Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 14

Vorschau ausblenden

Werbung

capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder supervisie
staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat
op een veilige manier en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet
door kinderen worden verricht zonder supervisie. (Voor EU-markt)
WAARSCHUWING - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij zij toezicht hebben of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het
apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Er moet toezicht worden gehouden op kinderen, zodat ze niet met het
apparaat kunnen spelen. (Voor markt anders dan EU)
Reiniging en gebruikersonderhoud moeten worden uitgevoerd door een
volwassene die ouder is dan 18 jaar en bekend is met het risico op een
elektrische schok. Wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt zal worden, zoals in de winter, moet de zwembadset
gedemonteerd en binnenshuis opgeborgen worden.
LET OP - Lees de instructies vóór het gebruik van het toestel en vóór de
installatie of het telkens opnieuw monteren.
Het apparaat moet op meer dan 2m van het zwembad geplaatst worden.
(Alleen voor Frankrijk). Elektrische installaties moeten voldoen aan
nationale regels voor bedrading. Raadpleeg een gekwalificeerde
elektricien indien u vragen hebt.
Alleen de bijgeleverde media of deze aangegeven door de fabrikant
mogen bij de installatie van het product gebruikt worden.
Het is essentieel te controleren of de zuigopeningen niet geblokkeerd zijn.
Het is raadzaam de filtratie te stoppen tijdens
onderhoudswerkzaamheden aan het filtersysteem.
Controleer regelmatig het verstoppingsniveau van de filter.
Een wekelijkse controle wordt aanbevolen voor het reinigen.
Een minimum dagelijkse filterbedrijfstijd van 8 uur is aanbevolen om te
zorgen voor helder zwembadwater.
Het is essentieel om elk beschadigd element of set van elementen zo snel
mogelijk te vervangen. Gebruik alleen onderdelen goedgekeurd door de
persoon verantwoordelijk voor de introductie van het product op de markt.
Alle filters en filtermedia zullen regelmatig geïnspecteerd worden om
ervoor te zorgen dat er geen opeenhoping van vuil is wat een goede
filtratie verhindert. Het verwijderen van gebruikte filtermedia moet
gebeuren volgens de toepasselijke regelgevingen/wetgeving.
In het geval van twijfel over de pomp of circulatie-apparaten, neem contact
op met een bevoegde installateur, of de fabrikant/importeur/distributeur.
14
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-荷

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383