Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung Seite 43

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
GARANTI
Begränsad garanti från BESTWAY
En begränsad garanti medföljer produkten du har köpt. Bestway garanterar att din produkt är fri från fabrikationsfel som leder till
läckage, genom en ersättningsgaranti.
För garantikrav, måste du fylla i detta garantikort fullständigt och skicka tillbaks det tillsammans med:
1) Kvittot
2) Kontrollventil (P6148 / P6229) som ska skickas per post till adressen för det tekniska servicecenter du har kontaktat. För
ytterligare information, se ditt land enligt informationen på baksidan.
Bestway ansvarar inte för ekonomiska förluster som beror på vatten eller kemikalier. Med undantag av en ersättningsprodukt, är
resultaten av läckagen inte Bestways ansvar. Bestway kommer inte att ge ersättning för produkter som anses har använts
oansvarigt eller inte enligt bruksanvisningen.
TILL: BESTWAY
®
FAX/E-POST/TEL: Se anvisningarna för ditt land som står på baksidan av förpackningen.
Obligatorisk information
Namn:
Adress:
Postnummer:
Stad:
Land:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-post:
Fax:
Ange tydligt din produkts kodnummer:
58126
58126GB
Problembeskrivning
Vattenläckage
Produkten är ofullständig; vilken del saknas – Ange koden som står I bruksanvisningen
Annat, vänligen ange
När kunden efterfrågar reservdelar måste även sidan i manualen skickas med, med ett kryss bredvid den saknade
eller felaktiga delen.
All information du anger behövs för att få assistans av oss.
Du ska även sända en kopia på kvittot tillsammans med detta faxmeddelande.
Gratisnumret kan inte nås från mobiltelefoner.
DU KAN ÄVEN BESÖKA VÅR WEBBPLATS: www.bestway-service.com
Bestway
2010
SERVICEAVDELNING
58126GS
Den fungerar inte längre
Bestway
®
DATUM
Kundens kodnummer
58127
43
Bestway
®
®
-tillverkaren
58199
®
58199GB
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis