Herunterladen Diese Seite drucken

Üzembe Helyezés; Tisztítás És Karbantartás; Tisztítás; Karbantartás - Parkside IAN 271210 Originalbetriebsanleitung

Druckstrahlbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
- A nagynyomású tisztítóberende-
zés szórópisztoly berendezést
csatlakoztatni kell (bajonettzár)
és az adapter (4) hollandianyá-
ját (3) fel kell csavarni.
Lehúzás
- A hollandianyát (4) az adapteren
(3) meg kell lazítani.
- Lazítsa meg az anyát (1) a Nagy-
nyomású szóró kefe.
- A zárat le kell húzni benyomással
és az ellenkező irányban való 90°-
os elforgatással (bajonettzár).
.
Üzembe helyezés
Ügyeljen a kilépő vízsugár viss-
zarúgó erejére. Álljon szilárdan,
és tartsa a szórópisztolyt erősen.
Ellenkező esetben megsértheti saját
magát vagy másokat.
Csak akkor aktiválja a nagyn-
yomású tisztító nagynyomású
vízsugarát, ha a nagynyomású
szóró kefe a tisztítandó felületen
van.
Ne vezesse keresztül a nagyn-
yomású szóró kefét szabadon
álló sarkok fölött.
Tisztítás és
Karbantartás
Tisztítás
Mindig tartsa a készüléket tisztán.
Ne használjon tisztító- ill. oldósze-
reket.
Egy puha kefével vagy egy kendővel
tisztítsa meg a készüléket.
Karbantartás
A nagynyomású szóró kefe nem igényel
karbantartást.
Valamennyi, jelen útmutatóban nem
ismertetett munkát csak szerviz-
központunk hajthatja végre. Csak
eredeti alkatrészeket használjon.
Tárolás
Tárolja a nagynyomású szóró kefét
fagymentes helyiségben.
Eltávolítás és
környezetvédelem
Gondoskodjon a szerszámgép, a tartozék-
részek és a csomagolás környezetbarát
újra hasznosításáról.
Adja le a gépet egy hasznosító telepen. A
felhasznált műanyag- és fémrészek fajtájuk
szerint szétválaszthatók és újra hasznosít-
hatók. Kérdezze meg e felől szervizköz-
pontunkat.
A beküldött hibás berendezés eltávolításá-
ról ingyenesen gondoskodunk.
Pótalkatrészek
Ha pótlólag alkatrészeket kíván vásárolni,
forduljon a megadott szerviz címhez vagy
fax számhoz. Rendelésnél adja meg a gép-
típust és az alkatrész cikkszámát vagy.
HU
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pdb 15 a1