Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung Seite 16

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Suodata: Tällä toiminnolla suodatetaan altaan vettä ja venttiilin pitäisi olla tässä asennossa 99 % ajasta. Vesi pumpataan hiekkasuodattimen
läpi, jossa se puhdistuu, ja takaisin altaaseen.
Pese: Tällä toiminnolla puhdistetaan hiekka. Vesi pumpataan alas vedenjakajan läpi, ylöspäin hiekan läpi ja poistetaan liitännän D kautta.
Huuhtele: Tätä toimintoa käytetään ensikäynnistyksen yhteydessä, puhdistukseen ja hiekan tasaamiseen pesun jälkeen. Vesi pumpataan
alaspäin hiekan läpi, ylös liitäntäkeskiön läpi ja poistetaan liitännän D kautta.
Kierrätä: Tämä toiminto kierrättää allasvettä ohittamalla hiekkasuodattimen. Käytä tätä toimintoa, jos hiekkasuodatin on rikki kerätäksesi
roskat liitäntäventtiiliin.
Tyhjennä: Tämä toiminto tyhjentää veden altaasta. Tämäkin toiminto ohittaa suodattimen. Vesi pumpataan ja poistetaan liitännästä C
palauttamatta sitä altaaseen.
HUOMAA: Kun ohjausventtiili on asennossa Pese, Huuhtele tai Tyhjennä, vesi poistuu säätöventtiilin liitännästä D.
Varmista, että asennus noudattaa kaikkia paikallisia ja kansallisia jäteveden käsittelyä koskevia määräyksiä. Älä poista vettä siten, että se
aiheuttaa tulvan tai vahinkoa.
VAROITUS: Kun tyhjennät allasta tai peset hiekkaa, muista avata liitännän D korkki säätöventtiilin liitännästä D. Varmista, että
hiekkasuodattimesta on katkaistu virta ennen kuin avaat liitännän D korkin.
Suljettu: Tämä toiminto estää veden virtauksen hiekkasuodattimen ja altaan välillä.
HUOMAA: Älä kytke säätöventtiiliä pistorasiaan tai käytä sitä sen ollessa Suljettu-asennossa. Muuten se vahingoittaa vakavasti
hiekkasuodatinta.
Hiekkasuodattimen asennus
Osa I: Kokoaminen
1. Poista huolellisesti kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, että mikään ei ole vahingoittunut. Letkut ovat säiliössä. Ota molemmat letkut säiliöstä, ennen kuin
kokoat hiekkasuodattimen. Jos laite on vahingoittunut, ilmoita välittömästi liikkeeseen, josta laite on ostettu.
2. Hiekkasuodatin tulee asettaa lujalle, tasaiselle alustalle, mieluiten betonilaatalle. Sijoita hiekkasuodatin siten, että liitännät ja säätöventtiili ovat tavoitettavissa
käyttöä, huoltoa ja talvikäsittelyä varten.
3. Täytä allaslaatuisella suodatinhiekalla.
HUOMAA: Käytä vain erityistä allaslaatuista suodatinhiekkaa, joka ei sisällä kalkkia tai savea: Koon #20 piihiekkaa, 0,45–0,55 mm, noin 45 kg:n pussi
riittänee. Muiden hiekkalaatujen käyttö heikentää suodatuskykyä, voi vahingoittaa hiekkasuodatinta ja mitätöi takuun.
a. Aseta hiekan kansi säiliön päälle ja varmista, että se peittää vedenjakajan. (Katso kuva 4)
b. Lisää hitaasti hiekkaa niin, että sen paino ei vahingoita vedenkerääjää, kunnes hiekan korkeus saavuttaa säiliön yläreunan. (Katso kuva 5)
HUOMAA: HIEKKA EI SISÄLLY PAKKAUKSEEN.
HUOMAA: Jotta et vahingoittaisi vedenkerääjää hiekkaa lisätessäsi, kaada hieman vettä alasäiliöön niin, että se peittää vedenkerääjän.
c. Poista hiekan kansi ja pese pois mahdollinen hiekka säiliön reunan ympäriltä. Aseta O-rengas säiliön reunalle. (Katso kuva 6)
HUOMAA: Varmista, että säiliön reunan ympärillä oleva O-rengas on puhdas ja että siinä ei ole lovia, repeämiä, naarmuja tai hiekkaa.
d. Liitä säätöventtiili säiliöön ja varmista, että vedenjakajan pystysuora putki on asetettu säätöventtiilin perustaan. (Katso kuva 7)
e. Sijoita säätöventtiili säiliöön laippapuristimella ja kiristä laippapuristimen ruuvi. (Katso kuva 8)
HUOMAA: Varmista, ennen kiristämistä, että säätöventtiilin liitäntä C on samassa linjassa pumpun liitännän C kanssa. (Katso kuva 9)
f. Liitä painemittari säätöventtiiliin.
4. Liitä putki pumpun liitäntään C ja säätöventtiilin liitäntään C. Ruuvaa kierteiset lukkorenkaat paikalleen. (Katso kuva 10)
HUOMAA: Varmista, että välilevy on paikallaan putken molemmissa päissä.
.4
Kuva
Kuva
.8
.5
Kuva
Hiekka
Kuva
.9
C
C
16
.6
Kuva
O-rengas
C
.10
Kuva
C
.7
Kuva
O-rengas
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis