Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PPC 30 A1 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SURFACE CLEANER PPC 30 A1
SURFACE CLEANER
Translation of original operation manual
CURĂŢĂTOR PENTRU SUPRAFEŢE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
68585_par_Flaechenreiniger_PPC30A1_Cover_LB7.indd 17
POVRŠINSKI ČISTAČ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
FLäChENREINIgER
Originalbetriebsanleitung
7
14.10.11 11:45

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PPC 30 A1

 • Seite 1 SURFACE CLEANER PPC 30 A1 SURFACE CLEANER POVRŠINSKI ČISTAČ Translation of original operation manual Prijevod originalnih uputa za uporabu CURĂŢĂTOR PENTRU SUPRAFEŢE УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Πριν...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Notes on Safety Notes on Safety ........4 This Section is concerned with the basic Symbols in the manual ..... 4 safety rules when working with the patio General notes on safety ....4 cleaner. Areas of Application ......5 Symbols in the manual General Description ......
 • Seite 5: Areas Of Application

  • Do not operate the pressure washer • The patio cleaner is designed for use when other people are in the immedi- with pressure washer Parkside ate vicinity, other than they are also PHD 150 wearing protective clothes. • The adapter (6) allows you to attach the •...
 • Seite 6: Scope Of Delivery

  Cleaning and Scope of Delivery Maintenance Unpack the pressure washer and verify the Cleaning contents: Patio cleaner Always keep the washer clean. Do not Connection pipe use any detergents or solvents. Pipe extension Adapter • Only clean the pressure washer with a soft brush or a slightly moist cloth. Fitting Maintenance •...
 • Seite 7: Guarantee Notes

  Guarantee Notes • Defective units returned to us will be disposed of for free. • This appliance has a 36-month guar- Spare Parts Order antee; a shorter 12-month guarantee applies for replacement according to statutory regulations. When buying parts for the pressure wash- •...
 • Seite 9: Sigurnosne Upute

  Prijevod originalnog Sigurnosne upute naputka za posluživanje Ovaj odjeljak obrađuje osnovne sigurnos- Sadržaj ne propise pri radu s visokotlačnim uređaj za čišćenje terase. Sigurnosne upute ........ 9 Simboli u Uputi Simboli u Uputi ........ 9 Opće sigurnosne upute ....9 Svrha primjene ........10 Znakovi opasnosti s podaci- Opći opis ..........
 • Seite 10: Svrha Primjene

  Uređaj za čišćenje terase je predviđen odjeće ili obuće. za uporabu s visokotlačnim uređajem • Nemojte koristiti uređaj, ako se druge za čišćenje Parkside PHD 150. osobe nalaze u njegovom dometu, • Uz primjenu adaptera (6) se osim ako one nose zaštitnu odjeću.
 • Seite 11: Opseg Isporuke

  Opseg isporuke • Aktivirajte visokotlačni mlaz Vašega visokotlačnog uređaja Raspakirajte uređaj i provjerite opseg ispo- za čišćenje tek, kada se uređaj ruke: za čišćenje terase nalazi na površini za čišćenje. uređaj za čišćenje terase priključni element • Pri čišćenju zidnih površina produžni element uvijek držite uređaj za čišćenje adapter...
 • Seite 12: Uklanjanje/Zaštita Okoliša

  Uklanjanje/zaštita okoliša • Ne preuzimaju se uređaji koji nisu poslani franko – koji su poslani kao Uređaj, pribor i pakiranje uklonite recikli- glomazna roba, ekspres ili s ostalim ranjem uz zaštitu okoliša. specijalnim teretom -. • Kod postojanja opravdanog slučaja Uređaji ne spadaju u kućno smeće.
 • Seite 13: Instrucţiuni De Siguranţă

