Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 15

Vorschau ausblenden

Werbung

De watercirculatie-installatie moet voldoen aan de Europese maar ook aan
nationale/lokale regelgevingen, vooral voor wat betreft elektrische kwesties.
Elke wijziging van de kleppositie, pompgrootte, roostermaat kan een
wijziging van de stroming veroorzaken en de zuigsnelheid kan verhogen.
Volg alle veiligheidseisen en aanbevelingen beschreven in de handleiding.
OPMERKING:
Controleer de uitrusting voor gebruik. Meld beschadigingen of missende
onderdelen bij aankoop aan de klantenservice van Bestways (de
gegevens staan in deze handleiding). Controleer of de onderdelen van
de installatie overeenkomen met het model dat u wilde aanschaffen.
OPMERKING:
Plaats de pomp op een stevige ondergrond of op een vlakke plaat. Let
erop dat de filterpomp minstens een meter van de wand van het
zwembad af staat. Zorg ervoor dat het zwembad en de pomp zo zijn
opgesteld dat er voldoende ventilatie, afvoer en mogelijkheid tot
schoonmaken zijn. Plaats de pomp nooit op een plek waar zich water
kan verzamelen of in de loopzone rond het zwembad.
De stekker moet ook toegankelijk blijven als het zwembad is geïnstalleerd.
OPMERKING:
De weersomstandigheden kunnen de werking en de levensduur van uw
filterpomp negatief beïnvloeden. Blootstelling van de pomp aan kou, hitte
of zonlicht kan onnodige slijtage veroorzaken. Waar mogelijk dient u de
pomp tegen deze omstandigheden te beschermen.
Het is belangrijk dat u met de bijgeleverde blauwe stoppen de
vuilopvangschermen in de aanvoer-en afvoeropeningen vervangt voordat u
onderhoudswerkzaamheden aan de pomp uitvoert of de pomp verwijdert.
LET OP:
Doe geen chemicaliën in de filterpomp.
Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal de stekker nooit uit het
stopcontact met een natte hand.
Haal de stekker altijd uit het apparaat:
• Op regenachtige dagen
• Voorafgaand aan reiniging of ander onderhoud
• Laat het onbeheerd tijdens vakanties
Goed bewaren van de instructies. Iedere keer wanneer u het zwembad
opzet, dient u de instructies te raadplegen.
Als u de instructies kwijt bent, neem dan contact op met Bestway of zoek
het op, op website: www.bestwaycorp.com.
OPM.: Dit product is niet bestemd voor een commercieel gebruik.
Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstige referentie.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
15
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-荷

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383