Herunterladen Diese Seite drucken

Aansluiting Met Adapter; Losmaken; Ingebruikname; Werkwijze - Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Aansluiting met adapter

1. Steek de adapter (1) op het ver-
lengstuk (4) of het aansluitstuk
(
5) en draai hem 90° tot
hij zich vergrendelt (bajonetslu-
iting). Schroef de wartelmoer (3)
van het verlengstuk (4) tegen de
adapter (1).
2. Sluit het spuitpistool aan (bajo-
netsluiting) en schroef de war-
telmoer (2) van de adapter (1)
tegen het spuitpistool.

Losmaken

1.
Maak de dopmoer (
adapter (
2.
Draai moer (
element (
3.
Maak de sluitingen los indien u
erop drukt en eraan draait naar
90° in tegengestelde richting (bajo-
netsluiting).

Ingebruikname

Werkwijze

Let op de terugstootkracht van de
vrijkomende waterstraal. Zorg voor
een veilige stand en houd het spuit-
pistool goed vast. U kunt anders
uzelf of andere personen verwon-
den.
Activeer de hogedrukstraal van uw
hogedrukreiniger pas wanneer de
terrasreiniger zich op het reinigingsop-
pervlak bevindt.
Houd de terrasreiniger bij de reiniging
van wandoppervlakken altijd met de
handgreep (
2) van de
1) los.
3) op de extensie
4).
8) vast.
Leid de terrasreiniger niet over vrijsta-
ande hoeken.
De terrasreiniger is niet geschikt om te
schuren of te schrobben.

Drukregeling

1.
U kunt de druk van de ontsnap-
pende waterstraal aanpassen
door te draaien aan de drukrege-
laar (9). Dienovereenkomstig, de
rotatiesnelheid van de Jets gewij-
zigd.
2.
De druk (+) opvoeren door te
draaien aan de drukregelaar (9)
in een met de klok mee richting.
De druk (–) is afgenomen door te
draaien aan de schroef tegen de
klok in connnections.

Reiniging en Onderhoud

Trek de stekker van de hogedrukrei-
niger uit het stopcontact voordat u
aan het apparaat werkt. Er bestaat
een risico op een elektrische schok
of op letsel door bewegende delen.

Reiniging

Houd het toestel steeds zuiver. Ge-
bruik geen reinigings- resp. oplos-
middelen.
Reinig het apparaat met een zachte
borstel of met een iets vochtige doek.

Onderhoud

Het apparaat is vrij van onderhoud.
NL
BE
27

Werbung

loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PFR 28 A2