Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PFR 28 B2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PFR 28 B2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
SURFACE CLEANER ATTACHMENT PFR 28 B2
ČISTILEC POVRŠIN
Prevod originalnega navodila za uporabo
ČISTIČ NA PODLAHY
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 297588
297588_par_Flächenreiniger_cover_SI_CZ_SK.indd 2
ČISTIČ PLOCH
Překlad originálního provozního návodu
FLÄCHENREINIGER
Originalbetriebsanleitung
12.01.18 13:07

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PFR 28 B2

Inhaltszusammenfassung für Parkside PFR 28 B2

 • Seite 1 SURFACE CLEANER ATTACHMENT PFR 28 B2 ČISTILEC POVRŠIN ČISTIČ PLOCH Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu ČISTIČ NA PODLAHY FLÄCHENREINIGER Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 297588 297588_par_Flächenreiniger_cover_SI_CZ_SK.indd 2 12.01.18 13:07...
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Shranjevanje ........8 Odstranjevanje/ varstvo okolja ...8 Čistilnik za terase je namenjen uporabi z Nadomestni deli/pribor ....8 visokotlačnim čistilnikom PARKSIDE Garancijski list ......9 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Prevod originalne izjave o PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, skladnosti CE ......32...
 • Seite 5: Obseg Dobave

  Obseg dobave Maks. pretok (Q max) ....450 l/h Maks. temperatura dovodne Napravo vzemite iz embalaže in preverite vode (T max) .....60°C / 140°F vsebino: Količina polnjenja Čistilnik za terase posode za čistilo ......260 ml Priključni element Podaljšek Čistilnik za terase je primeren za Adapter visokotlačni čistilnik z nazivnim tlakom (p) Navodila za uporabo...
 • Seite 6: Montaža

  (bajonetni priključek) na priključ- • Visokotlačni curek vključite šele, ko je ni element (5). čistilnik teras na površini, ki jo želite 3. Priključitev na PARKSIDE očistiti. visokotlačni čistilnik je možna • Naredite vse potrebno, da otrokom pre- prek bajonetnega priključka prečite dostop do delujoče naprave.
 • Seite 7: Rešiti

  Rešiti Regulacija količine čistila Po opravljenem čiščenju regulator 1. Odvijte matico ( 2) na kartico količine (11) čistila zavrtite (v desno (–)) do popolnoma zaprtega položa- 2. Odvijte matico ( 3) na razširi- ja, da preprečite iztekanje čistila. tev element ( 3.
 • Seite 8: Vzdrževanje

  Nadomestni deli/pribor Vzdrževanje Nadomestni deli in pribor so na Čistilnika za terase ni treba vzdrževati. voljo na spletni strani Shranjevanje www.grizzly-service.eu • Čistilnik za terase in pribor shranite v Če nimate dostopa do spleta, pokličite prostoru zaščitenem pred zmrzaljo. servisni center (glejte »Service-Center« stran 9).
 • Seite 9: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 11: Úvod

  Odklízení a ochrana okolí ..15 Náhradní díly/příslušenství ..15 Čistič teras je určen k použití s vysokotlakým Záruka ........16 čističem Parkside Opravna ........17 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Service-Center ......17 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Dovozce .........17...
 • Seite 12: Objem Dodávky

  Technická data Objem dodávky Čistič teras ....PFR 28 B2 Vybalte tento nástroj a zkontrolujte objem dodávky: vhodné pro přístroje s následujícími údaji výkonu: Čistič teras Přípojný prvek Prodlužovací součást Dimenzovaný tlak (p). .11 MPa / 1595 psi Adaptér Přípustný tlak (p max) .16 MPa / 2320 psi Návodu k obsluze...
 • Seite 13: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Spusťte vysokotlaký paprsek teprve (bajonetová přípojka) použít tehdy, když se čistič teras nachází na prodlužovací součást (4). čištěné ploše. K připojení PARKSIDE- • Proveďte vhodná opatření na to, aby vysokotlakého čističe dojde se děti nepřiblížily k tomuto zařízení, prostřednictvím bajonetové...
 • Seite 14: Připojení S Adaptérem

  Připojení s adaptérem Kontrola tlaku Nasaďte adaptér (1) na prodlu- Upravte tlak unikajícího proudu žovací prvek (4) nebo připojo- vody otočením regulátoru tlaku vací prvek ( 5) a otočte jej o (10). Proto rychlost otáčení try- 90°, až zaklapne (bajonetový sek, změnil.
 • Seite 15: Nádrž Na Čisticí Prostředek

  Odklízení a ochrana Nádrž na čisticí prostředek okolí 1. Odšroubujte víčko nádrže na čisticí prostředek (7) proti směru Přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v hodinových ručiček. Můžete nalít souladu s požadavkami na ochranu život- až 260 ml tekutého čisticího ního prostředí do recyklační sběrny. prostředku.
 • Seite 16: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny nor- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- málnímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. kartáč nebo ku od data zakoupení.
 • Seite 17: Opravna

  Service-Center přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- Servis Česko visu. Aby bylo zabráněno problémům s přijetím a dodatečnými náklady, Tel.: 800143873 bezpodmínečně použijte jen tu adresu, E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 297588 která vám bude sdělena. Zajistěte, aby zásilka nebyla odeslána nevyplaceně...
 • Seite 18: Úvod

  Odstránenie a ochrana životného prostredia ....22 Terasový čistič je plánovaný na použitie Náhradné diely/Príslušenstvo ...22 s PARKSIDE vysokotlakovým čističom Záruka ........23 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Servisná oprava ......24 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Service-Center ......24...
 • Seite 19: Objem Dodávky

  Technické údaje Objem dodávky Terasový čistič PFR 28 B2 Vybaľte tento nástroj a skontrolujte objem dodávky: Používajte produkt len predpísaným spôso- bom a len v uvedených oblastiach použitia: Terasový čistič Pripojovací prvok Predlžovací prvok Menovitý tlak (p) ..11 MPa / 1595 psi Adaptér...
 • Seite 20: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  (bajonetové pripojenie) • Vykonajte vhodné opatrenia na to, aby na pripojovací prvok (5). sa deti nepriblížili k tomuto zariadeniu, Pripojenie na PARKSIDE vyso- nachádzejúcemu sa v prevádzke. kotlakový čistič sa uskutoční cez • Riadne zlikvidujte obalový materiál. bajonetový uzáver na striekacej •...
 • Seite 21: Pripojenie S Adaptérom

  Ak použijete rozšírenie prvok (4) • Terasový čistič pri čistení stenových skrutka matica (3) do striekacie plôch držte vždy za držadlo ( pištole. • Terasový čistič neveďte cez voľne stoja- ce rohy. Pripojenie s adaptérom • Terasový čistič nie je vhodný na drhnu- tie a kefovanie.
 • Seite 22: Nádržka Čistiaceho Prostriedku

  Uskladnenie Nádržka čistiaceho prostriedku • Uložte terasový čistič a jej príslušen- 1. Naskrutkujte uzáver nádržky stvo v miestnosti bez výskytu mrazu. čistiaceho prostriedku (7) proti Odstránenie a ochrana smeru hodinových ručičiek. Môžete naplniť až do 260 ml životného prostredia tekutého čistiaceho prostriedku. 2.
 • Seite 23: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo vý- robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na diely produktu, ktoré sú vystavené Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu považovať za opotrebované diely (napr. dátumu zakúpenia.
 • Seite 24: Servisná Oprava

  Service-Center Pre zabránenie dodatočných nákladov a problémov pri prevzatí použite len Servis Slovensko tú adresu, ktorá vám bude oznámená. Nezasielajte prístroj ako nadmerný Tel.: 0850 232001 tovar na náklady príjemcu, expresne E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 297588 alebo s iným špeciálnym nákladom. Prístroj zašlite so všetkými časťami Dovozca príslušenstva dodanými pri zakúpení...
 • Seite 25: Einleitung

  Objektes. Entsorgung/Umweltschutz ..29 Ersatzteile/Zubehör ....29 Der Flächenreiniger ist vorgesehen für den Garantie ........30 Einsatz mit den PARKSIDE-Hochdruckreinigern Reparatur-Service ......31 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Service-Center ......31 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Importeur ........31...
 • Seite 26: Lieferumfang

  Technische Daten Lieferumfang Flächenreiniger PFR 28 B2: Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang: Geeignet für Hochdruckreiniger mit folgenden Leistungsdaten: Flächenreiniger Anschlusselement Bemessungsdruck (p) ... 11 MPa / 1595 psi Verlängerungselement Zulässiger Druck Adapter (p max) .....16 MPa / 2320 psi Betriebsanleitung Max.
 • Seite 27: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Kinder vom laufenden Gerät fernzuhalten. niger erfolgt über den Bajonettan- • Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial schluss an der Spritzpistole des ordnungsgemäß. PARKSIDE-Hochdruckreinigers. • Benutzen Sie das Gerät nicht in der 4. Bei Verwendung des Verlänge- Nähe von entzündbaren Flüssigkeiten rungselementes (4) verschrauben oder Gasen.
 • Seite 28: Anschluss Mit Adapter

  Anschluss mit Adapter • Führen Sie das Gerät nicht über freiste- hende Ecken. 1. Stecken Sie den Adapter (1) auf • Das Gerät ist nicht zum Scheuern oder das Verlängerungselement (4) oder Schrubben geeignet. das Anschlusselement ( 5) und Druckregelung drehen Sie um 90°...
 • Seite 29: Reinigungsmitteltank

  Lagerung Reinigungsmitteltank 1. Schrauben Sie den Deckel Rei- • Bewahren Sie das Gerät in einem frost- nigungsmitteltank (7) gegen den sicheren Raum auf. Uhrzeigersinn auf. Sie können Entsorgung/ bis zu 260 ml flüssiges Reini- gungsmittel einfüllen. Umweltschutz 2. Schrauben Sie den Deckel Reini- gungsmitteltank (7) im Uhrzeiger- Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- sinn wieder auf.
 • Seite 30: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 31: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 297588 • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 32: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Pooblaščena oseba za dokumentacijo Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce čistič ploch konstrukční řady PFR 28 B2 Pořadové číslo : 201801000001 - 201801046000 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 33: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že čistič plôch konštrukčnej rady PFR 28 B2 Poradové číslo : 201801000001 - 201801046000 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC Jediný zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode je výrobca: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 36 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 01 / 2018 Ident.-No.: 30301065012018-SI / CZ / SK IAN 297588 297588_par_Flächenreiniger_cover_SI_CZ_SK.indd 1 12.01.18 13:07...

Diese Anleitung auch für:

Ian 297588

Inhaltsverzeichnis