  Cuprins Simboluri folosite Instrucţiuni de siguranţă .....13 Semnale de pericol (în locul sem- Simboluri folosite ......13 nului de exclamare, care poate Instrucţiuni generale de siguranţă ...13 exprima pericolul) cu date refe- Domeniul de aplicare ......14 ritoare la prevenirea vătămărilor Descriere generală ......14 corporale sau daunelor materiale. Privire de ansamblu ......14 Descrierea modului de funcţionare .. 14 Semnale de interdicţie (în locul sem- Inventar de livrare ......15 nului de exclamare care poate expri- Punere în funcţiune ......15 ma interdicţia) cu date referitoare la...
 • Seite 14: Domeniul De Aplicare

  împreună cu suprafaţă ce urmează a fi curăţată. aparatul de curăţire cu înaltă presiune • Nu accesaţi interiorul aparatului, în Parkside PHD 150 A1. timp ce acesta se află în funcţiune. • În cazul utilizării adaptorului (6), apa- •...
 • Seite 15: Inventar De Livrare

  Inventar de livrare • Atunci când curăţaţi pereţii, ţineţi mereu mâinile pe mânerul (5) apara- Despachetaţi aparatul şi verificaţi inven- tului de curăţare a suprafeţelor. tarul de livrare: • Nu dirijaţi aparatul de curăţire a Aparat de curăţire a suprafeţelor suprafeţelor peste obiecte unghiulare.
 • Seite 16: Garanţie

  Predaţi aparatul către o unitate de recic- Putem prelucra doar aparate care au lare. Componentele plastice şi metalice fost predate suficient de bine amba- folosite pot fi colectate separat, contribu- late/care poartă însemnele poştei. ind la eficientizarea procesului de recic- Eventualele daune materiale sur- lare.
 • Seite 17 Съдържание Символи в упътването Инструкции за безопасност .....17 Знак за опасност (на мястото на Символи върху уреда ....17 удивителния знак може да се Общи инструкции за безопасност 17 обяснява опасността) с данни Предназначение .........18 за защита от персонални или Общо описание ........18 материални щети. Преглед ..........18 Описание на начина на работа ..18 Заповеден знак (на мястото на Съдържание на доставката ..19 удивителния...
 • Seite 18: Предназначение

  По време на експлоатация не • Уредът за почистване на равни пипайте под уреда за почистване на повърхности е предназначен за равни повърхности. употреба с водоструйка Parkside • Вземете подходящи мерки, за да PHD 150 A1. държите децата далече от работещия •...
 • Seite 19: Съдържание На Доставката

  Съдържание на доставката почистване на равни повърхности се намира върху повърхността за Разопаковайте уреда и проверете почистване. съдържанието на доставката: • При почистване на стени дръжте уред за почистване на равни уреда за почистване на равни повърхности повърхности винаги за ръкохватката свързващ...
 • Seite 20: Изхвърляне/Опазване На Околната Среда

  Изхвърляне/опазване са включени в гаранцията. Нашият на околната среда сервизен център с удоволствие ще ви изготви предварителна калкулация. Предайте уреда, принадлежностите и Можем да обработваме само уреди, опаковката за преработка, безвредна които са изпратени в достатъчна за околната среда. опаковка и с платени транспортни разходи.
 • Seite 21: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  Περιεχόμενα Σύμβολα στις οδηγίες Σύμβολα κινδύνου με στοιχεία   ......21 για την πρόληψη προσωπικών     και υλικών ζημιών.  ........21 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας ..21 Σύμβολο υποχρέωσης (στη θέση   ......22 Λειτουργικά εξαρτήματα ..... 22 του συμβόλου έκτακτης ανάγκης επεξηγείται η αντίστοιχη υποχρέωση) ...
 • Seite 22: Λειτουργικά Εξαρτήματα

  • Ο καθαριστήρας αυτός προορίζεται για • Ποτέ μην πιάνετε κάτω από τον τη χρήση με τη συσκευή καθαρισμού καθαριστήρα. υψηλής πίεσης Parkside • Λάβετε τα αναγκαία μέτρα ώστε τα PHD 150 A1 . παιδιά να παραμένουν μακριά από •...
 • Seite 23: Καθαρισμός / Συντήρηση

  Καθαριστήρας επιφανειών • Ο καθαριστήρας αυτός δεν είναι Σύνδεσμος κατάλληλος για καθαρισμό επιφανειών Επέκταση με τρίψιμο. Αντάπτερ Καθαρισμός / Συντήρηση   Καθαρισμός • Βιδώστε το σύνδεσμο (2) με τον περιστρεφόμενο σύνδεσμο (3). Να διατηρείτε τη συσκευή πάντα καθαρή. Μη χρησιμοποιείτε • Εάν χρειάζεστε μεγαλύτερο πεδίο καθαριστικά ή διαλύτες.
 • Seite 24         •  .    –       ,      –   .         . •...
 • Seite 25: Sicherheitshinweise

  Inhalt Bildzeichen in der Anleitung Sicherheitshinweise ......25 Gefahrenzeichen (anstelle des Bildzeichen in der Anleitung ....25 Ausrufungszeichens kann die Ge- Allgemeine Sicherheitshinweise ..25 fahr erläutert sein) mit Angaben Verwendungszweck......26 zur Verhütung von Personen- Allgemeine Beschreibung ....26 oder Sachschäden. Übersicht .........26 Funktionsbeschreibung ....26 Gebotszeichen (anstelle des Aus- Lieferumfang ........27 rufungszeichens kann das Gebot Montage ..........27 erläutert sein) mit Angaben zur Ver- Inbetriebnahme .
 • Seite 26: Verwendungszweck

  Der Flächenreiniger ist für den Ge- Schutzkleidung. brauch mit dem Hochdruckreiniger • Lösen Sie den Hochdruckstrahl erst Parkside PHD 150 A1 vorgesehen. aus, wenn sich der Flächenreiniger • Unter Verwendung des Adapters (6) auf der Reinigungsfläche befindet. kann der Flächenreiniger auch an ver- •...
 • Seite 27: Lieferumfang

  Lieferumfang • Aktivieren Sie den Hochdruck- strahl Ihres Hochdruckreinigers Packen Sie das Gerät aus und überprüfen erst, wenn der Flächenreiniger Sie den Lieferumfang: sich auf der Reinigungsfläche befindet. Flächenreiniger • Halten Sie den Flächenreiniger Anschlusselement beim Reinigen von Wandflä- Verlängerungselement chen immer am Handgriff (5).
 • Seite 28: Garantie

  Geräte gehören nicht in den Haus- Wir können Geräte nur bearbeiten, die ausreichend verpackt und frankiert müll. eingesandt wurden. Eventuelle Sachschäden während des Geben Sie das Gerät an einer Verwer- Transportes gehen zu Lasten des Ab- tungsstelle ab. Die verwendeten Kunst- senders.
 • Seite 29: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Patio Cleaner Design Series PPC 30 A1 Serial Number 201110000001 - 201110058000 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2006/42/EC Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt / 17.01.2012 Oliver Christ Documentation Representative Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti...
 • Seite 30: Declaraţie De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Aparatul de curăţire a suprafeţelor PPC 30 A1 Numărul serial 201110000001 - 201110058000 din anul de construcţie 2011 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt / 17.01.12 Oliver Christ Persoană...
 • Seite 31: Original Ce Konformitätserklärung

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          καθαριστήρα PPC 30 A1 Αριθμός σειράς 201110000001 - 201110058000     2011           : 2006/42/EC Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt / 17.01.12 Oliver Christ...
 • Seite 32: Grizzly Service-Center

  Grizzly Service-Center DES UK Ltd. K.S. Toolstore Ltd. Unit B7 9 C-D Daniel, Agiou Vasileiou Oxford Street Industrial Park 2045 Nicosia Vulcan Road P.O. BOX 12021 Bilston, West Midlands WV14 7LF 2340 Strovolos Nicosia Tel: 0870 787 6177 Tel. 2232 1910 Fax: 0870 7876168 Tel.
 • Seite 33 IAN 68585 Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 10 / 2011 Ident.-No.: 30301015102011- 7 68585_par_Flaechenreiniger_PPC30A1_Cover_LB7.indd 16 14.10.11 11:45...