Herunterladen Diese Seite drucken

Reparations-Service; Service-Center; Importør - Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

DK
får du så yderligere informationer om
afviklingen af din reklamation.
Et som defekt registreret produkt kan
du, efter aftale med vores kundeservice
og med vedlagt købsbilag (kassebon)
samt en kort beskrivelse af, hvori de-
fekten består og hvornår denne defekt
er optrådt indsende portofrit til den ser-
viceadresse, som du får meddelt. For
at undgå problemer med modtagelsen
og ekstra omkostninger, bedes du ube-
tinget benytte den adresse, som du får
meddelt. Sørg for, at forsendelsen ikke
sker ufrankeret, som voluminøs pakke,
ekspres eller som en anden specialfor-
sendelse. Indsend apparatet inkl. alle
ved købet medfølgende tilbehørsdele
og sørg for en tilstrækkelig sikker trans-
portemballage.

Reparations-service

Du kan lade reparationer, der ikke er
omfattet af garantien, udføre hos vores ser-
vice-filial mod betaling. Denne udfærdiger
dig gerne et omkostningsoverslag.
Vi kan kun bearbejde apparater, der er
indsendt tilstrækkeligt emballeret og fran-
keret.
16
OBS: Indsend dit apparat rengjort og med
en beskrivelse af defekten til vores service-
filial.
Ufrankerede - som voluminøs pakke, eks-
pres eller som en anden specialforsendelse
– indsendte apparater bliver ikke modta-
get.
Vi bortskaffer dine defekte indsendte ap-
parater gratis.

Service-Center

Service Danmark
DK
Tel.: 32 710005
E-Mail: grizzly@lidl.dk
IAN
327190_1904
Importør
Vær opmærksom på, at følgende adresse
ikke er en serviceadresse. Kontakt først det
ovenfor nævnte servicecenter.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Tyskland
www.grizzly-service.eu

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PFR 28 A2