Rengöring Av Filtret - Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Rengöring av filtret
1. Koppla ur filtret och ställ in styrventilen till stängt driftläge.
2. Stäng anslutningsventilerna.
3. Avlägsna filtrets lock genom att skruva loss de två styrskruvarna.
4. Ta ut filtret och rengör det.
5. Sätt tillbaka filtret på rätt plats. Kontrollera att hålen i filtret är i linje (Se Fig.15).
6. Se till att tätningsringen sitter rätt. Fäst filtrets lock med de två styrskruvarna.
7. Öppna anslutningsventilerna.
OBS: Filtret ska tömmas och rengöras regelbundet. Ett smutsigt eller blockerat
filter försämrar sandfiltrets funktion.
Att sänka eller tömma poolvatten
1. Koppla ifrån sandfiltret och ställ in kontrollventilen på tömningsfunktionen.
2. Koppla bort slangen från poolens intag A och sandfiltrts port A och fäst den
vid port D.
3. Anslut sandfiltret för att ta bort poolvattnet.
VARNING: TORRKÖR INTE SANDFILTRET.
Vinterbehandling
I områden med mycket kalla vattentemperaturer, måste poolutrustningen vinterbehandlas för att få skydd mot skador. Om du låter vattnet frysa, skadas sandfiltret
och garantin annulleras.
1. Spola sandfiltret som beskrivs ovan.
2. Töm poolen i enlighet med vad som anges i poolens bruksanvisning.
3. Öppna avloppsmuttern på tankens botten och töm ut kvarvarande vatten.
4. Koppla bort de två slangarna från poolen och sandfiltret.
5. Töm ut sanden helt ur tanken och torka alla delar.
6. Förvara sandfiltret på en torr plats utom räckhåll för barn.
Felsökning
Bestway strävar efter att erbjuda de bästa felfria sandfiltren på marknaden. Om du skulle upptäcka ett problem, ska du inte tveka att kontakta din auktoriserade
återförsäljare eller oss.
Här följer några användbara tips som kan hjälpa dig diagnosticera och rätta till några vanliga problem.
Problem
Sanden flödar ut i pollen
Alltför högt filtertryck
Kontrollventilen läcker
Kontakterna läcker
KASTA BORT PUMPEN
Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul:
Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushållssopor, utan använd anläggningar för källsortering.
Kontakta dina lokala myndigheter för information om de insamlingssystem som finns tillgängliga.
Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar eller depåer, kan farliga ämnen läcka ned i grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan, vilket kan skada
din hälsa och välbefinnande.
När du ersätter gamla apparater med nya, är återförsäljaren skyldig att ta emot din gamla apparat för bortskaffning gratis.
Trolig orsak
- Sanden är för finkornig
- Sandbädden har kalcifierats
- Smutsigt filter
- Kalcifierad sandbädd
- Otillräcklig spolning
- Kontrollventilen står mellan två
lägen
- Mutterbrickan är inte installerad
- Slangarna har lossnat
- Vi rekommenderar kiseldioxidsand 0,45mm till 0,55mm #20
- Byt sand
- Spolning
- Inspektera sanden och byt ut den vid behov
- Spolning tills vattnet är klart
- Ställ in i ett läge
- Byt ut avloppstvättaren
- Dra åt dem
42
Fig.15
Lösning
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis