Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 57

Vorschau ausblenden

Werbung

Pritrditev Podstavka
Standard EN60335-2-41 predpisuje, da je treba filtrsko črpalko pred uporabo
vertikalno pritrditi na tla oz. primeren podstavek, narejen iz lesa ali betona. Na
podstavku morata biti dve luknji premera 9 mm, razmik med njima pa mora
znašati 159 mm. Filtrsko črpalko postavite na podstavek in ju pritrdite skupaj,
tako da zategnete vijake in matice. Vsi deli podstavka morajo tehtati več kot
18 kg, če želite preprečiti morebitno prevrnitev črpalke.
OPOMBA: Obvezno se je treba prepričati, da vodovodni
priključki niso zamašeni.
Delovanje
1) Odprite/odvijte odzračevalni ventil (P6112) filtrirne črpalke; zrak je sproščen, ko voda napolni filtrirno črpalko.
2) Ko začne iz odzračevalnega ventila (P6112) iztekati voda, ga privijte, da ga zaprete in očistite vso izteklo vodo.
3) Za zagon filtrirne črpalke, vstavite vtič v zaščitno napravo na diferenčni tok.
POMEMBNO: NE IZVAJAJTE SUHEGA PRESKUSA NA
FILTRSKI ČRPALKI - Preden zaženete filtrsko črpalko, se
prepričajte, da sta dovodni in odvodni ventil v celoti prekrita z vodo.
VZDRŽEVANJE ČRPALKE
POZOR: PRED VSAKRŠNIMI VZDRŽEVALNIMI DELI NA
FILTRSKI ČRPALKI MORATE LE-TO IZKLOPITI IZ
ELEKTRIČNEGA OMREŽJA TER S TEM PREPREČITI
NEVARNOST POŠKODBE ALI CELO SMRTI.
1) Izključite električno napajanje filtrirne črpalke.
2) Popustite cevne objemke na vhodni in izhodni cevi bazena, tako da odvijete krilato matico v nasprotni smeri urinega kazalca.
3) Snemite zaščitni mrežici iz notranjosti bazena.
4) Nadomestite zaščitni mrežici z zapornima čepoma na vhodnem in izhodnem ventilu bazena.
5) Odvijte obroč za pritrditev pokrova filtra in snemite pokrov filtra.
6) Očistite filtrirni vložek z vrtno cevjo; če je filtrirni vložek umazan ali razbarvan, ga nadomestite z novim.
7) Vstavite čisti (ali novi) filtrirni vložek in ga centrirajte na filtrirni črpalki.
8) Preverite, ali je tesnilo na pokrovu filtra pravilno nameščeno.
9) Zamenjajte pokrov filtra in privijte obroč za pritrditev pokrova filtra na predvideno mesto.
10) Nadomestite zaporna čepa s ščitnikoma na vhodnem in izhodnem ventilu bazena. Zategnite cevne objemke. Voda sedaj doteka do črpalke.
11) Sledite postopku iz dela NAVODIL ZA NAMESTITEV ČRPALKE, da pripravite sistem za uporabo.
POMEMBNO: Iz higienskih razlogov vam priporočamo, da filtrirni
vložek nadomestite z novim vsaka dva tedna. Filter vsak dan
operite.
Shranjevanje pozimi in za dlje časa
1) Izključite električno napajanje filtrirne črpalke.
2) Sledite zgoraj opisanim navodilom, da prekinete dovod vode do filtrirne črpalke, nato pa odstranite filtrirni vložek.
3) Zavrzite odsluženi filtrirni vložek.
4) Odklopite vse cevi.
5) Temeljito osušite vse sestavne dele.
6) Shranite filtrirno črpalko v zaprtem, suhem prostoru zunaj dosega otrok. Temperatura shranjevanja: 4-40°C (39.2-104°F).
GARANCIJA ZA ČRPALKO
Za več informacij glede garancije za ta izdelek obiščite našo spletno stran: www.bestwaycorp.com
PUMP DISPOSALODLAGANJE TLAČILKE:
Pomen prečrtanega smetnjaka:
Električno in elektronsko opremo je prepovedano odlagati med običajne komunalne odpadke, temveč je treba poskrbeti za njeno ločeno zbiranje.
Za informacije o načinih zbiranja odpadkov se obrnite na pristojne krajevne organe.
V primeru odlaganja električne in elektronske opreme na divja odlagališča ali smetišča, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, od tam pa v prehranjevalno
verigo, kar je škodljivo zdravju in dobremu počutju.
V primeru zamenjave odsluženega aparata z novim enakovrednim je pooblaščeni prodajalec po zakonu dolžan sprejeti vaš odsluženi aparat in brezplačno
poskrbeti za njegovo odlaganje.
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-斯文
A
A
B
57
Matica 2-M8
Vijak 2-M8
B

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383