Turvallisuusohjeet; Tekniset Tiedot - Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Turvallisuusohjeet

Tätä sähkölaitetta asennettaessa ja käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUO KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET JA NOUDATA NIITÄ.
VAROITUS: Onnettumuusriskin vähentämiseksi älä anna lasten käyttää tätä tuotetta muuta kuin jatkuvan valvonnan alaisena.
VAROITUS-SÄHKÖISKUN VAARA- Hiekkasuodattimeen on syötettävä virta sellaisen vikavirtasuojakytkimen läpi, jonka nimellinen jäännöskäyttövirta ei ole yli 30
mA.
VAROITUS-SÄHKÖISKUN VAARA- Hiekkasuodatinta ei saa käyttää, kun altaassa on ihmisiä.
ÄLÄ PEITÄ JOHTOA. Paikallista johto, jotta ruohonleikkurit, pensasleikkurit tai muut laitteet eivät vahingoita sitä.
VAROITUS-Sähköiskun vaaran vähentämiseksi vaihda vahingoittunut johto välittömästi.
VAROITUS-Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevän sähköasentajan tulee vaihtaa johto vaaran välttämiseksi.
VAROITUS-Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä käytä jatkojohtoa laitteen kytkemiseen sähköverkkoon; järjestä läheisyyteen pistorasia.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Hiekkasuodattimen käyttäminen epäyhteensopivan virtalähteen kanssa on vaarallista ja vahingoittaa hiekkasuodatinta pysyvästi.
Älä poista maadoitusnastaa tai muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä sovitinpistokkeita. Kysy pätevältä sähköteknikolta neuvoa kaikissa pistokkeisiin ja
maadoituksen liittyvissä asioissa.
Käsittele hiekkasuodatinta varovasti. Älä kanna tai vedä hiekkasuodatinta virtajohdosta. Älä koskaan vedä pistoketta pistorasiasta kiskaisemalla johdosta. Älä
altista johtoa hankaukselle. Älä koskaan altista hiekkasuodatinta teräville esineille, öljylle tai lämmölle.
VAROITUS: Irrota tuotteen pistoke aina virtalähteestä ennen kuin siirrät, puhdistat, huollat tai säädät tuotetta millään tavalla.
VAROITUS: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikot tai joilta
puuttuu kokemusta tai tietämystä, jollei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai ohjeita laitteen käyttöön. Lapsia tulee valvoa,
jotta nämä eivät pääse leikkimään tällä tuotteella.
MUISTUTUS-Tämä hiekkasuodatin on tarkoitettu käytettäväksi vain varastoitavien altaiden kanssa. Älä käytä sitä pysyvästi asennettujen altaiden kanssa.
Varastoitava allas on rakennettu niin, että se on helppo purkaa varastointia varten ja koota uudelleen alkuperäiseen muotoon. Pysyvästi asennettu alla on
rakennettu maan sisään tai päälle tai rakennukseen siten, että sitä ei voi helposti purkaa varastointia varten.
HUOMAA: Aseta hiekkasuodatin lujalle, tasaiselle alustalle.
Varmista, että hiekkasuodatin on vähintään 2 metrin päässä altaan reunasta. Pidä etäisyys mahdollisimman suurena.
Sijoita allas ja hiekkasuodatin niin, että käytettävissä on riittävä ilmastointi, viemäröinti ja riittävästi tilaa huoltotöille. Älä koskaan sijoita hiekkasuodatinta alueelle,
johon voi kertyä vettä, tai kävelyreitille.
HUOMAA: Säätöventtiili on asetettava suljettuun tilaan altaan asennuksen jälkeen.
Hiekkasuodattimen pistokkeen tulee olla vähintään 3,5 m:n päässä altaasta.
HUOMAA: Ilmasto-olot voivat vaikuttaa hiekkasuodattimen käyttöikään ja toimintaan. Suorita riittävät varotoimet hiekkasuodattimen suojaamiseksi kuuman tai
kylmän ilman ja/tai auringolle altistumisen aiheuttamalta kulumiselta.
HUOMAA: Varmista ennen käyttöä, että kaikki hiekkasuodattimen osat ovat mukana. Ilmoita tässä oppaassa ilmoitettuun Bestwayn asiakaspalvelun osoitteeseen,
jos ostetussa tuotteesta on puuttunut osia tai jotkin osat ovat olleet vahingoittuneita ostohetkellä.
HUOMAA: Älä anna lasten tai aikuisten nojata laitteeseen tai istua sen päällä.
HUOMAA: Älä lisää hiekkasuodattimeen kemikaaleja.

TEKNISET TIEDOT

395mm
596mm
VAROITUS
SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET.
Suodattimen läpimitta:
Tehokas suodatuspinta-ala:
Suurin käyttöpaine:
Toimivan hiekkasuodattimen paine:
Korkein veden lämpötila:
Hiekka:
Hiekan karkeus:
Hiekan määrä:
14
395mm
2
2
0.116m
(1.25ft
)
0.24MPa (35 PSI)
< 0,07 MPa (10 PSI)
35 ˚C
Ei sisälly toimitukseen
Koon #20 piihiekkaa, 0,45–0,55 mm
Noin 2/3 säiliöstä 45 kg
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis