Herunterladen Diese Seite drucken

Introduktion; Anvendelse; Generel Beskrivelse; Leveringsomfang - Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhold
Introduktion ...............................11
Anvendelse ................................11
Generel beskrivelse ...................11
Leveringsomfang ............................ 11
Oversigt ........................................ 12
Funktionsbeskrivelse ....................... 12
Tekniske data ............................12
Billedtegn i vejledningen ............... 12
Montering ..................................13
Ibrugtagning ..............................14
Rengøring .................................... 14
Vedligeholdelse ............................ 14
Lagring ......................................14
Reservedele / Tilbehør ...............14
Garanti ......................................15
Reparations-service ....................16
Service-Center ............................16
Importør ....................................16

Introduktion

Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap-
parat.
Du har besluttet dig for et produkt af
højeste kvalitet. Betjeningsvejledningen
er bestanddel af dette produkt. Den
indeholder vigtige informationer vedrø-
rende sikkerhed, brug, vedligeholdelse
og bortskaffelse. Gør dig inden brugen af
produktet fortrolig med alle betjenings- og
sikkerheds-informationer. Benyt kun pro-
duktet som beskrevet og kun til de anførte
indsatsområder.
Opbevar vejledningen godt og lad alle
dokumenter følge med ved videregivelse af
produktet til tredje.

Anvendelse

Anvend kun denne terrasserenser til privat
brug.
-
Til rensning af jord/gulv- og vægflader
med højtryksstråle.
-
Vær opmærksom på producentens angi-
velser om objektet, der skal rengøres.
Terrasserenseren er kun beregnet til brug med
Parkside højtryksrens fra serierne PHD 100*,
PHD 110, PHD 135, PHD 150 og PHD 170.
*Ikke egnet til Parkside-højtryksrenser PHD
100 byggeår 2009 (IAN 30018).

Generel beskrivelse

Du finder en afbildning af
de vigtigste funktionsdele på
udklapssiden.

Leveringsomfang

Pak apparatet ud og kontroller leverings-
omfanget:
-
Terrasserenser
-
Tilslutningselement
-
Forlængerelement
-
Adapter
-
Betjeningsvejledning
DK
11

Werbung

loading