Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PFR 28 A2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
Patio Cleaner PFR 28 A2
Patio Cleaner
Translation of the original instructions
Accessoire de nettoyage
haute pression
Traduction des instructions d'origine
Flächenreiniger
Originalbetriebsanleitung
IAN 327190_1904
Overfl ade- og terrasserenser
Oversættelse af den originale driftsvejledning
Oppervlakreiniger
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PFR 28 A2

 • Seite 1 Patio Cleaner PFR 28 A2 Patio Cleaner Overfl ade- og terrasserenser Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning Accessoire de nettoyage Oppervlakreiniger Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing haute pression Traduction des instructions d‘origine Flächenreiniger Originalbetriebsanleitung IAN 327190_1904...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Working with the equipment ..... 6 Fitting ..........6 The patio cleaner is designed for use with Start-up ........7 pressure washer Parkside from the series Cleaning and Maintenance ...7 PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 Cleaning ........7 and PHD 170.
 • Seite 5: Overview

  Never reach under the patio cleaner when it is on. Technical data Read the manual. Patio cleaner ....PFR 28 A2 General notes on safety Suitable for devices with the following performance data: • This appliance is not intended for use by persons (including children) with Rated pressure (p) ...11,5 MPa / 1668 psi...
 • Seite 6: Working With The Equipment

  • Dispose of the packaging material cor- PARKSIDE-pressure washer’s jet rectly. gun. • Do not use the equipment in the vicinity 4. When you use the extension ele- of flammable liquids or gases. Non-...
 • Seite 7: Start-Up

  Cleaning and To release Maintenance Release the retainer nut of adapter 2) on the adapter ( Always remove the mains plug of Loosen retainer nut ( 3) on the the high pressure cleaner before extension element ( working on the device. There is a Release the catches by pushing risk of electric shock or injury from and turning through 90°...
 • Seite 8: Replacement Parts / Accessories

  Replacement parts / If the defect is covered by our guarantee, you will receive either the repaired product Accessories or a new product. No new guarantee pe- riod begins on repair or replacement of the Spare parts and accessories can product.
 • Seite 9: Repair Service

  Repair Service Processing in Case of Guarantee To ensure quick handling of you issue, please follow the following directions: For a charge, repairs not covered by • Please have the receipt and item num- the guarantee can be carried out by ber (IAN 327190_1904) ready as our service branch, which will be happy to proof of purchase for all enquiries.
 • Seite 10: Service-Center

  Service-Center Importer Service Great Britain Please note that the following address is Tel.: 0800 404 7657 not a service address. Please initially con- tact the service centre specified above. (£ 0.10/Min.) E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 327190_1904 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 Service Ireland 63762 Großostheim Tel.: 1890 930 034 Germany...
 • Seite 11: Introduktion

  Montering ........13 Ibrugtagning ......14 Terrasserenseren er kun beregnet til brug med Rengøring og vedligeholdelse ..14 Parkside højtryksrens fra serierne PHD 100*, Rengøring ........14 PHD 110, PHD 135, PHD 150 og PHD 170. Vedligeholdelse ......14 Lagring ........14 *Ikke egnet til Parkside-højtryksrenser PHD...
 • Seite 12: Oversigt

  Tekniske data • Dette apparat er ikke beregnet til at bliver Terrasserenser ....PFR 28 A2 brugt af personer (inklusive børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller Benyt kun produktet som beskrevet og kun psykiske evner eller manglende erfaring til de anførte indsatsområder:...
 • Seite 13: Montering

  Montering • Ret ikke strålen mod dig selv eller andre for at rengøre beklædning eller Tilslutning uden adapter skotøj. • Brug ikke apparatet, hvis der befinder sig andre personer i nærheden, undta- 1. Skru tilslutningselementet (5) sam- gen, hvis disse bærer beskyttelsesbe- men med det drejelige tilslutnings- klædning.
 • Seite 14: Ibrugtagning

  Ibrugtagning Rengøring Arbejdsanvisninger Hold altid apparatet rent. Anvend ingen rengørings- eller opløsnings- midler. Vær opmærksom på vandstrålens rekylkraft. Sørg for at stå sikkert og hold sprøjtepistolen godt fast. Ellers • Rengør apparatet med en blød børste kan du selv eller andre personer eller en let fugtig klud.
 • Seite 15: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod købsdato. fabrikken. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 16: Reparations-Service

  får du så yderligere informationer om OBS: Indsend dit apparat rengjort og med afviklingen af din reklamation. en beskrivelse af defekten til vores service- filial. • Et som defekt registreret produkt kan du, efter aftale med vores kundeservice Ufrankerede - som voluminøs pakke, eks- og med vedlagt købsbilag (kassebon) pres eller som en anden specialforsendelse samt en kort beskrivelse af, hvori de-...
 • Seite 17: Introduction

  L’appareil de nettoyage pour terrasse est Contrôle de la pression ....20 prévu pour être utilisé avec le nettoyeur à Nettoyage et Maintenance ..20 haute pression Parkside de la serié Nettoyage ........20 PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 Maintenance ........
 • Seite 18: Aperçu

  Lorsque l’appareil de nettoyage fabricants. pour terrasse fonctionne, ne le sai- sissez pas par en dessous. Données techniques Lire la notice d‘utilisation. Nettoyage pour terrasse PFR 28 A2 Consignes générales de sécurité Adapté pour des appareils avec les indications de puissance suivantes: •...
 • Seite 19: Travaux Avec L'appareil

  • N‘utilisez pas l‘appareil à proximité de sur l’élément de raccord (5). liquides inflammables ou de gaz. En Le raccordement du PARKSIDE- cas d‘inobservation de cette consigne, nettoyeur à haute pression se fait il y a risque d‘incendie ou d‘explosion. au moyen du raccord à baïon- •...
 • Seite 20: Raccordement Avec L'adaptateur

  Raccordement avec l’adaptateur • Lorsque vous nettoyez des surfaces murales, tentez toujours l’appareil de 1. Raccordez l‘adaptateur (1) à nettoyage pour terrasse par la poignée la rallonge (4) ou à l‘élément de raccordement ( 5) et • Ne dirigez pas l’appareil de nettoyage faites le pivoter de 90°...
 • Seite 21: Maintenance

  Garantie Maintenance • L’appareil est sans entretien. Chère cliente, cher client, Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 Rangement ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce • Stockez le dans un local à l‘abri du produit, vous disposez des droits légaux gel.
 • Seite 22 A l’expiration du délai de garantie les Marche à suivre dans le cas de réparations occasionnelles sont à la charge garantie de l’acheteur. Pour garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions Volume de la garantie suivantes : L’appareil a été...
 • Seite 23: Service Réparations

  Service Réparations Service-Center Vous pouvez, contre paiement, faire Service France exécuter par notre service, des réparations Tel.: 0800 919270 qui ne font pas partie de la garantie. E-Mail: grizzly@lidl.fr Nous vous enverrons volontiers un devis IAN 327190_1904 estimatif. Nous ne pouvons traiter que des appareils Service Belgique qui ont été...
 • Seite 24: Inleiding

  Werkwijze ........ 27 De terrasreiniger is voor het gebruik met Drukregeling ....... 27 de hogedrukreiniger Parkside van de reeks Reiniging en Onderhoud .... 27 PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 Reiniging ........27 en PHD 170. Onderhoud ........27 Opslag ........
 • Seite 25: Overzicht

  Technische gegevens Tast tijdens de werking niet onder de terrasreiniger. Terraseiniger ....PFR 28 A2 Gebruiksaanwijzing raadplegen. Gebruik het product uitsluitend zoals be- Algemene veiligheidsvoor- schreven en voor de aangegeven toepas- schriften singsgebieden: Ontwerpdruk (p)..11,5 MPa / 1668 psi •...
 • Seite 26: Werkzaamheden Met Het Apparaat

  (5) gebruik maken. een ontploffing. De aansluiting op de • Bewaar het apparaat op een droge PARKSIDE-hogedrukreiniger plaats en buiten de reikwijdte van kin- gebeurt via de bajonetaanslui- deren. ting aan het spuitpistool van de • Op kinderen dient er toezicht gehou- PARKSIDE-hogedrukreiniger.
 • Seite 27: Aansluiting Met Adapter

  Aansluiting met adapter • Leid de terrasreiniger niet over vrijsta- ande hoeken. 1. Steek de adapter (1) op het ver- • De terrasreiniger is niet geschikt om te lengstuk (4) of het aansluitstuk schuren of te schrobben. 5) en draai hem 90° tot Drukregeling hij zich vergrendelt (bajonetslu- iting).
 • Seite 28: Opslag

  Opslag Garantievoorwaarden De garantietermijn begint met de datum • Bewaar de apparaat in een vorstbe- van aankoop. Gelieve de originele kassa- stendige ruimte. bon goed te bewaren. Dit document wordt als bewijs van de aankoop benodigd. Berging en milieu Indien er zich binnen drie jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop van dit pro- Breng het apparaat, de toebehoren en de duct, een materiaal- of fabricagefout voor- verpakking naar een geschikt recyclage-...
 • Seite 29: Reparatieservice

  niet van toepassing op productonderdelen, eerste instantie de hierna vernoemde die aan een normale slijtage blootgesteld serviceafdeling telefonisch of per e- zijn en daarom als aan slijtage onderhevi- mail. U krijgt dan bijkomende informa- ge onderdelen beschouwd kunnen worden tie over de afhandeling van uw klacht. (b.v. filters of deksels) of op beschadigin- • Een als defect geregistreerd product gen aan breekbare onderdelen (b.v. scha- kunt u, na overleg met onze klanten- service, mits toevoeging van het bewijs kelaars, accu’s of onderdelen, die van glas...
 • Seite 30: Service-Center

  Service-Center Importeur Service Nederland Gelieve in acht te nemen dat het volgende Tel.: 0900 0400223 adres geen serviceadres is. Contacteer in (0,10 EUR/Min.) eerste instantie het hoger vermelde service- E-Mail: grizzly@lidl.nl center. IAN 327190_1904 Grizzly Tools Service Belgique / GmbH & Co. KG Service België...
 • Seite 31: Einleitung

  Objektes. Importeur ........37 Original EG-Konformitäts- Der Flächenreiniger ist vorgesehen für den erklärung ........41 Einsatz mit den PARKSIDE- Hochdruckreinigern der Serie PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 und PHD 170. *Für den PARKSIDE-Hochdruckreiniger Serie PHD 100 aus dem Jahrgang 2009 (IAN 30018) ist der Flächenreiniger nicht...
 • Seite 32: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Technische Daten Beschreibung Flächenreiniger PFR 28 A2: Die Abbildung der wichtigs- ten Funktionsteile finden Sie Geeignet für Hochdruckreiniger mit folgenden Leistungsdaten: auf der Ausklappseite. Bemessungsdruck (p) 11,5 MPa / 1668 psi Lieferumfang Zulässiger Druck (p max) .....17 MPa / 2465 psi Max. Durchflussmenge (Q max) ..450 l/h Packen Sie das Gerät aus und überprüfen...
 • Seite 33: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheits- • Entsorgen Sie das Verpackungsmateri- hinweise al ordnungsgemäß. • Benutzen Sie das Gerät nicht in der • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, Nähe von entzündbaren Flüssigkeiten durch Personen (einschließlich Kinder) oder Gasen. Bei Nichtbeachtung be- mit eingeschränkten physischen, senso- steht Brand- oder Explo sions gefahr.
 • Seite 34: Anschluss Mit Adapter

  Sorgen Sie für ei- niger erfolgt über den Bajonet- nen sicheren Stand und halten tanschluss an der Spritzpistole Sie die Spritzpistole gut fest. des PARKSIDE-Hochdruckreini- Sie können sonst sich oder gers. andere Personen verletzen. 4. Bei Verwendung des Verlänge- rungselementes (4) verschrauben •...
 • Seite 35: Reinigung/Wartung

  Ersatzteile/Zubehör Reinigung/Wartung Ersatzteile und Zubehör Ziehen Sie vor allen Arbeiten an erhalten Sie unter dem Gerät den Netzstecker des www.grizzly-service.eu Hochdruckreinigers. Es besteht die Gefahr eines Strom- schlages oder Verletzungsgefahr Sollten Sie Probleme mit dem durch bewegliche Teile. Bestellvorgang haben, verwenden Sie bitte das Kontaktformular.
 • Seite 36 Wenn der Defekt von unserer Garantie ge- Das Produkt ist lediglich für den privaten deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder und nicht für den gewerblichen Gebrauch ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsach- oder Austausch des Produkts beginnt kein gemäßer Behandlung, Gewaltanwendung neuer Garantiezeitraum.
 • Seite 37: Reparatur-Service

  Reparatur-Service Service-Center Sie können Reparaturen, die nicht der Service Deutschland Garantie unterliegen, gegen Berech- Tel.: 0800 54 35 111 nung von unserer Service-Niederlassung E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 327190_1904 durchführen lassen. Sie erstellt Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag. Wir können nur Geräte bearbeiten, die Service Österreich ausreichend verpackt und frankiert einge- Tel.: 0820 201 222...
 • Seite 38: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Documentation Representative Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Terrasserenser per af serien PFR 28 A2 Serienummer 201909000001 - 201909029500 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC Det er udelukkende producentens ansvar at udarbejde denne overensstemmelseserklæring:...
 • Seite 39: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que le modèle nettoyage pour terrasse série PFR 28 A2 Numéro de série 201909000001 - 201909029500 est conforme depuis l’année de construction 2019 aux directives UE actuellement en vigueur: 2006/42/EC Le fabricant assume seul la responsabilité d‘établir la présente déclaration de conformité...
 • Seite 40 2019-08-28-rev02-op...
 • Seite 41: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Flächenreiniger Baureihe PFR 28 A2 Seriennummer 201909000001 - 201909029500 folgender einschlägiger EU-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20...
 • Seite 42 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08/2019 Ident.-No.: 30301087082019-6 IAN 327190_1904...

Inhaltsverzeichnis