Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFR 28 A1 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SURFACE CLEANER PFR 28 A1
ČISTIČ PLOCH
ČISTIČ PLÔCH
Překlad originálního provozního návodu
Preklad originálneho návodu na obsluhu
FLÄCHENREINIGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 291644

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFR 28 A1

 • Seite 1 SURFACE CLEANER PFR 28 A1 ČISTIČ PLOCH ČISTIČ PLÔCH Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu FLÄCHENREINIGER Originalbetriebsanleitung IAN 291644...
 • Seite 2 Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Odpojení ........7 Uvedení do provozu .....7 Čistič teras je určen k použití s vysokotlakým Pracovní pokyny ......7 čističem Parkside Kontrola tlaku ......... 7 PHD 100 C2, PHD 100 D2, PHD 100 E2, Čištění a Údržba ......7 PHD 110 A1, PHD 150, PHD 150 A1, Čištění...
 • Seite 5: Přehled

  Tento odsek pojednává o základních bez- pečnostních předpisech při práci s čistič Technická data teras....PFR 28 A1 Symboly v návodu Čistič teras vhodné pro přístroje s následujícími údaji Výstražné značky s údaji pro zabránění škodám na zdraví...
 • Seite 6: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  čistič teras nachází na (bajonetová přípojka) použít čištěné ploše. prodlužovací součást (4). • Proveďte vhodná opatření na to, aby K připojení PARKSIDE- se děti nepřiblížily k tomuto zařízení, vysokotlakého čističe dojde nacházejícím v provozu. prostřednictvím bajonetové •...
 • Seite 7: Připojení S Adaptérem

  Připojení s adaptérem Kontrola tlaku Nasaďte adaptér (1) na prodlu- Upravte tlak unikajícího proudu žovací prvek (4) nebo připojo- vody otočením regulátoru tlaku vací prvek ( 5) a otočte jej o (9). Proto rychlost otáčení trysek, 90°, až zaklapne (bajonetový změnil.
 • Seite 8: Odklízení A Ochrana Okolí

  Odklízení a ochrana te potřebovat jako doklad o koupi. okolí Zjistíte-li během tří let od data koupě u tohoto výrobku materiálovou nebo výrobní Přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v vadu, bude výrobek námi, podle našeho souladu s požadavkami na ochranu život- výběru, bezplatně...
 • Seite 9: Opravna

  Pro odborné používání výrobku musí být jiný, zvláštní druh zásilky. Přístroj za- přesně dodržovány všechny pokyny uvede- šlete včetně všech částí příslušenství né v návodu k obsluze. Bezpodmínečně je dodaných při zakoupení a zajistěte třeba zabránit používání a manipulacím s dostatečně...
 • Seite 10: Úvod

  Záruka ........15 Servisná oprava ......16 Terasový čistič je plánovaný na použitie Service-Center ......16 s PARKSIDE vysokotlakovým čističom Dovozca ........16 PHD 100 C2, PHD 100 D2, PHD 100 E2, Preklad originálneho prehlásenia PHD 110 A1, PHD 150, PHD 150 A1, o zhode CE .........24...
 • Seite 11: Všeobecný Popis

  Všeobecný popis Technické údaje Terasový čistič PFR 28 A1 Zobrazenie najdôležitejších funkčných dielov nájdete na Používajte produkt len predpísaným spôso- rozkladacej strane. bom a len v uvedených oblastiach použitia: Objem dodávky Menovitý tlak (p) ..11 MPa / 1595 psi Vybaľte tento nástroj a skontrolujte Prípustný...
 • Seite 12: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Práca s nástrojom Tento odsek pojednáva o základných Vysokotlakové čističky môžu bezpečnostných predpisoch pri práci s byť pri nesprávnom použí- terasový čistič. vaní nebezpečné. Ich prúd vody ne smie byť namierený Symboly v návode na osoby, na zvieratá, na aktívny elektrický...
 • Seite 13: Montáž

  (4) nasunutím a pre- držte dobre pevne. Inak točením (bajonetové pripojenie) môžete zraniť seba alebo iné na pripojovací prvok (5). osoby. Pripojenie na PARKSIDE vyso- kotlakový čistič sa uskutoční cez bajonetový uzáver na striekacej • Vysokotlakový lúč vášho vysokotlako- pištoli PARKSIDE vysokotlakové- vého čističa aktivuje až...
 • Seite 14: Regulácia Tlaku

  Uskladnenie Regulácia tlaku Tlak unikajúci prúd vody môžete • Uložte terasový čistič a jej príslušen- nastaviť otáčaním regulátora stvo v miestnosti bez výskytu mrazu. tlaku (9). Preto otáčky trysky Odstránenie a ochrana zmenil. Zvýšenie tlaku (+) otáčaním životného prostredia regulátora tlaku (9) v smere ho- dinových ručičiek.
 • Seite 15: Záruka

  Záruka Rozsah záruky Prístroj bol vyrobený podľa prísnych smer- Vážená zákazníčka, vážený zákazník, níc kvality a pred dodaním bol svedomite Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od kontrolovaný. dátumu zakúpenia. Ak je prístroj poškodený, podľa zákona Záruka sa týka materiálových alebo výrob- máte právo ho reklamovať...
 • Seite 16: Servisná Oprava

  Service-Center • Produkt evidovaný ako poškodený mô- žete po dohode s našim zákazníckym Servis Slovensko servisom, s priloženým dokladom o za- kúpení (pokladničný doklad) a s údaj- Tel.: 0850 232001 mi, v čom chyba spočíva a kedy vznik- E-Mail: grizzly@lidl.sk 291644 la, zaslať...
 • Seite 17: Einleitung

  Objektes. Service-Center ......23 Importeur ........23 Der Flächenreiniger ist vorgesehen für den Original EG-Konformitäts- Einsatz mit den PARKSIDE- erklärung ........25 Hochdruckreinigern PHD 100 C2, PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, PHD 150, PHD 150 A1, PHD 150 B2, PHD 150 C2, PHD 150 D3, PHD 150 E4, PHD 150 F4.
 • Seite 18: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Technische Daten Beschreibung Flächenreiniger PFR 28 A1: Die Abbildung der wichtigs- Geeignet für Hochdruckreiniger mit ten Funktionsteile finden Sie folgenden Leistungsdaten: auf der Ausklappseite. Bemessungsdruck (p) ... 11 MPa / 1595 psi Lieferumfang Zulässiger Druck (p max) .....15 MPa / 2175 psi Packen Sie das Gerät aus und überprüfen...
 • Seite 19: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise nicht benutzen. Das Bedienen des Ge- rätes ist Personen unter 16 Jahren nicht Dieser Abschnitt behandelt die grundlegen- gestattet. den Sicherheitsvorschriften bei der Arbeit Arbeiten mit dem Gerät mit dem Flächenreiniger. Bildzeichen in der Anleitung Hochdruckreiniger können bei unsachgemäßen Ge- Gefahrenzeichen mit Anga- brauch gefährlich sein.
 • Seite 20: Montage

  Sorgen Sie für ei- niger erfolgt über den Bajonet- nen sicheren Stand und halten tanschluss an der Spritzpistole Sie die Spritzpistole gut fest. des PARKSIDE-Hochdruckreini- Sie können sonst sich oder gers. andere Personen verletzen. 4. Bei Verwendung des Verlänge- rungselementes (4) verschrauben Sie die Überwurfmutter (3) ge-...
 • Seite 21: Druckregelung

  Wartung • Halten Sie das Gerät beim Reinigen von Wandflächen immer am Handgriff • Das Gerät ist wartungsfrei. • Führen Sie das Gerät nicht über freiste- Lagerung hende Ecken. • Das Gerät ist nicht zum Scheuern oder Schrubben geeignet. • Bewahren Sie das Gerät in einem frost- sicheren Raum auf.
 • Seite 22: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 23: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 291644 • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 24: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Čistič teras konstrukční řady PFR 28 A1 Pořadové číslo 201709000001 - 201709085880 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 25: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Flächenreiniger Baureihe PFR 28 A1 Seriennummer 201709000001 - 201709085880 folgender einschlägiger EU-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20...
 • Seite 26 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 08 / 2017 Ident.-No.: 30301056082017-CZ / SK IAN 291644...

Diese Anleitung auch für:

Ian 291644