Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung Seite 39

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Referensöversikt över delarna
Innan du monterar sandfiltret, ska du ägna några minuter åt att bekanta dig med sandfiltrets delar. (Se Fig.1)
P6246
P6245
P6244
P6243
P6245
P6241
P6240
P6239
P6245
Fig.1
P6238
Översikt över kontrollventilen
VARNING: För att förhindra skador på utrustningen och möjliga
personskador, ska du koppla bort sandfilterpumpen för att ändra
kontrollventilens function varje gång. Att ändra ventilens lägen medan
pumpen är igång kan leda till skador på kontrollventilen, som i sin tur kan
leda till personskador eller materiella skador.
Att använda kontrollventilen
Tryck ned kontrollventilen och vrid till önskad funktion. (Se Fig.2)
Kontrollventilens funktioner
Kontrollventilen används för att välja 6 olika filterfunktioner: Filter, skölj,
cirkulera, spolaj, stäng och töm. (Se Fig.3)
OBS: ställ aldrig in styrventilen mellan två driftlägen eftersom det kan
orsaka läckor.
P6229
P6242
P6231
P6233
P6235
P6236
P6237
P6230
P6245
P6232
P6234
Port D
Port C
Till pumpen
39
P6229
Kontrollventil
P6230
Tryckmätare
P6231
Flänsklämma
P6232
Klämskruv med fläns
P6233
O-ring
P6234
Vattenfördelare
P6235
Vattenuppsamlare
P6236
Avloppstvättare
P6237
Avloppsmutter
P6238
Slang
P6239
Filter
P6240
Tätningsring
P6241
Filterlock
P6242
Fäststift
Kontrollskruv
P6243
P6244
Rör
P6245
Rörtvättare
P6246
Sandpropp
P6245
Fig.2
Port A
Fig.3
Till poolen
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis