Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside IAN 271210 Originalbetriebsanleitung

Druckstrahlbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PRESSURE JET BRUSH PDB 15 A1
PRESSURE JET BRUSH
Translation of the original instructions
KARTÁČ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKSTRAHLBÜRSTE
Originalbetriebsanleitung
IAN 271210
NAGYNYOMÁSÚ MOSÓKEFE
Az originál használati utasítás fordítása
VYSOKOTLAKOVÁ KEFA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 271210

 • Seite 1 PRESSURE JET BRUSH PDB 15 A1 PRESSURE JET BRUSH NAGYNYOMÁSÚ MOSÓKEFE Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása KARTÁČ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE VYSOKOTLAKOVÁ KEFA Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu DRUCKSTRAHLBÜRSTE Originalbetriebsanleitung IAN 271210...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Cleaning and Maintenance ...7 particles before use of the brush. Cleaning ........7 • The pressure jet brush is intended for Maintenance ........7 use with the Parkside high-pressure Storage ........7 cleaner PHD100 C2/PHD100E2/ Waste Disposal PHD150/PHD150 A1/PHD150 B2/ and Environmental Protection ..7 PHD150C2/PHD150D3.
 • Seite 5: Function Description

  Notes on Safety Functional description The pressure jet brush is suitable for the This section describes the basic safety rules splash-free high-pressure cleaning of sur- when working with the device. faces. High cleaning power is achieved Symbols in the manual through rotating fan jet nozzles and the brush.
 • Seite 6: Fitting

  Fit the adapter (3) onto the the pressure jet brush is in contact with extension element (2) or the con- the surface to be cleaned. nection pipe of the PARKSIDE • Take appropriate measures to keep chil- accessory and turn through 90°...
 • Seite 7: Start-Up

  Start-up Waste Disposal and Environmental Take heed of the backstroke gen- Protection erated by the jet of water. Stand firmly and hold the jet gun tightly. Be environmentally friendly. Return the tool, You may otherwise injure yourself accessories and packaging to a recycling or others.
 • Seite 8: Guarantee

  • Please have the receipt and item num- or a new product. No new guarantee pe- ber (IAN 271210) ready as proof of riod begins on repair or replacement of the purchase for all enquiries. product.
 • Seite 9: Repair Service

  Please Tel.: 0871 5000 720 send the equipment inc. all accessories (£ 0.10/Min.) supplied at the time of purchase and E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 271210 ensure adequate, safe transport pack- aging. Repair Service Importer For a charge, repairs not covered by...
 • Seite 10: Bevezetö

  Pótalkatrészek ......13 használata előtt eltávolításra kerüljenek a Jótállási tájékoztató ....15 koptató részecskék. Az eredeti CE megfelelőségi • A nagynyomású szóró kefe a Parkside nyilatkozat fordítása ....35 PHD100 C2/PHD100E2/PHD150/ PHD150 A1/PHD150 B2/ PHD150C2/PHD150D3 nagynyomású tisztítóval történő használatra készült. Bevezetö...
 • Seite 11: Áttekintés

  Áttekintés Műszaki és optikai változtatások a tovább- fejlesztés során előzetes értesítés nélkül Hollandi anyával lehetségesek. Minden méret, utalás és ezen Csatlakozóelem használati utasítás adatai tehát szavatosság Adapter nélkül értendők. A használati utasítás alapján Hollandi anyával Adapter támasztott jogigények tehát nem érvényesít- Ház hetők.
 • Seite 12: Munkavégzés A Készülékkel

  LCsak akkor indítsa el a nagynyomású vízsugarat, ha a nagynyomású szóró - Az adaptert (3) fel kell húzni kefe a tisztítandó felületen van. a PARKSIDE alkatrészek csat- • A gyermekek járó készüléktől való lakozására (2) és azt 90°-kal távol tartása érdekében tegyen bekattanásig el kell forgatni (ba-...
 • Seite 13: Üzembe Helyezés

  Karbantartás - A nagynyomású tisztítóberende- zés szórópisztoly berendezést csatlakoztatni kell (bajonettzár) A nagynyomású szóró kefe nem igényel és az adapter (4) hollandianyá- karbantartást. ját (3) fel kell csavarni. Lehúzás Valamennyi, jelen útmutatóban nem - A hollandianyát (4) az adapteren ismertetett munkát csak szerviz- (3) meg kell lazítani.
 • Seite 15: Jótállási Tájékoztató

  Jótállási tájékoztató A termék megnevezése: Gyártási szám: IAN 271210 Nagynyomású szóró kefe PDB 15 A1 A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 0640 102785...
 • Seite 16 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó...
 • Seite 17: Úvod

  Čištění a Údržba ......20 ste odstranili abrazivní částice. Čištění ........20 • Tlakoproudý kartáč je určen k používání Údržba ........20 s vysokotlakým čističem Parkside. Uskladnění ........20 • Tlakoproudý kartáč je určen k používání Odklízení a ochrana okolí ..20 s vysokotlakým čističem Parkside.
 • Seite 18: Popis Funkce

  Popis funkce Symboly v návodu Výstražné značky s údaji pro Tlakoproudý kartáč je vhodný k vysokot- zabránění škodám na zdraví lakému čištění ploch bez odstřikování. Vyso- anebo věcným škodám. ká čisticí síla je dosahována pomocí trysek vyvíjejících vějířový proud. Dodržujte bezpečnostní pokyny. Příkazové...
 • Seite 19: Montáž

  čištěné povrchy. • Nepoužívejte tento nástroj, když se Adaptér (3) zasuňte na přípojku v akčním rádiu nachází jiné osoby, (2) příslušenství PARKSIDE a ledaže by nosily ochranný oděv. otočte o 90° až do zaklapnutí • LVysokotlaký paprsek zapněte až v (bajonetový...
 • Seite 20: Uvedení Do Provozu

  Odklízení a ochrana Uvedení do provozu okolí Dejte pozor na reaktivní sílu vystu- Přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v pujícího vodního paprsku. Dbejte souladu s požadavkami na ochranu život- na bezpečný postoj a pevně držte ního prostředí do recyklační sběrny. stříkací...
 • Seite 21 Záruční doba se neprodlužuje poskytnutím připravenou pokladní stvrzenku a číslo záruky. Toto platí i pro nahrazené a opra- výrobku (IAN 271210). vené díly. Již při koupi zjištěné závady • Číslo výrobku je uvedeno na typovém a nedostatky musíte nahlásit okamžitě...
 • Seite 22: Opravna

  Likvidaci vašich poškozených zaslaných přístrojů provedeme bezplatně. Service-Center Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 271210 Dovozce Prosím, respektujte, že následující adresa není adresou servisu. Nejdříve kontaktujte shora uvedené servisní středisko. Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Großostheim...
 • Seite 23: Úvod

  Uvedenie do prevádzky .....26 stránili abrazívne častice. Čistenie a Údržba .......26 • Tlaková kefa je určená pre používanie Čistenie ........26 s vysokotlakovým čističom Parkside Údržba ........26 PHD100 C2/PHD100E2/PHD150/ Uskladnenie .......26 PHD150 A1/PHD150 B2/ Odstránenie a ochrana životného PHD150C2/PHD150D3.
 • Seite 24: Popis Funkcie

  Popis funkcie návode na obsluhu sú preto bez záruky. Právne nároky vznesené na základe návo- Tlaková kefa je vhodná pre vysokotlako- du na obsluhu nemožno preto uplatniť. vé čistenie plôch bez striekajúcej vody. Bezpečnostné pokyny Otáčajúcimi sa tryskami s vejárovitým prúdom a kefou sa dosiahne vysoký...
 • Seite 25: Práce S Týmto Zariadením

  • Vysokotlakový prúd otvorte až vtedy, Adaptér (3) zasuňte na prípojku keď kefa je na čistenej ploche. (2) príslušenstva PARKSIDE a • Vykonajte vhodné opatrenia na to, aby otočte o 90° až do zapadnutia sa deti nepriblížili k tomuto zariadeniu, (bajonetový...
 • Seite 26: Uvedenie Do Prevádzky

  Uskladnenie Odpojenie Uvoľnite prevlečnú maticu (4) na adaptéri (3). • Tlakovú kefu majte odloženú na Povoľte maticu (3) tlaková kefa. mieste, kde nie je nebezpečenstvo Uvoľnite uzávery zatlačením a mrazu. otočením o 90° v opačnom Odstránenie a ochrana smere (bajonetový uzáver). životného prostredia Uvedenie do Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v...
 • Seite 27: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo vý- Vážená zákazníčka, vážený zákazník, robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od na diely produktu, ktoré sú vystavené dátumu zakúpenia. normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu Ak je prístroj poškodený, podľa zákona považovať...
 • Seite 28: Servisná Oprava

  Tel.: 0850 232001 Nezasielajte prístroj ako nadmerný E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 271210 tovar na náklady príjemcu, expresne alebo s iným špeciálnym nákladom. Dovozca Prístroj zašlite so všetkými časťami príslušenstva dodanými pri zakúpení...
 • Seite 29: Einleitung

  Ersatzteile ........33 Partikel vor Bürsteneinsatz zu entfernen. Garantie ........33 • Die Druckstrahlbürste ist für den Ge- Reparatur-Service ......34 brauch mit dem Hochdruckreiniger Service-Center ......34 Parkside PHD100 C2/PHD100E2/ Importeur ........34 PHD150/PHD150 A1/PHD150 B2/ Original PHD150C2/PHD150D3 vorgesehen. EG-Konformitätserklärung ..37 Allgemeine Beschreibung...
 • Seite 30: Übersicht

  Übersicht Technische und optische Veränderungen können im Zuge der Weiterentwicklung Überwurfmutter ohne Ankündigung vorgenommen werden. Anschlusselement Alle Maße, Hinweise und Angaben dieser Adapter Bedienungsanleitung sind deshalb ohne Ge- Überwurfmutter Adapter währ. Rechtsansprüche, die aufgrund der Gehäuse Bedienungsanleitung gestellt werden, kön- Bürsten nen daher nicht geltend gemacht werden.
 • Seite 31: Arbeiten Mit Dem Gerät

  • Personen, die mit der Bedienungsanlei- aus, wenn sich die Druckstrahlbürste tung nicht vertraut sind, dürfen das Ge- auf der Reinigungsfläche befindet. rät nicht benutzen. Das Bedienen des • Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, Gerätes ist Personen unter 16 Jahren um Kinder vom laufenden Gerät fernzu- nicht gestattet.
 • Seite 32: Inbetriebnahme

  Alternativer Anschluss mit Adapter Reinigung Anschließen Adapter (3) auf das Anschluss- Halten Sie das Gerät stets sauber. element (2) des PARKSIDE-Zube- Verwenden Sie keine Reinigungs- hörs aufstecken und um 90° bis bzw. Lösungsmittel. zum Einrasten drehen (Bajonett- verschluss). Verschrauben Sie die Überwurfmutter (1) gegen den...
 • Seite 33: Ersatzteile

  Ersatzteile schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspa- Verwenden Sie zum Nachkauf von Ersatz- cken gemeldet werden. Nach Ablauf der teilen die angegebene Service-Adresse Garantiezeit anfallende Reparaturen sind oder Fax-Nummer. Geben Sie bitte bei kostenpflichtig. Ihrer Bestellung den Maschinentyp und die Garantieumfang Artikel-Nummer des Ersatzteiles an.
 • Seite 34: Reparatur-Service

  Service Deutschland sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden Sie das Gerät bitte inkl. aller beim Tel.: 0800 54 35 111 Kauf mitgelieferten Zubehörteile ein E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 271210 und sorgen Sie für eine ausreichend sichere Transportverpackung. Service Österreich Reparatur-Service Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
 • Seite 35: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Pressure jet brush Design Series PDB 15 A1 Serial Number 201511000001 - 201511042000 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2006/42/EC This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 36: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Tlakoproudý kartáč konstrukční řady PDB 15 A1 Pořadové číslo 201511000001 - 201511042000 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 37: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Tlaková kefa konštrukčnej rady PDB 15 A1 Poradové číslo 201511000001 - 201511042000 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC Jediný zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode je výrobca: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 38 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Információk állása · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 10 / 2015 Ident.-No.: 30320112102015-HU/CZ/SK IAN 271210...

Diese Anleitung auch für:

Pdb 15 a1