Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 62

Vorschau ausblenden

Werbung

Fixarea pe Piedestal
Standardul EN60335-2-41 TEST prevede că pompa cu filtru trebuie fixată
vertical pe sol sau pe un anumit piedestal din lemn sau beton înainte de
utilizare.Trebuie să existe două orificii cu diametrul de 9 mm pe piedestal,
spaţiu între care trebuie să fie 159mm. Puneţi pompa cu filtru pe piedestal şi
fixaţi-le împreună prin strângerea şuruburilor şi piuliţelor.Piedestalul trebuie să
cântărească peste 18 kg pentru a preveni căderea accidentală a pompei.
NOTĂ: Este imperativ să verificaţi ca conectorii hidraulici să
nu fie obturaţi.
Operare
1) Deschideţi/deşurubaţi robinetul de curăţare a aerului (P6112) din partea superioară a pompei cu filtru; aerul este eliberat în timp pompa cu filtru se umple cu apă.
2) Atunci când apa iese afară din robinetul de curăţare a aerului (P6112) închideţi bine şi ştergeţi orice urmă de apă.
3) Pentru a porni pompa cu filtru, introduceţi ştecărul în dispozitivul de curent rezidual (DCR).
IMPORTANT: NU PUNEŢI ÎN FUNCŢIUNE POMPA CU FILTRU
FĂRĂ APĂ - Asiguraţi-vă că robinetele de admisie şi de evacuare
ale piscinei sunt complet acoperite cu apă înainte de punerea în
funcţiune a pompei cu filtru.
ÎNTREŢINEREA POMPEI
ATENŢIE: TREBUIE SĂ DECONECTAŢI POMPA CU FILTRU
ÎNAINTE DE INIŢIEREA ÎNTREŢINERII PENTRU A PREVENI
RISCUL DE VĂTĂMARE SAU DECES.
1) Deconectaţi pompa cu filtru.
2) Slăbiţi clemele furtunului de la furtunurile de admisie şi de evacuare ale piscinei deşurubând în sens antiorar piuliţele-fluture.
3) Scoateţi filtrele pentru reziduuri din interiorul piscinei.
4) Înlocuiţi filtrele pentru reziduuri cu dopuri de astupare la robinetele de admisie şi de ieşire ale piscinei.
5) Deşurubaţi siguranţa capacului filtrului şi scoateţi capacul filtrului.
6) Curățați cartușul filtrului cu un furtun de grădină dacă acesta rămâne murdar sau decolorat, este necesară înlocuirea acestuia cu unul nou.
7) Introduceţi cartuşul pentru filtru curăţat (sau nou); asiguraţi-vă că acesta este centrat pe pompa cu filtru.
8) Verificaţi dacă sigiliul capacului filtrului este fixat.
9) Înlocuiţi capacul filtrului şi înşurubaţi siguranţa acestuia pe poziţie.
10) Înlocuiţi dopurile de astupare cu filtrele pentru reziduuri la robinetele de admisie şi de ieşire ale piscinei. Strângeţi clamele furtunului. În acest moment apa va
intra în pompă.
11) Urmaţi INSTRUCŢIUNILE DE INSTALARE ale POMPEI pentru a pregăti sistemul în vederea utilizării.
IMPORTANT: Din motive de igienă, recomandăm înlocuirea
cartuşului pentru filtru cu unul nou la fiecare două săptămâni.
Spălaţi filtrul zilnic.
Depozitarea în timpul sezonului de iarnă și pe termen lung
1) Deconectaţi pompa cu filtru.
2) Urmaţi instrucţiunile descrise anterior pentru a opri apa să curgă către pompa cu filtru şi de scoatere a cartuşului pentru filtru.
3) Eliminaţi cartuşul pentru filtru.
4) Îndepărtaţi toate furtunurile.
5) Uscaţi atent toate componentele.
6) Depozitaţi pompa cu filtru într-un loc răcoros, uscat, departe de accesul copiilor. Temperatura de depozitare: 4-40°C (39.2-104°F).
GARANŢIA POMPEI
Pentru informaţii privind garanţia pompei vă rugăm să vizitaţi pagina noastră de internet la:www.bestwaycorp.com
ELIMINAREA POMPEI
Semnificaţia tomberonului tăiat:
Nu eliminaţi aparatura electrică ca deşeuri urbane nesortate, folosiţi unităţi de colectare separate.
Contactaţi autorităţile dvs. locale pentru informaţii cu privire la sistemele de colectare disponibile.
În cazul în care aparatura electrică este eliminată la gropile de gunoi sau grămezile de gunoi, substanţele periculoase se poate infiltra în pânza freatică şi pot
ajunge în lanţul alimentar, vă pot afecta sănătatea şi bunăstarea.
Atunci când înlocuiţi aparatură veche cu una nouă, distribuitorul este obligat prin lege să preia aparatura veche pentru a o elimina, cel puţin gratuit.
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-罗
A
A
B
62
2 piuliţe M8
2 şuruburi M8
B

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383