Veiligheidsinstructies - Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Veiligheidsinstructies

Bij het installeren en gebruiken van deze elektrische apparatuur, moeten de basisvoorzorgsmaatregelen voor de veiligheid altijd worden opgevolgd:
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOLG ZE OP.
WAARSCHUWING: Voorkom verwondingen en sta niet toe dat kinderen dit product gebruiken als ze niet onder strikt toezicht staan.
WAARSCHUWING – GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN – De zandfilter moet gevoed worden met een reststroominrichting (RCD) met een nominale
reststroom van maximum 30mA.
WAARSCHUWING – GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN – Het zandfilter mag niet worden gebruikt als er mensen in het zwembad zijn.
GRAAF HET SNOER NIET IN. Zorg ervoor dat het snoer niet kan worden beschadigd door grasmaaiers, heggenscharen of andere machines.
WAARSCHUWING- Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk, om het gevaar voor elektrische schokken te beperken.
WAARSCHUWING- Als de voedingskabel beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of een vakbekwaam elektricien,
om gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING – Gebruik om het gevaar voor elektrische schokken te beperken geen verlengsnoer om de pomp mee op het stopcontact aan te sluiten, maar
zorg voor een goed bereikbaar stopcontact.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken. Het gebruik van het zandfilter met een niet-bijpassende stroombron is gevaarlijk en brengt het zandfilter
onherstelbare schade toe.
Verwijder nooit de aarde-pin en verander niets aan de stekker. Gebruik geen verloopstekkers. Raadpleeg een bevoegde elektricien voor al uw vragen met
betrekking tot de aarding van de stekker.
Voorzichtig, het zandfilter is breekbaar. Sleep en draag het zandfilter niet aan het snoer. Trek nooit de stekker aan het snoer uit het stopcontact. Zorg ervoor dat
het snoer niet beschadigt. Het zandfilter mag niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte.
WAARSCHUWING: Haal altijd de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het product verwijdert, schoonmaakt, repareert of er wijzigingen aan
aanbrengt.
WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (en kinderen) met een lichamelijke of mentale handicap, en met een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid de nodige instructies gekregen hebben omtrent het gebruik
van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden, om ervoor te zorgen dat ze niet gaan spelen met het product.
VOORZICHTIG– Dit zandfilter mag uitsluitend worden gebruikt voor zwembaden die opgeslagen kunnen worden. Gebruik het filter niet voor blijvend
geïnstalleerde zwembaden. Een zwembad dat opgeslagen kan worden, is zo gebouwd dat het snel kan worden ontmanteld voor opslag en ook weer snel kan
worden opgebouwd. Een blijvend geïnstalleerd zwembad staat zodanig in of op de grond of in een structuur dat het niet snel kan worden ontmanteld voor opslag.
OPM.: Plaats het zandfilter op een stevige en vlakke ondergrond.
Zorg ervoor dat het zandfilter ten minste 2 meter van het zwembad af staat. Houd een zo groot mogelijke afstand aan.
Zorg ervoor dat het zwembad en het filter zo zijn opgesteld dat er voldoende ventilatie, afvoer en mogelijkheid tot schoonmaken zijn. Plaats het zandfilter nooit op
een plek waar zich water kan verzamelen of in een drukke looproute.
OPMERKING: De stuurklep moet na de installatie van het zwembad gesloten worden.
De stekker van het zandfilter moet ten minste 3,50 meter van het zwembad verwijderd zijn.
OPM.: De weersomstandigheden kunnen de werking en de levensduur van het zandfilter negatief beïnvloeden; neem maatregelen om het zandfilter te
beschermen tegen onnodige slijtage die kan optreden tijdens perioden van koud of heet weer en/of blootstelling aan de zon.
OPM.: Controleer voor gebruik of alle onderdelen van het zandfilter aanwezig zijn. Meld beschadigingen of missende onderdelen bij aankoop aan de
klantenservice van Bestway (de gegevens staan in deze handleiding).
OPM.: Sta niet toe dat kinderen of volwassenen op het apparaat leunen of zitten.
OPM.: Doe geen chemicaliën in het zandfilter.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
SPECIFICATIES
395mm
596mm
WAARSCHUWING
Diameter van het filter:
Effectief filtergebied:
Max. bedrijfsdruk:
Zandfilterdruk in bedrijf:
Max. watertemperatuur:
Zand:
Formaat zand:
Inhoud zand:
20
395mm
2
2
0.116m
(1.25ft
)
0.24MPa (35 PSI)
< 0.07MPa (10PSI)
35 ˚C
Niet inbegrepen
#20 silicazand, 0,45 – 0,55 mm
Ongeveer 2/3 van de tank 45 kg
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Bestway Flowclear 58199

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis