Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 59

Vorschau ausblenden

Werbung

cablurile împotriva frecărilor. Pompa cu filtru nu trebuie să se afle niciodată în
apropierea obiectelor ascuţite, uleiului, pieselor în mişcare şi surselor de căldură.
AVERTISMENT - Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de minim 8 ani
şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de
experienţă şi cunoştinţe dacă sunt monitorizate sau au primit instrucţiuni privind
utilizarea dispozitivului într-o manieră sigură şi care înţeleg pericolele implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curăţarea şi întreţinerea de către
utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. (Pentru piața comunitară)
AVERTISMENT - Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau care nu
deţin experienţa şi cunoştinţele necesare, decât dacă au beneficiat de
supraveghere sau instruire cu privire la folosirea aparatului din partea unei
persoane responsabile cu siguranţa acestora. Copiii trebuie supravegheaţi, pentru
a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. (Pentru piețe diferite de piața comunitară)
Curăţarea şi întreţinerea trebuie efectuate de un adult în vârstă de minim 18 ani,
care cunoaşte pericolele electrocutării. Atunci când aparatul nu va fi folosit timp
îndelungat, cum ar fi iarna, setul de piscină trebuie dezasamblat și stocat în interior.
ATENȚIE - Citiți instrucțiunile înainte de fiecare utilizare a aparatului și
instalare/reasamblare.
Aparatul trebuie amplasat la mai mult de 2m de piscină. (Exclusiv pentru Franța).
Instalațiile electrice trebuie să respecte regulile de cablare naționale. Contactaţi un
electrician calificat pentru orice întrebări.
Numai mediile specificate sau furnizate de producător se vor folosi cu instalația
produsului.
Este imperativ să verificaţi ca fantele de aspirație să nu fie obturate.
Se recomandă să opriți filtrarea în timpul operațiunilor de mentenanță ale
sistemului de filtrare.
Monitorizați periodic nivelul de înfundare a filtrului.
O verificare săptămânală se recomandă pentru spălarea în contracurent sau curățare.
Durata zilnică minimă de filtrare de 8 ore este recomandată pentru a garanta
curățenia apei din piscină.
Este esențial să schimbați orice element deteriorat sau set de elemente cât mai
repede posibil. Utilizați numai piesele aprobate de persoana responsabilă pentru
comercializarea produsului.
Toate filtrele și mediile de filtrare vor fi verificate periodic pentru a garanta că nu
există o acumulare de detritus, prevenind astfel buna filtrare. Eliminarea oricăror
medii de filtrare utilizate se va face conform regulamentelor/legislației aplicabile.
În caz de dubii privind pompa sau aorice dispozitive de circulare, contactați un
59
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-罗

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383