Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung Seite 17

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Osa II: Letkujen asennus pesua ja huuhtelua varten (Katso kuva 11)
D
Kuva.11
B
Osa III: Pesu ja huuhtelu
Pesu ja huuhtelu pitää suorittaa pumpun valmistelemiseksi ensi käyttöä varten ja hiekan pesemiseksi.
HUOMAUTUS: ÄLÄ KUIVAKÄYTÄ HIEKKASUODATINTA.
1. Paina säätöventtiilin vipu alas ja kierrä se Pese-asentoon.
2. Kytke pistoke pistorasiaan ja käytä hiekkasuodatinta 3–5 minuuttia tai kunnes vesi virtaa kirkkaana.
3. Irrota hiekkasuodatin pistorasiasta ja aseta säätöventtiili Huuhtele-asentoon.
4. Kytke pistoke ja käytä hiekkasuodatinta 1 minuutin ajan. Tämä kierrättää vettä taaksepäin hiekkasuodattimen läpi ja poistaa veden liitännästä D.
5. Irrota hiekkasuodattimen pistoke pistorasiasta. Aseta säätöventtiili Suljettu-asentoon.
6. Täytä allas vedellä.
TÄRKEÄÄ: Tämä toimenpide poistaa altaasta vettä, joka on korvattava uudella vedellä. Irrota hiekkasuodattimen pistoke välittömästi, jos altaan veden
pinta lähestyy tulo- ja lähtöventtiiliä. ÄLÄ KUIVAKÄYTÄ HIEKKASUODATINTA.
Osa IV: Hiekkasuodattimen asennuksen päättäminen
A
Kuva.12
B
Hiekkasuodattimen käyttö
1. Hiekkasuodatin on nyt valmis käytettäväksi. Aseta säätöventtiili Suodata-asentoon.
HUOMAA: Sähköiskun vaaran välttämiseksi kuivaa ylimääräinen vesi itsestäsi ja
hiekkasuodattimesta.
2. Käytä hiekkasuodatinta laittamalla pistoke sopivaan pistorasiaan.
HUOMAA: hiekkasuodatin on nyt käynnistänyt suodatusjakson. Tarkista, että vesi palaa
altaaseen ja huomioi suodattimen paine painemittarista. (Katso kuva 13) Yleisesti
suositeltu hiekkasuodattimen paine on alle 0,055 MPa (8 PSI) (vihreällä alueella) sen
ollessa käynnissä.
Hiekkasuodattimen huolto
HUOMAUTUS: Varmista, että hiekkasuodatin on irrotettu verkkovirrasta ennen
minkään huoltotöiden aloittamista. Muuten aiheutuu vakava onnettomuus- ja
kuolemanvaara.
Lian kerääntyessä hiekkasuodattimeen, painemittarin lukema kasvaa. (Katso kuva 14) Kun
painemittarin lukema on 0,055 MPa (8 PSI) tai suurempi, tai veden virtaus altaaseen on
liian vähäistä, on aika puhdistaa hiekka.
Puhdista hiekka noudattamalla kaikkia edellisessä osan III kohdassa Pesu ja huuhtelu
annettuja ohjeita.
HUOMAA: Hiekka on suositeltavaa puhdistaa kerran kuussa tai harvemmin sen mukaan,
miten usein allasta käytetään. Älä puhdista hiekkaa liian tiheästi.
>1.3cm
B
Allas
A
>1.3cm
B
Allas
>2m
HUOMAA: Varmista, että säätöventtiili on Suljettu-asennossa.
Altaan pitäisi olla täynnä vettä.
1. Liitä yksi letku hiekkasuodattimen liitäntään B. Ruuvaa
kierteinen lukkorengas paikalleen.
2. Liitä letkun toinen pää liitännän B venttiiliin. Ruuvaa
lukkorengas paikalleen.
3. Avaa liitäntäventtiili. Tämä päästää veden virtaamaan
hiekkasuodattimeen.
HUOMAA: Katso altaan oppaasta liitäntäventtiilin asennusohjeet.
4. Liitä toinen letku liitäntään D ja aseta toinen pää
vedentyhjennysalueelle.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että säätöventtiili on Suljettu-asennossa.
TÄRKEÄÄ: Varmista ennen hiekkasuodattimen käyttöä, että sekä
altaan tuloventtiili että lähtöventtiili on täysin veden peitossa.
Liitä toinen letku (Katso kuva 12)
HUOMAA: Varmista, että säätöventtiili on Suljettu-asennossa.
1. Irrota letku liitännästä D.
2. Liitä letku säätöventtiilin liitäntään A. Ruuvaa kierteinen
lukkorengas paikalleen.
3. Liitä letkun toinen pää liitännän A venttiiliin. Ruuvaa lukkorengas
paikalleen.
4. Avaa liitäntäventtiili. Tämä päästää veden virtaamaan
hiekkasuodattimeen.
HUOMAA: Katso altaan oppaasta liitäntäventtiilin asennusohjeet.
17
psi
MPa
Kuva.13
psi
MPa
Kuva.14
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis