Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PFR 28 A2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
Patio Cleaner PFR 28 A2
Terasztisztító
Az originál használati utasítás fordítása
Čistič ploch
Překlad originálního provozního návodu
Flächenreiniger
Originalbetriebsanleitung
IAN 327190_1904
Čistilec površin
Prevod originalnega navodila za uporabo
Čistič plôch
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PFR 28 A2

 • Seite 1 Patio Cleaner PFR 28 A2 Terasztisztító Čistilec površin Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo Čistič ploch Čistič plôch Preklad originálneho návodu na obsluhu Překlad originálního provozního návodu Flächenreiniger Originalbetriebsanleitung IAN 327190_1904...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  ......38 A felülettisztítót a PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 és PHD 170 sorozatú PARKSIDE nagynyomású tisztítógépekkel történő használatra tervezték. *A felülettisztító nem alkalmas a 2009. évből származó PHD 100 sorozatú PARKSIDE na- gynyomású tisztítógéphez (IAN 30018).
 • Seite 5: Általános Leírás

  Általános leírás Műszaki adatok Felülettisztító PFR 28 A2: A fontosabb komponensek ábrája a kihajtható oldalon Az alábbi teljesítményadatokkal rendelkező található. nagynyomású tisztítógépekhez alkalmas: A csomag tartalma Névleges nyomás (p) 11,5 MPa / 1668 psi Zulässiger Druck Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze (p max) .....17 MPa / 2465 psi...
 • Seite 6: Általános Biztonsági Utasítások

  Általános biztonsági • Ne használja a készüléket gyúlékony utasítások folyadékok vagy gázok közelében. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén • A készüléket csökkent fizikai, érzéks- tűz- vagy robbanásveszély áll fenn. zervi vagy mentális képességű vagy • A készüléket száraz helyen és gyerme- kektől távol kell tárolni.
 • Seite 7: Csatlakoztatás

  sa erősen a szórópisztolyt. 3. A csatlakoztatás a nagynyomású Ellenkező esetben sérülést tisztítógépen a bajonettzáron okozhat magának vagy más keresztül történik a PARKSI- személyeknek. DE nagynyomású tisztítógép szórópisztolyára. 4. A hosszabbító elem használata • Csak akkor aktiválja a nagynyomású (4) esetén csavarja a záróanyát tisztítógép nagynyomású...
 • Seite 8: Tisztítás

  Pótalkatrészek / Tisztítás Tartozékok Mindig tartsa tisztán a készüléket. Ne használjon tisztító-, ill. oldósze- Pótalkatrészeket és reket. tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu • A készülék egy puha kefével vagy eny- hén nedves törlőkendővel tisztítható. Ha esetleg problémája akad a rendelési Karbantartás folyamattal kapcsolatosan, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
 • Seite 9: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Felülettisztító IAN 327190_1904 A termék típusa: PFR 28 A2 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 10 tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető...
 • Seite 11: Predgovor

  CE ......38 visokotlačnim čistilnikom PARKSIDE PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 in PHD 170. *Ni primerno za visokotlačni čistilec Parkside PHD 100 leto izdelave 2009 (IAN 30018). Splošen opis Sliko pomembnih obratoval- nih delov poiščite na zložlji-...
 • Seite 12: Obseg Dobave

  Tehnični podatki • Orodja ne smejo uporabljati ose- be (vključno z otroci) z omejenimi Čistilnik za terase PFR 28 A2: fizičnimi, senzoričnimi in duhovni- mi sposobnostmi oz. osebe, ki za Izdelek uporabljajte zgolj na opisani način uporabo nimajo dovolj znanja in/ ali izkušenj, razen v primeru, da jih...
 • Seite 13: Montaža

  če nosijo zaščitna oblačila. (bajonetni priključek) na priključ- • Visokotlačni curek vključite šele, ko je ni element (5). čistilnik teras na površini, ki jo želite 3. Priključitev na PARKSIDE očistiti. visokotlačni čistilnik je možna prek bajonetnega priključka • Naredite vse potrebno, da otrokom preprečite dostop do delujoče napra-...
 • Seite 14: Rešiti

  Rešiti 2. Z vrtenje regulatorja tlaka (9) v smeri urinega kazalca (+) pove- čate tlak. Z vertenje v nasprotni 1. Odvijte matico ( 2) na kartico smeri urinega kazalca (–) pa 3) na razširi- zmanjšate tlak. 2. Odvijte matico ( tev element ( 3.
 • Seite 15: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 17: Nadomestni Deli/Pribor

  Nadomestni deli/pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če imate težave s postopkom naročanja, uporabite obrazec za stik. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na »Service-Center«. Adapter ..................30300513...
 • Seite 18: Úvod

  Odpojení ........20 Uvedení do provozu ....21 Čistič teras je určen k použití s vysokotlakým čističem Parkside série PHD 100*, PHD 110, Pracovní pokyny ......21 Kontrola tlaku ....... 21 PHD 135, PHD 150 a PHD 170. Čištění a Údržba ......21 Čištění...
 • Seite 19: Přehled

  čističi jiných výrobců. Při provozu nesahejte pod čistič teras. Technická data Přečtěte si návod k použití....PFR 28 A2 Čistič teras Všeobecné bezpečnostní vhodné pro přístroje s následujícími údaji pokyny výkonu: • Tento nástroj není určen na to, aby Dimenzovaný...
 • Seite 20: Práce S Tímto Zařízením

  čistič teras nachází na (bajonetová přípojka) použít čištěné ploše. prodlužovací součást (4). • Proveďte vhodná opatření na to, aby K připojení PARKSIDE- se děti nepřiblížily k tomuto zařízení, vysokotlakého čističe dojde prostřednictvím bajonetové nacházejícím v provozu. •...
 • Seite 21: Uvedení Do Provozu

  Čištění a Údržba Povolte matici ( 3) na rozšíření elementu ( Uvolněte uzávěry zatlačením a Před jakoukoliv prací na přístroji otočením o 90° v opačném smě- vytáhněte síťovou zástrčku vysokot- ru (bajonetový uzávěr). lakého čističe ze zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu el. proudem nebo Uvedení...
 • Seite 22: Náhradní Díly/Příslušenství

  Náhradní díly/ Záruční doba a zákonné nároky na odstranění vady příslušenství Záruční doba se neprodlužuje poskytnutím záruky. Toto platí i pro nahrazené a opra- Náhradní díly a příslušenství vené díly. Již při koupi zjištěné závady obdržíte na stránkách a nedostatky musíte nahlásit okamžitě www.grizzly-service.eu po vybalení...
 • Seite 23: Opravna

  • Na důkaz, že jste výrobek zakoupili, Pozor: Prosím, přístroj zašlete našemu auto- mějte pro jakékoli případné dotazy rizovanému servisu vyčištěný a s upozorně- připravenou pokladní stvrzenku a číslo ním na závadu. výrobku (IAN 327190_1904). Nepřijmeme přístroje zaslané nevyplaceně • Číslo výrobku je uvedeno na typovém jako nadměrné...
 • Seite 24: Účel Použitia

  Dovozca ........30 PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 a Preklad originálneho prehlásenia PHD 170. o zhode CE .........39 *Nevhodný pre vysokotlakový čistič Parkside PHD 100 rok výroby 2009 (IAN 30018). Všeobecný popis Zobrazenie najdôležitejších funkčných dielov nájdete na...
 • Seite 25: Objem Dodávky

  ďalšie bežné vysokotlakové čističe iných výrobcov. Počas prevádzky nesiahajte pod terasový čistič. Technické údaje Prečítajte si návod na obsluhu. Terasový čistič PFR 28 A2 Všeobecné bezpečnostné pokyny Používajte produkt len predpísaným spôso- bom a len v uvedených oblastiach použitia: •...
 • Seite 26: Montáž

  (bajonetové pripojenie) • Nepoužívajte toto zariadenie v blíz- na pripojovací prvok (5). kosti zápalných tekutín alebo plynov. Pripojenie na PARKSIDE vyso- kotlakový čistič sa uskutoční cez Pri nedbaní na toto, existuje nebezpe- čenstvo požiaru alebo explózie. bajonetový uzáver na striekacej •...
 • Seite 27: Pripojenie S Adaptérom

  Pripojenie s adaptérom • Terasový čistič nie je vhodný na drhnu- tie a kefovanie. Vložte adaptér (1) na predlžo- Regulácia tlaku vací (4) alebo pripojovací prvok 5) a otočte ho o 90° až zapadne (bajonetový uzáver). Tlak unikajúci prúd vody môžete Zaskrutkujte prevlečnú...
 • Seite 28: Odstránenie A Ochrana Životného Prostredia

  Odstránenie a ochrana Záručné podmienky životného prostredia Záručná lehota začína dňom zakúpenia. Pokladničný doklad ako originál prosím Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v starostlivo uschovajte. Je potrebný ako dô- súlade s požiadavkami na ochranu život- kaz o zakúpení. ného prostredia do recyklačnej zberne. Ak sa počas troch rokov od dátumu zakú- Odovzdajte prístroj do recyklačnej zberne.
 • Seite 29: Servisná Oprava

  • Produkt evidovaný ako poškodený mô- Táto záruka zaniká, ak bol produkt po- užívaný poškodený, neodborne alebo žete po dohode s našim zákazníckym nebola vykonávaná údržba. Pre odborné servisom, s priloženým dokladom o za- používanie produktu je nutné presne do- kúpení...
 • Seite 30: Service-Center

  Service-Center Dovozca Servis Slovensko Nasledujúca adresa nie je adresa servisu. Tel.: 0850 232001 Najskôr kontaktujte hore uvedené servisné E-Mail: grizzly@lidl.sk centrum. 327190_1904 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Großostheim Nemecko www.grizzly-service.eu...
 • Seite 31 Objektes. Importeur ........37 Original EG-Konformitäts- Der Flächenreiniger ist vorgesehen für den erklärung ........41 Einsatz mit den PARKSIDE- Hochdruckreinigern der Serie PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 und PHD 170. *Für den PARKSIDE-Hochdruckreiniger Serie PHD 100 aus dem Jahrgang 2009 (IAN 30018) ist der Flächenreiniger nicht...
 • Seite 32 Allgemeine Technische Daten Beschreibung Flächenreiniger PFR 28 A2: Die Abbildung der wichtigs- Geeignet für Hochdruckreiniger mit ten Funktionsteile finden Sie folgenden Leistungsdaten: auf der Ausklappseite. Bemessungsdruck (p) 11,5 MPa / 1668 psi Lieferumfang Zulässiger Druck (p max) .....17 MPa / 2465 psi Max.
 • Seite 33 Allgemeine Sicherheits- • Entsorgen Sie das Verpackungsmateri- hinweise al ordnungsgemäß. • Benutzen Sie das Gerät nicht in der • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, Nähe von entzündbaren Flüssigkeiten durch Personen (einschließlich Kinder) oder Gasen. Bei Nichtbeachtung be- mit eingeschränkten physischen, senso- steht Brand- oder Explo sions gefahr.
 • Seite 34 3. Der Anschluss am Hochdruckrei- nen sicheren Stand und halten niger erfolgt über den Bajonet- Sie die Spritzpistole gut fest. tanschluss an der Spritzpistole Sie können sonst sich oder des PARKSIDE-Hochdruckreini- andere Personen verletzen. gers. 4. Bei Verwendung des Verlänge- rungselementes (4) verschrauben •...
 • Seite 35 Reinigung/Wartung Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör Ziehen Sie vor allen Arbeiten an erhalten Sie unter dem Gerät den Netzstecker des www.grizzly-service.eu Hochdruckreinigers. Es besteht die Gefahr eines Strom- schlages oder Verletzungsgefahr Sollten Sie Probleme mit dem durch bewegliche Teile. Bestellvorgang haben, verwenden Sie bitte das Kontaktformular.
 • Seite 36 Wenn der Defekt von unserer Garantie ge- Das Produkt ist lediglich für den privaten deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder und nicht für den gewerblichen Gebrauch ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsach- oder Austausch des Produkts beginnt kein gemäßer Behandlung, Gewaltanwendung neuer Garantiezeitraum.
 • Seite 37 Reparatur-Service Service-Center Sie können Reparaturen, die nicht der Service Deutschland Garantie unterliegen, gegen Berech- Tel.: 0800 54 35 111 nung von unserer Service-Niederlassung E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 327190_1904 durchführen lassen. Sie erstellt Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag. Service Österreich Wir können nur Geräte bearbeiten, die ausreichend verpackt und frankiert einge- Tel.: 0820 201 222 sandt wurden.
 • Seite 38: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilat- Kozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Terasztisztító gyártási sorozat PFR 28 A2 Sorozatszám 201909000001 - 201909029500 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC Jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért kizárólag a gyártó a felelős: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 39: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Čistič teras konstrukční řady PFR 28 A2 Pořadové číslo 201909000001 - 201909029500 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 40 2019-09-03-rev02-op...
 • Seite 41 Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Flächenreiniger Baureihe PFR 28 A2 Seriennummer 201909000001 - 201909029500 folgender einschlägiger EU-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20...
 • Seite 42 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 08/2019 Ident.-No.: 30301085082019-4 IAN 327190_1904...

Inhaltsverzeichnis