Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung Seite 24

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
De pompkorf reinigen
1. Koppel de zandfilter los en zet de stuurklep in de stand Gesloten.
2. Sluit de aansluitkleppen.
3. Verwijder de afdekking van de pompkorf door de twee schroeven los te draaien.
4. Verwijder de pompkorf en elimineer eventueel vuil.
5. Plaats de pompkorf terug. Zorg ervoor dat de opening in de pompkorf
uitgelijnd is. (Zie Afb.15)
6. Zorg ervoor dat de afdichtingsring op zijn plaats zit. Bevestig de afdekking
van de pompkorf met de twee schroeven.
7. Open de aansluitkleppen.
OPMERKING: De pompkorf moet periodiek geledigd en gereinigd worden. Een vuile
of vastgeslibde pompkorf zal de prestaties van de zandfilter verminderen.
Het zwembadwater gedeeltelijk of helemaal
weg laten lopen
1. Haal de stekker van het zandfilter uit het stopcontact en zet de regelklep op de
functie Afvoeren.
2. Maak de slang los van aanvoer A van het zwembad en poort A van het zandfilter
en maak de slang vast op poort D.
3. Steek de stekker van het zandfilter in het stopcontact om het zwembadwater uit
het zwembad te pompen.
WAARSCHUWING: LAAT HET ZANDFILTER NIET DROOG WERKEN.
Winterklaar maken
In gebieden waar het vriest in de winter, moet de zwembaduitrusting winterklaar worden gemaakt als bescherming tegen schade. Als u het water laat bevriezen,
beschadigt het zandfilter en wordt de garantie ongeldig.
1. Maak het zand van het filter schoon zoals eerder is beschreven.
2. Laat het zwembad leeglopen volgens de instructies in de handleiding.
3. Open de aftapklep aan de onderkant van de tank en laat het resterende water weglopen.
4. Koppel de twee slangen los van het zwembad en de zandfilter.
5. Haal alle zand uit de tank en droog de onderdelen af.
6. Bewaar de zandfilter op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
Probleemoplossing
Bestway streeft ernaar om zijn zandfilters zoveel mogelijk probleemvrij te maken. Bij ieder probleem dat zich voordoet, kunt u contact opnemen met ons of met uw
erkende dealer.
We geven u nu wat tips voor het herkennen en herstellen van enkele bekende problemen die zich voor kunnen doen.
Problemen
Er stroomt zand in het
zwembad
Te hoge filterdruk
De regelklep lekt
De aansluitingen lekken
Afvoeren als afval
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:
Elektrische apparatuur dient niet afgedankt te worden samen met het gewoon huishoudelijk afval.
Contacteer uw plaatselijke overheid om meer informatie te krijgen over de beschikbare manieren van afvalophaling.
Wanneer elektrische apparatuur gedumpt wordt in de natuur, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater sijpelen en in de voedselketen terechtkomen, wat
schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.
Wanneer u uw oude apparatuur wilt vervangen door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht uw oude apparatuur gratis terug te nemen voor afdanking.
Mogelijke oorzaak
- Het zand is te fijn
- Het zandbed is verkalkt
- Vuil filter
- Verkalkt zandbed
- Onvoldoende reiniging
van het zand
- De regelklep staat tussen
twee functies in
- Afdichtring niet op zijn plaats
- Slangen zijn losgeraakt
Oplossingen
- Aanbevolen is #20 silicazand van 0,45 tot 0,55 mm
- vervang het zand
- Zand reinigen
- Controleer het zand en vervang het indien nodig
- Reinig het zand totdat er helder water naar buiten komt
- Zet de klep op één functie
- Herplaats de ring
- Maak de slangen vast
24
Afb.15
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis