Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Patio Cleaner PFR 28 A2
Patio Cleaner
Translation of the original instructions
Površinski čistač
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
Уред за почистване на гладки
повърхности
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
Flächenreiniger
Originalbetriebsanleitung
IAN 327190_1904
Čistač površine
Prijevod originalnih uputa za uporabu
Aparat pentru curățarea
suprafețelor
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFR 28 A2

 • Seite 1 Patio Cleaner PFR 28 A2 Patio Cleaner Čistač površine Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu Površinski čistač Aparat pentru curățarea Prevod originalnog uputstva za upotrebu suprafețelor Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Уред за почистване на гладки...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Working with the equipment ..... 6 Fitting ..........6 The patio cleaner is designed for use with Start-up ........7 pressure washer Parkside from the series Cleaning and Maintenance ...7 PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 Cleaning ........7 and PHD 170.
 • Seite 5: Overview

  Never reach under the patio cleaner when it is on. Technical data Read the manual. Patio cleaner ....PFR 28 A2 General notes on safety Suitable for devices with the following performance data: • This appliance is not intended for use by persons (including children) with Rated pressure (p) ...11,5 MPa / 1668 psi...
 • Seite 6: Working With The Equipment

  • Dispose of the packaging material cor- PARKSIDE-pressure washer’s jet rectly. gun. • Do not use the equipment in the vicinity 4. When you use the extension ele- of flammable liquids or gases. Non-...
 • Seite 7: Start-Up

  Cleaning and To release Maintenance Release the retainer nut of adapter 2) on the adapter ( Always remove the mains plug of Loosen retainer nut ( 3) on the the high pressure cleaner before extension element ( working on the device. There is a Release the catches by pushing risk of electric shock or injury from and turning through 90°...
 • Seite 8: Replacement Parts / Accessories

  Replacement parts / If the defect is covered by our guarantee, you will receive either the repaired product Accessories or a new product. No new guarantee pe- riod begins on repair or replacement of the Spare parts and accessories can product.
 • Seite 9: Repair Service

  Repair Service Processing in Case of Guarantee To ensure quick handling of you issue, please follow the following directions: For a charge, repairs not covered by • Please have the receipt and item num- the guarantee can be carried out by ber (IAN 327190_1904) ready as our service branch, which will be happy to proof of purchase for all enquiries.
 • Seite 10: Service-Center

  Service-Center Importer Service Great Britain Please note that the following address is Tel.: 0800 404 7657 not a service address. Please initially con- tact the service centre specified above. (£ 0.10/Min.) E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 327190_1904 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 Service Cyprus 63762 Großostheim Tel.: 8009 4409 Germany...
 • Seite 11: Uvod

  Garancija ........16 za čišćenje podnih i zidnih površina Servis za popravke ....17 visokotlačnim vodenim mlazom. Service-Center ......17 Proizvođač .........17 uz pridržavanje podataka proizvođača objekta, koji se mora Prijevod originalne CE Izjave očistiti. o podudarnosti ......54 Uređaj za čišćenje terase je predviđen za uporabu s visokotlačnim uređajem za čišćenje PARKSIDE PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 i PHD 170. *Nije prikladan za Parkside visokotlačni čistač PHD 100 godina proizvodnje 2009 (IAN 30018).
 • Seite 12: Opći Opis

  Opći opis Tehnički podaci Uređaj za čišćenje terase PFR 28 A2 Sliku najvažnijih funkcio- nalnih dijelova naći ćete na Proizvod koristite samo kako je opisano i preklopljenoj stranici. za navedena područja primjene: Opseg isporuke Odnosni tlak (p) ..11,5 MPa / 1668 psi Raspakirajte uređaj i provjerite opseg Tlak (p max) ....17 MPa / 2465 psi Maks. brzina protoka (Q max) ..450 l/h...
 • Seite 13: Opće Sigurnosne Upute

  Aktivirajte visokotlačni mlaz tek, kada produžni element (4) stavljanjem • se uređaj za čišćenje terase nalazi na i uvrtanjem (bajonetni priključak) površini za čišćenje. na priključni element (5). • Izvršite pogodne mjere, kako biste 3. Priključak na PARKSIDE visoko- udaljili djecu od uključenog uređaja. tlačni uređaj za čišćenje se vrši bajonetnim priključkom na pištolj • Propisno uklonite materijal za pakira- nje. za prskanje PARKSIDE visoko- • Nemojte koristiti uređaj u blizini zapa- tlačnog uređaja za čišćenje. ljivih tekućina ili plinova. Kod nepridr- 4. Kada koristite produžni element žavanja postoji opasnost od požara ili (4) vijak maticu (3) protiv rasprši- vač. eksplozije.
 • Seite 14: Priključak S Adapterom

  Priključak s adapterom • Nemojte voditi uređaj za čišćenje tera- se preko slobodnih uglova. • Uređaj za čišćenje terase nije pogo- 1. Nataknite adapter (1) na pro- dužni element (4) priključka dan za čišćenje trljanjem ili ribanjem. 5) i okrenite za 90° dok Kontrola tlaka ne ulegne (bajunetni zapor). Navrnite nazuvnu maticu (3) produžnog elementa (4) na ad- Prilagodite tlak bježale mlaz vode okrećući regulator tlaka apter (1) 2. Priključite pištolj za prskanje (9).
 • Seite 15: Uklanjanje/Zaštita Okoliša

  Uklanjanje/zaštita okoliša Uređaj, pribor i pakiranje uklonite recikli- ranjem uz zaštitu okoliša. Uređaji ne spadaju u kućno smeće. Predajte uređaj na sabirnom mjestu za reciklažu. Korišteni plastični i metalni dije- lovi mogu se odvojiti prema vrstama i tako podvrgnuti recikliranju. U vezi s tim raspi- tajte se u našem servisnom centru. Rezervni dijelovi/ Pribor Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici www.grizzly-service.eu Ukoliko imate probleme s postupkom narudžbe, molimo koristite obrazac za kontakt.
 • Seite 16: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške ma- Vama pripadaju zakonska prava prema terijala ili proizvodnje. Ova garancija ne prodavaču proizvoda. Ova zakonska pra- obuhvaća dijelove proizvoda, koji su izlo- va ne ograničavaju se našom dolje nave- ženi normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima (npr. četke denom garancijom. i sapnice) ili oštećenja lomljivih dijelova Garancijski uvjeti (npr. sklopke). Garancijski rok počinje s datumom kupnje. Ova garancija otpada, ako je proizvod Molimo, dobro čuvajte originalni blagaj- oštećen, nestručno korišten ili nije odr- nički račun. Ovaj dokument potreban je...
 • Seite 17: Servis Za Popravke

  Service-Center • Proizvod koji smatrate pokvarenim, Vi možete poslije dogovora s našom Služ- bom za kupce, uz prilaganje dokaza Servis Hrvatska o kupnji (blagajnički račun) i podatka, Tel.: 0800 777 999 u čemu se sastoji nedostatak i kada je E-Mail: grizzly@lidl.hr nastao, bez plaćanja poštarine poslati IAN 327190_1904 na Vama priopćenu adresu servisa. Proizvođač Kako bismo izbjegli probleme oko prijema i dodatne troškove, obvezno koristite samo onu adresu, koja Vam je Molimo obratite pozornost, da sljedeća priopćena. Provjerite, da se otprema adresa nije adresa servisa. Najprije kon- ne izvrši bez plaćenih troškova dosta- taktirajte gore navedeni Servisni centar.
 • Seite 18: Uvod

  Garancija i garantni list ..... 23 kom. uz poštivanje informacija od proiz- Prevod originalne EZ izjave vođača objekta koji treba čistiti. o konformitetu ......55 Čistač podova je predviđen za upotrebu sa čistačem pod visokim pritiskom PARKSIDE serije PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 i PHD 170. *Čistač podova nije pogodan za čistač pod visokim pritiskom PARKSIDE serije PHD 100, godine proizvodnje 2009. (IAN 30018).
 • Seite 19: Opšti Opis

  Tehnički podaci Opšti opis Čistač podova PFR 28 A2: Sliku najvažnijih funkcional- nih delova možete da nađe- Pogodan za čistač pod visokim pritiskom sa te na preklopnoj strani. sledećih podacima o kapacitetu: Obim isporuke Nominalni pritisak (p) 11,5 MPa / 1668 psi Dozvoljeni pritisak Izvadite uređaj iz ambalaže i proverite (p maks.) ....17 MPa / 2465 psi Maks. količina protoka (Q max) ..450 l/h...
 • Seite 20: Opšte Bezbednosne

  (6). osobe nose zaštitnu odeću. 2. Ako Vam je potrebno veće radno područje, možete da dodate • Pustite mlaz pod visokim pritiskom tek kada se čistač podova nalazi na pov- produžni element (4), tako što ršini koju treba čistiti. ćete ga nataknuti i uvrnuti (ba- • Preduzmite odgovarajuće mere, da jonet-priključak) na priključni biste decu držali podalje od uređaja u element (5). 3. Povezivanje sa čistačem pod radu. • Propisno odložite ambalažni materijal. visokim pritiskom se vrši preko • Ne koristite uređaj u blizini zapljivih bajonet-priključka na pištolju za tečnosti ili gasova. Zanemarivanjem rasprskavanje čistača pod visok- postoji opasnost od požara ili eksplozi- im pritiskom PARKSIDE.
 • Seite 21: Priključak Sa Adapterom

