Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 42

Vorschau ausblenden

Werbung

A talp felszerelése
Az EN60335-2-41 TEST szabvány előírása szerint a szűrőkosaras szivattyút
függőlegesen kell rögzíteni a talajon vagy fából és betonból előzetesen
készített állványon. Az állványon két 9 mm átmérőjű lukat kell fúrni egymástól
159 mm távolságra. Állítsa a szűrőszivattyút az állványra, és a csavarokkal és
anyákkal rögzítse őket egymáshoz. Az állványnak legalább 18 kg súlyúnak kell
lennie, hogy a szivattyú fel ne boruljon.
MEGJEGYZÉS: Fontos ellenőrizni, hogy a hidraulikus csatlakozók
nincsenek-e eltömődve.
Használat
1) Nyissa ki/csavarozza ki a szűrőszivattyú tetején található levegőkifúvó-szelepet (P6112) – levegő fog távozni, a szűrőszivattyú vízzel való töltődése közben
levegő fog távozni a szelepen keresztül.
2) Ha a levegőkifúvó-szivattyún (P6112) keresztül víz távozik, forgassa zárt helyzetbe, és törölje le az esetlegesen kifolyt vizet.
3) A szűrőszivattyú elindításához dugja be a csatlakozót egy maradékáram-működtetésű megszakítóba (RCD).
FONTOS: NE JÁRASSA SZÁRAZON A SZŰRŐSZIVATTYÚT – A
szűrőszivattyú bekapcsolása előtt feltétlenül győződjön meg róla,
hogy a medence befolyó és kifolyó szelepeit a víz teljesen ellepi-e.
A SZIVATTYÚ KARBANTARTÁSA
INTÉS: MIELŐTT ELKEZDI A KARBANTARTÁST
BIZONYOSODJON MEG, HOGY A SZŰRŐKOSARAS
SZIVATTYÚ KI VAN HÚZVA A KONNEKTORBÓL, ELLENKEZŐ
ESETBEN SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY HALÁLESET
KÖVETKEZHET BE.
1) Válassza le a szűrőszivattyút.
2) A szárnyas anya órairányban történő forgatásával lazítsa meg a medence bemeneti és kimeneti szelepein található tömlőszorító bilincseket.
3) Távolítsa el a törmelékszűrőket a medence belsejéből.
4) Cserélje ki a medence bemeneti és kimeneti szelepében elhelyezett törmelékszűrőket a záródugókra.
5) A szűrősapkatartó lecsavarásával távolítsa el a szűrősapkát.
6) Kerti slaggal tisztítsa meg a szűrőkazettát. Ha a szűrőkazetta koszos vagy elszíneződött marad, azt egy újra le kell cserélni.
7) Helyezze be a megtisztított (vagy új) szűrőkazettát, és ellenőrizze, hogy az a szűrőszivattyú közepén helyezkedik-e el.
8) Ellenőrizze, hogy a szűrősapka tömítése a helyén van-e.
9) Tegye vissza a szűrősapkát, majd csavarozza a helyére a szűrősapkatartót.
10) Cserélje ki a medence bemeneti és kimeneti szelepében elhelyezett záródugókat a törmelékszűrőkre. Húzza meg a tömlőszorító bilincseket. A szivattyúba
most már vizet lehet engedni.
11) A rendszer használatra való előkészítéséhez kövesse a SZIVATTYÚ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓBAN foglaltakat.
FONTOS: Egészségügyi okokból azt javasoljuk, hogy kéthetente
cserélje le a szűrőkazettát egy újra. Naponta öblítse át a szűrőt.
Felkészítés télre és hosszabb idejű tárolásra
1) Válassza le a szűrőszivattyút.
2) A víz szűrőszivattyúba való áramlásának megakadályozása és a szűrőkazetta eltávolítása érdekében a korábban említettek szerint kövesse az útmutatásokat.
3) Selejtezze le a szűrőkazettát.
4) Válassza le az összes tömlőt.
5) Alaposan szárítsa meg az összes tartozékot.
6) Tárolja a szűrőszivattyút száraz, fedett gyermekektől távol eső helyen. Tárolási hőmérséklet: 4 – 40°C(39,2 – 104 F)
A SZIVATTYÚ GARANCIÁJA
A szivattyú garanciájára vonatkozó információkat illetően látogassa meg weboldalunkat: www.bestwaycorp.com
A SZIVATTYÚ ÁRTALMATLANÍTÁSA
Az áthúzott kerekes szemétkosár jelentése:
Ne dobja ki az elektromos berendezést a többi háztartási hulladékkal együtt, számukra használja az e célra rendszeresített külön gyűjtőládákat.
A helyi önkormányzatnál kérhet információt a használt eszközök leadásának módjáról.
Amennyiben az elektromos berendezések szemétgödrökbe vagy szeméttelepekre kerülnek, a bennük lévő veszélyes anyagok a talajvízbe szivároghatnak és ily
módon a táplálékláncba kerülhetnek, károsítva egészségét vagy közérzetét.
Ha régi berendezéseit újakra cseréli, a kiskereskedőnek jogi kötelessége az Ön által leadott elhasznált régi berendezésnek az ártalmatlanítás céljából való
térítésmentes átvétele.
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-匈
A
A
B
42
2-M8 anya
2-M8 csavar
B

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383