Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 50

Vorschau ausblenden

Werbung

kvalifikovaného inštalatéra či výrobcu/dovozcu/distribútora.
Inštalácia obehu vody musí súhlasiť s európskymi, ako aj národnými/miestnymi
predpismi, najmä s ohľadom na elektrickú problematiku.
Prípadné zmeny polohy ventilu, veľkosti čerpadla, veľkosti mriežky môžu spôsobiť
zvýšenie prietoku a sacej rýchlosti.
Dodržujte všetky bezpečnostné požiadavky a odporúčania uvedené v tomto návode.
POZNÁMKA:
Pred použitím spotrebič skontrolujte. O všetkých výrobných chybách alebo
chýbajúcich dieloch v čase nákupu informujte prosím Bestway na adrese
zákazníckeho servisu uvedenú v tomto návode. Skontrolujte, či diely spotrebiča
súhlasia s modelom filtračného čerpadla, ktoré ste mali v úmysle kúpiť.
POZNÁMKA:
Čerpadlo postavte na rovný a stabilný povrch. Dávajte pozor, aby bazén a
čerpadlo boli umiestnené tak, aby boli zabezpečené dostatočné vetranie, odtok a
prístup pre potreby údržby. Čerpadlo nikdy nedávajte do priestoru, kde sa môže
akumulovať voda či na miesto, kade sa prechádza okolo bazéna.
Po inštalácii bazéna je treba, aby bola zásuvka prístupná.
POZNÁMKA:
Atmosférické podmienky môžu mať vplyv na výkon a životnosť vášho filtračného
čerpadla. V chladných či horúcich obdobiach alebo v dôsledku vystavenia
pôsobeniu priameho slnečného svetla môžu nastať zbytočné opotrebovanie.
Pokiaľ je to možné, čerpadlo pred takými podmienkami chráňte.
Pred demontážou či údržbou čerpadla je treba vytiahnuť sitká a použiť zátky do
vypúšťacieho a napúšťacieho otvoru.
POZNÁMKA:
Do filtračného čerpadla nepridávajte žiadne chemikálie.
Zariadenie nezapínajte ani nevypínajte zo zástrčky mokrými rukami.
Spotrebič vždy vytiahnite zo zástrčky:
• Za dažďa
• Pred čistením alebo údržbou
• V priebehu dovolenky ho nechajte bez dozoru
Pokyny si odložte. Pri opakovanej montáži bazénu vždy postupujte podľa pokynov.
Pokiaľ pokyny nemôžete nájsť, kontaktujte prosím Bestway alebo sa pozrite na jej
webové stránky: www.bestwaycorp.com
POZNÁMKA: Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie.
Starostlivo si prosím prečítajte pokyny v tomto návode a uchovajte ho pre
budúce potreby.
TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE.
50
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-斯伐

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383