Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung Seite 22

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Filteren: Deze functie wordt gebruikt om zwembadwater te filteren; de regelklep moet 99% van de tijd op deze functie staan. Er wordt water
door het zandfilter gepompt. In het zandfilter wordt het water schoongemaakt, waarna het weer terug naar het zwembad gaat.
Naspoeling: Deze functie wordt gebruikt om het zandbed te reinigen; water wordt neerwaarts door de waterverdeler gepompt, dan opwaarts
door het zandbed, en afgevoerd doorheen de Poort D.
Spoelen: Deze functie is voor de eerste maal dat de pomp wordt gestart, het schoonmaken van het zand en het nivelleren van het zandbed
na het reinigen van het zand; er wordt water naar beneden door het zand gepompt, omhoog door de aansluiting en dan wordt het afgevoerd
door poort D.
Circulatie: Deze functie laat het zwembadwater circuleren om de zandfilter te omzeilen; gebruik deze functie indien de filter defect is, om vuil
uit de aansluitklep te verwijderen.
Afvoeren: Deze functie voert water af uit het zwembad; ook bij deze functie gaat het water niet door het filter: het water wordt door poort C
afgevoerd in plaats van terug te gaan naar het zwembad.
OPM.: Als de regelklep op de positie Zand reinigen, Spoelen of Afvoeren wordt gezet, wordt er water afgevoerd via poort D op de regelklep.
Zorg ervoor dat alle maatregelen voor het afvoerwater voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke, regionale of nationale wetten. Voer
water niet af op plaatsen waar het overstromingen of schade veroorzaakt.
WAARSCHUWING: Bij het draineren van het zwembad of wassen van het zandbed, vergeet niet de Dop van Ingang D van de Ingang D van
de Regelklep te schroeven. Zorg ervoor dat de zandfilter uit is alvorens de Dop van Ingang D los te schroeven.
Gesloten: Deze functie zorgt ervoor dat er geen water meer stroomt tussen het zandfilter en het zwembad.
OPM.: Steek de stekker van het zandfilter niet in het stopcontact en zet het filter niet aan terwijl de regelklep op de functie Gesloten staat,
anders wordt het zandfilter ernstig beschadigd.
Het zandfilter installeren
Deel I: Monteren
1. Verwijder alle onderdelen voorzichtig uit de verpakking en controleer of er niets is beschadigd. De slangen bevinden zich in de tank. Neem beide slangen uit de
tank vooraleer de zandfilter te assembleren. Indien de uitrusting beschadigd is, wordt de verkoper onmiddellijk op de hoogte gebracht.
2. Het zandfilter moet op een stevige, vlakke ondergrond worden gezet, bij voorkeur een betonnen plaat. Plaats het zandfilter zodanig dat de poorten en de
regelklep toegankelijk zijn voor bediening, onderhoud en klaarmaken voor de winter.
3. Breng het filterzand voor zwembaden aan.
OPM.: Gebruik alleen speciaal filterzand voor zwembaden, zonder kalk of klei. #20 Silicazand 0,45 – 0,55 mm, een zak van 45 kg moet ongeveer voldoende
zijn. Door het gebruik van ander zand verminderen de prestaties van het filter en kan het zandfilter beschadigen, waardoor de garantie ongeldig wordt.
a. Plaats de zandafdekking op de tank en zorg ervoor dat de waterverdeler afgedekt is. (Zie Afb.4).
b. Voeg het zand langzaam toe, zodat het gewicht van het zand zelf de watercollector niet beschadigd. Voeg zand toe tot aan de bovenste rand van de tank.
(Zie Afb.5)
OPM.: ZAND NIET BIJGELEVERD.
OPMERKING: Om bij het toevoegen van het zand de watercollector niet te beschadigen, wordt wat water in de onderste tank gedaan, zodat de watercollector
ondergedompeld is.
c. Verwijder de zandafdekking en verwijder eventueel zand van rond de rand van de tank. Plaats de O-ring op de rand van de tank. (Zie Afb.6)
OPMERKING: Zorg ervoor dat de O-ring op de rand van de tank schoon is en geen knikken, scheuren of barsten vertoont, en dat er geen zand op ligt.
d. Bevestig de stuurklep op de tank en zorg ervoor dat de verticale leiding van de waterverdeler in de onderkant van de stuurklep zit. (Zie Afb.7)
e. Plaats de stuurklep op de tank, met de flensklem, en draai de schroef van de flensklem vast. (Zie Afb.8)
OPM.: Controleer voor het vastmaken of poort C op de regelklep goed staat ten opzichte van poort C op de pomp. (Zie Afb. 9)
f. Sluit de drukmeter aan op de stuurklep.
4. Bevestig de leiding op poort C van de pomp en op poort C van de regelklep, schroef de sluitringen op hun plaats. (Zie Afb.10)
OPM.: Controleer of de afdichtringen goed op beide uiteinden van de leiding zijn geplaatst.
Afb.4
Afb.8
Afb.5
Zand
Afb.9
C
C
22
Afb.6
O-Ring
Afb.10
C
C
Afb.7
O-Ring
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis