Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 53

Vorschau ausblenden

Werbung

FILTRIRNA ČRPALKA
NAVODILA ZA UPORABO
Oglejte si Bestway YouTube kanal
OPOZORILO
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
PROSIMO, PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA
NAVODILA
OPOZORILO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA –
Črpalka mora biti napajana prek izolacijskega pretvornika ali zaščitnega stikala na
diferenčni tok (RCD) z največjim nazivnim diferenčnim delovnim tokom 30 mA.
Vtič črpalke mora biti oddaljen najmanj 3,50 m od bazena.
Naprava mora biti oskrbljena iz ozemljenega vira energije.
Podaljškov ne smete uporabljati.
OPOZORILO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA – Črpalke ne smete
uporabiti, kadar so v bazenu ljudje. V primeru okvare filtrske črpalke prepovejte
dostop do bazena.
KABLA NE SMETE VKOPATI V ZEMLJO. Kabel vidno označite in s tem preprečite
morebitno poškodovanje zaradi kosilnice, obrezovalnika žive meje ali drugih naprav.
OPOZORILO – Električnega kabla ne smete zamenjati. Če je kabel
poškodovan, ga zavrzite.
POZOR – Ta črpalka je namenjena le za uporabo na bazenih, ki jih je mogoče
shraniti. Črpalke ne uporabljajte na bazenih, ki so trajno nameščeni. Zložljivi bazeni
so narejeni, tako da jih je mogoče takoj razstaviti in shraniti ter ponovno sestaviti v
izvirno obliko. Trajno nameščeni bazeni pa so vgrajeni v tla ali postavljeni na
površino tal ali pa v stavbi in jih kot takšne ni mogoče razstaviti in shraniti.
POMEMBNO – Uporaba črpalke z neprimernim napajanjem je nevarna in povzroči
usodno okvaro črpalke.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA – Pri delu z elektriko izklopite napajanje
na prekinjevalcu električnega tokokroga in zaklenite vrata prekinjevalca.
Neupoštevanje tega poveča nevarnost šoka, poškodb in v skrajnem primeru smrti.
NE ODSTRANJUJTE OZEMLJITVENE SPONKE ALI SPREMINJAJTE VTIČA
NA NOBEN NAČIN. NE UPORABLJAJTE VMESNIŠKIH VTIČEV. Za morebitna
vprašanja v zvezi s primernostjo ozemljitve vaših vtičev se obrnite na ustrezno
usposobljenega električarja.
Previdno ravnajte s črpalko. Črpalke ne nosite oz. vlecite za električni kabel. Vtiča
nikoli ne potegnite iz vtičnice, tako da povlečete za električni kabel. Preprečite
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-斯文
VPRAŠANJA? TEŽAVE?
V zvezi z vprašanji, uporabniškimi navodili, video posnetki ali
53
V TRGOVINO
MANJKAJOČI DELI?
nadomestnimi deli si oglejte našo spletno stran
bestwaycorp.com/support

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383