravi sami. ga čistilnika Parkside. 2. Zavrtite za 90°, da se zaskoči • Orodja ne smejo uporabljati osebe (bajonetni zaklep).
 • Seite 14: Uporaba

  Uporaba Odstranjevanje/ varstvo okolja 1. V cev, ki jo je treba očistiti, potisnite gibko cev čistilnika za Napravo, pribor in embalažo oddajte v cevi (3) vsaj do rdeče varnostne okolju prijazno reciklažo. oznake (7). Napravo oddajte v reciklažo. Pozor! Pred vklopom visokotlač- Več...
 • Seite 15: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 17: Úvod

  Účel použití ........ 17 trubky, kanalizační potrubí, odtokové trou- Obecný popis ......18 by a toalety. Rozsah dodávky ......18 Zařízení je určeno k použití s PARKSIDE Popis funkce ........18 vysokotlakými čističi Přehled .......... 18 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Technické údaje ......18 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1,...
 • Seite 18: Obecný Popis

  Obecný popis Technické údaje Sada na čištění potrubí: Obrázky najdete na přední výklo- pné straně. Max. přítoková teplota Rozsah dodávky (T max) ......60 °C/140 °F Délka..........15 m Přístroj vybaltej a zkontrolujte, je-li kom- Výrobek používejte jen k popsaným úče- pletní: lům a v rámci uvedených oblastí...
 • Seite 19: Bezpečnostní Pokyny

  řízení ani na samotný přístroj. 1. Nasaďte spojku (4) na stříkací pistoli (8) vysokotlakého čističe • Tento nástroj není určen na to, aby byl Parkside. používaný osobami (včetně dětí) s ome- 2. Otočte jí o 90°, tak aby zacva- zenými fyzickými, smyslovými anebo kla (bajonetový...
 • Seite 20: Obsluha

  Obsluha Odklízení a ochrana okolí 1. Hadici na čištění potrubí zasuňte (3) minimálně po červenou Přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v bezpečnostní značku (7) do po- souladu s požadavkami na ochranu život- trubí, které se má vyčistit. ního prostředí do recyklační sběrny. Upozornění! Červená...
 • Seite 21: Záruka

  (pokladní stvr- Tel.: 800143873 zenka) a písemně krátce popíšete, v čem E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 291642 spočívá závada a kdy k ní došlo. Bude-li závada kryta naší zárukou, zís- Dovozce káte zpět opravený nebo nový výrobek.
 • Seite 22: Úvod

  Účel použitia ......22 padové rúrky, odtoky a toalety zanesení. Všeobecný popis ......23 Zariadenie je určené na použitie s Objem dodávky ......23 vysokotlakovými čističmi PARKSIDE Popis funkcie ........23 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Prehľad .......... 23 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Technické...
 • Seite 23: Všeobecný Popis

  Všeobecný popis Technické údaje Súprava na čistenie rúr: Informácie o funkcii jednotlivých obsluhovacích prvkov nájdete v nasledujúcich popisoch. Max. prítoková teplota (T max) ......60 °C/140 °F Objem dodávky Dĺžka..........15 m Používajte produkt len predpísaným spôso- Vybaľte nástroj a skontrolujte, či je kom- bom a len v uvedených oblastiach použitia: pletný: Menovitý...
 • Seite 24: Bezpečnostné Pokyny

  1. Prípojku (4) nasaďte na strieka- • Tento prístroj nie je určený na to, aby ciu pištoľ (8) vysokotlakového ho používali osoby (vrátane detí) s čističa Parkside. obmedzenými fyzickými, senzorickými 2. Otočte o 90° až po zaklapnutie alebo duševnými schopnosťami alebo s (bajonetový...
 • Seite 25: Obsluha

  Obsluha Odstránenie a ochrana životného prostredia 1. Hadicu na čistenie rúr (3) posuňte minimálne po červenú Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v bezpečnostnú značku (7) do súlade s požiadavkami na ochranu život- čistenej rúry. ného prostredia do recyklačnej zberne. Pozor! Červená bezpečnostná Odovzdajte prístroj do recyklačnej zberne.
 • Seite 26: Záruka

  Ak sa v rámci našej záruky chyba pokryje, Tel.: 0850 232001 obdržíte späť opravený alebo nový prístroj. E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 291642 S opravou alebo výmenou produktu sa ne- začína nová záručná doba. Dovozca Záruka sa týka materiálových alebo vý- robných chýb.
 • Seite 27: Einleitung

  Abflüsse und Toiletten von Verstop- Allgemeine Beschreibung ... 28 fungen. Lieferumfang ........28 Das Gerät ist vorgesehen für den Einsatz Funktionsbeschreibung ..... 28 mit den PARKSIDE-Hochdruckreinigern Übersicht ........28 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Technische Daten ......28 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Sicherheitshinweise ....29 PHD 150, PHD 150 A1, PHD 150 B2,...
 • Seite 28: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Technische Daten Beschreibung Rohrreinigungsset: Die Abbildungen finden Sie auf der Ausklappseite. Max. Zulauftemperatur (T max) ......60 °C/140 °F Lieferumfang Länge ........... 15 m Geeignet für Hochdruckreiniger mit Packen Sie das Gerät aus und überprüfen folgenden Leistungsdaten: Sie den Lieferumfang: Rohrreinigungsset Bemessungsdruck (p) ..11 MPa / 110 bar Adapter...
 • Seite 29: Sicherheitshinweise

  1. Stecken Sie das Anschluss-Stück sorischen oder geistigen Fähigkeiten (4) auf die Spritzpistole (8) des oder mangels Erfahrung und/oder PARKSIDE-Hochdruckreinigers mangels Wissen benutzt zu werden; auf. es sei denn, sie werden durch eine 2. Drehen Sie das Anschluss-Stück für ihre Sicherheit zuständige Person...
 • Seite 30: Bedienung

  Reinigung/Wartung/ Lösen: 3. Lösen Sie die Überwurfmutter Lagerung (10) am Adapter (9). 4. Lösen Sie die Verschlüsse durch Ziehen Sie vor allen Arbeiten an Drücken und Drehen um 90° in dem Gerät den Netzstecker des entgegengesetzter Richtung (Ba- Hochdruckreinigers. jonettverschluss). Es besteht die Gefahr eines Strom- schlages.
 • Seite 31: Garantie

  Garantie Bitte halten Sie für alle Anfragen den Original-Kassenbon und die Identifikations- nummer (IAN 291642) als Nachweis für Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. den Kauf bereit. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Män- Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Gerätes ein Materi-...
 • Seite 32 2017-08-18-rev02-op...
 • Seite 34 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 08 / 2017 Ident.-No.: 30300152082017-4 IAN 291642...

Diese Anleitung auch für:

Prrs 15 a2