Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 37

Vorschau ausblenden

Werbung

Mocowanie na podstawie
Norma EN60335-2-41 TEST wymaga, aby pompa byłą zamocowana pionowo
na ziemi lub na podeście wykonanym z drewna lub z betonu. W podeście
powinny być wykonane dwa otwory o średnicy 9 mm, oddalone od siebie o
159 mm. Umieść pompę na podeście i dokręć śruby i nakrętki mocujące.
Wszystkie części podestu powinny ważyć więcej niż 18 kg, aby nie doszło do
przypadkowego wywrócenia się pompy.
UWAGA: Konieczne jest sprawdzenie, że złącza hydrauliczne nie
są zatkane.
Funkcjonowanie
1) Otwórz/odkręć zawór odpowietrzający (P6112) znajdujący się w górnej części pompy filtrującej; powietrze zostaje wypuszczane w miarę tego jak woda
wypełnia pompę filtrującą.
2) Jeśli z zaworu odpowietrzającego (P6112) wypływa woda, zakręć go i wytrzyj go do sucha.
3) W celu uruchomienia pompy filtrującej należy włożyć wtyczkę do urządzenia prądu szczątkowego (RCD).
WAŻNE: NIE WOLNO URUCHAMIAĆ POMPY NA SUCHO –
Upewnij się, przed uruchomieniem pompy, że zawory wlotowy i
wylotowy basenu są w pełni przykryte wodą.
KONSERWACJA POMPY
UWAGA: PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI
KONSERWACYJNYCH NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POMPA
ZOSTAŁA ODŁĄCZONA OD ZASILANIA. W PRZECIWNYM
RAZIE ISTNIEJE POWAŻNE RYZYKO ZRANIENIA LUB
ŚMIERCI.
1) Odłącz pompę filtrującą od zasilania.
2) Poluzuj zaciski węży wlewu i odpływu basenu poprzez odkręcenie motylka, przekręcając go w stronę przeciwną do kierunku ruchu wskazówek zegara.
3) Usuń filtry siatkowe z wnętrza basenu.
4) Zastąp filtry siatkowe znajdujące się w zaworach wlewu i odpływu korkami.
5) Odkręć mocowanie nakrętki filtra i usuń nakrętkę.
6) Czyść wkład filtra przy pomocy węża ogrodowego, jeśli pozostanie zabrudzony lub odbarwiony należy go zastąpić nowym.
7) Włóż wyczyszczony (lub nowy) wkład filtra. Upewnij się, że znajduje się w środkowej części pompy filtrującej.
8) Sprawdź czy uszczelka nakrętki filtra znajduje się na swoim miejscu.
9) Umieść nakrętkę filtra na swoim miejscu i dokręć jej mocowanie.
10) Wymień korki znajdujące się w zaworach wlewu i odpływu basenu na filtry siatkowe. Dociśnij zaciski węży. Woda wpłynie teraz do pompy.
11) W celu przygotowania systemu do użycia postępuj zgodnie z rozdziałem WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU POMPY.
WAŻNE: Ze względów higienicznych zalecamy wymianę wkładu
filtra na nowy co dwa tygodnie.
Przechowywanie w okresie zimowym i długotrwałe przechowywanie
1) Odłącz pompę filtrującą od zasilania.
2) Postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami zatrzymaj przepływ wody w pompie filtrującej i usuń wkład filtra.
3) Wyrzuć wkład filtra.
4) Odłącz wszystkie węże.
5) Dokładnie osusz wszystkie elementy.
6) Przechowuj pompę filtrującą w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Temperatura przechowywania: 4-40°C(39,2-104F)
GWARANCJA POMPKI
Informacje dotyczące gwarancji pompki znajdują się na naszej stronie: www.bestwaycorp.com
POZBYWANIE SIĘ POMPKI
Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowalne śmieci komunalne, korzystaj z oddzielnych pojemników przeznaczonych na ich zbieranie.
Skontaktuj się z samorządem lokalnym w sprawie uzyskania informacji o dostępności urządzeń do zbierania tych odpadów.
Jeżeli urządzenia elektryczne zbierane są w dołach lub wysypiskach śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wody gruntowej i w ten sposób
dostać się do łańcucha pokarmowego, powodując uszczerbek na zdrowiu lub złe samopoczucie.
W razie wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca detaliczny jest prawnie zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia waszego zużytego sprzętu do
utylizacji.
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-波
A
A
B
37
2 nakrętki M8
2 śruby M8
B

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383