Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 45

Vorschau ausblenden

Werbung

cirkulaci vody kontaktujte kvalifikovaného instalatéra nebo výrobce,
dovozce či distributora.
Instalace zařízení pro cirkulaci vody musí splňovat požadavky
evropských i národních předpisů, zejména s ohledem na elektroinstalaci.
Jakákoli změna pozice ventilu, velikosti čerpadla nebo velikosti mřížky
může způsobit změnu průtoku a zvýšení rychlosti sání.
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení uvedená v příručce.
POZNÁMKA:
Před použitím zařízení zkontrolujte. Případné výrobní vady nebo
chybějící součásti po zakoupení nahlaste společnosti Bestway na adresu
služby zákazníkům, uvedenou v této příručce. Ověřte, že součásti
zařízení odpovídají modelu čerpadla, který jste si zakoupili.
POZNÁMKA:
Čerpadlo umístěte na pevný a rovný terén. Věnujte pozornost umístění
bazénu a čerpadla tak, aby bylo zajištěno potřebné větrání, odtok vody a
přístup umožňující čištění. Čerpadlo nestavte na místo, kde se může
hromadit voda, ani na místa, kudy se chodí.
Po instalaci bazénu musí elektrická zásuvka zůstat dostupná.
POZNÁMKA:
Výkonnost a životnost čerpadla může být ovlivněna atmosférickými vlivy.
Chlad, horko a přímé slunce mohou vést ke zbytečnému opotřebení
čerpadla. Pokud možno čerpadlo před těmito faktory chraňte.
Před demontáží nebo údržbou čerpadla je důležité místo sítek do
vstupního a výstupního otvoru čerpadla instalovat původně dodané zátky.
POZNÁMKA:
Neplňte čerpadlo chemikáliemi.
Nepřipojujte a neodpojujte toto zařízení vlhkýma rukama.
Zařízení vždy odpojte:
• V deštivých dnech
• Před čištěním nebo údržbou
• Během prázdnin ponechat bez dozoru
Uschování pokynů. Při sestavování bazénu vždy postupujte podle pokynů.
Pokud pokyny ztratíte, kontaktujte společnost Bestway nebo je
vyhledejte na webu: www.bestwaycorp.com
POZNÁMKA: Tento produkt není určen ke komerčnímu použití.
Pečlivě přečtěte instrukční příručku a uchovejte ji pro budoucí
nahlížení.
TYTO POKYNY SI ULOŽTE.
45
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-捷

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383