Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 33

Vorschau ausblenden

Werbung

POMPA FILTRA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Odwiedź stronę Bestway na YouTube
OSTRZEŻENIE
DO SKLEPU
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
PYTANIA? PROBLEMY?
BRAKUJĄCE CZĘŚCI?
BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapoznania się z najczęściej zadawanymi
pytaniami, instrukcjami obsługi, filmami czy w celu zakupu
PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ
części zamiennych prosimy o odwiedzenie naszej strony
bestwaycorp.com/support
INSTRUKCJ
OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – Pompa
powinna być zasilana poprzez izolowany transformator lub urządzenie prądu
szczątkowego (RCD), gdzie znamionowy prąd roboczy nie przekracza 30 mA.
Wtyczka pompy musi się znajdować w odległości co najmniej 3,5 m od basenu.
Urządzenie musi być zasilane przez uziemione źródło zasilania.
Nie wolno korzystać z przedłużaczy.
OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – Pompa
nie może być używana, kiedy w basenie przebywają osoby.
NIE ZAKOPYWAĆ KABLA. Umieścić przewód w taki sposób, aby nie był on
narażony na uszkodzenie przez kosiarki do trawy, urządzenia do konserwacji
żywopłotów lub inne.
OSTRZEŻENIE - Przewodu zasilania nie można wymieniać. Jeżeli przewód
jest uszkodzony, urządzenie należy zezłomować (lub poddać utylizacji).
UWAGA – Niniejsza pompa przeznaczona jest do stosowania jedynie z basenami
składanymi. Nie stosować do basenów zamontowanych na stałe. Basen składany
skonstruowany jest tak, że może zostać szybko rozebrany w celu przechowania
oraz zmontowany ponownie w pierwotnym kształcie. Basen stały wbudowany jest
w ziemię lub stoi na ziemi lub w budynku w taki sposób, że nie może zostać
szybko rozmontowany w celu przechowania.
WAŻNE – Korzystanie z pompy przy niewłaściwym zasilaniu elektrycznym jest
niebezpieczne i może prowadzić do zniszczenia pompy.
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – W czasie pracy z
urządzeniami elektrycznymi wyłączyć zasilanie elektryczne wyłącznikiem głównym
i zablokować do niego dostęp. Niedopilnowanie tego może prowadzić do
zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem, zranienia lub nawet śmierci.
NIE USUWAĆ BOLCA UZIEMIENIA I NIE MODYFIKOWAĆ WTYCZKI W ŻADEN
INNY SPOSÓB. NIE STOSOWAĆ ADAPTERÓW. W sprawie poprawności
uziemienia gniazdka skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
Z pompą obchodzić się delikatnie. Nie ciągnąć i nie przenosić pompy za przewód
zasilający. Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód
zasilający. Upewnić się, że przewód nie jest zaplątany. Chronić przewód przed
uszkodzeniem izolacji. Należy nie dopuszczać do oddziaływania ostrych
przedmiotów, oleju, części ruchomych oraz ciepła na pompę z filtrem.
33
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-波

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383