  4. Kada koristite produžni element • Pustite mlaz pod visokim pritiskom iz čistača pod visokim pritiskom tek kada (4) zavrnite preklopnu navrtku (3) na pištolj za rasprskavanje. se čistač podova nalazi na površini koju treba čistiti. Priključak sa adapterom • Prilikom čišćenje zidnih površina, uvek držite uređaj za ručku ( • Ne vodite uređaj preko slobodnih ćoš- 1. Nataknite adapter (1) na pro- dužni element (4) ili priključni kova. • Uređaj nije pogodan za struganje i element ( 5) ) i okrenite ga za 90°...
 • Seite 22: Održavanje

  Održavanje Rezervni delovi / Pribor Uređaj ne zahteva održavanje Rezervni delovi i pribor stoje na • raspolaganju na stranici www.grizzly-service.eu Skladištenje • Čuvajte uređaj u prostoru, koji je zaš- Ukoliko imate problema sa postupkom tićen od smrzavanja. poručivanja, molimo Vas da upotrebite obrazac za kontakt. Odlaganje/zaštita životne sredine Za dodatna pitanja se obratite „Service- Center“ (vidi stranu 24). Odložite aparat, pribor i ambalažu na ekološki prihvatljivu reciklažu.
 • Seite 23: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu. Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi: - besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotre- be ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili - zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u sluča- ju da opravka nije moguća, ili - ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.
 • Seite 24 4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu. 5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice. 6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom. 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Naziv proizvoda: Čistač podova Model: PFR 28 A2 327190_1904 / 201909000001 - IAN/Serijski broj: 201909029500 Proizvođač: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim Nemačka www.grizzly-service.eu Ovlašćeni serviser:...
 • Seite 25: Introducere

  Piese de schimb/ Accesorii ..29 Garanţie ........29 ţilor cu jet cu înaltă presiune. Reparaţii-Service ......30 respectând instrucţiunile fabricantului referitoare la obiectele ce pot fi Service-Center ......31 curăţate. Importator .........31 Traducerea Declaraţiei Originale Aparatul de curăţire a suprafeţelor este de Conformitate CE ....55 prevăzut pentru a fi utilizat împreună cu aparatul de curăţire cu înaltă presiune PAR- KSIDE PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 şi PHD 170. *Nu este compatibil cu aparatul de curățat cu presiune ridicată Parkside PHD 100 anul fabricației 2009 (IAN 30018).
 • Seite 26: Descriere Generală

  Descriere generală Date tehnice Aparatul de curăţire a Imaginea celei mai impor- suprafeţelor PFR 28 A2 tante piese funcţionale a pompei se află pe partea Folosiţi aparatul doar în conformitate cu rabatabilă. manualul de operare şi doar în scopurile Inventar de livrare recomandate: Presiune de calcul (p) ..11,5 /1668 psi Despachetaţi aparatul şi verificaţi inventa-...
 • Seite 27: Instrucţiuni Generale De Siguranţă

  Citiţi manualul de operare. • Declanşaţi jetul cu înaltă presiune doar în condiţiile în care aparatul de curăţi- re a suprafeţelor se află pe o suprafaţă Instrucţiuni generale de ce urmează a fi curăţată. siguranţă • Luaţi-vă măsurile necesare pentru a menţine copiii departe de aparatul aflat în mişcare. • Acest aparat nu a fost desemnat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) • Reciclaţi în mod corespunzător amba- cu abilităţi fizice, senzoriale sau spiri- lajul. tuale limitate sau fără experienţă şi/ • Nu folosiţi aparatul în apropierea unor sau cunoştinţe; dacă aceste situaţii sur- fluide sau gaze inflamabile. Nerespec- vin, respectivele persoane trebuie fie tarea acestei instrucţiuni duce la risc la supravegheate de o persoană respon- explozie sau incendiu. Există pericolul sabilă pentru siguranţa lor, fie instruite de explozie.
 • Seite 28: Montare

  (5), prin fixare şi rotire ( conexiune baionetă ). • Activaţi jetul cu înaltă presiune aferent aparatului de curăţire cu înaltă presiu- Conectarea la aparatul de cu- răţire cu înaltă presiune se face ne doar în condiţiile în care aparatul prin conectorul-baionetă aflat de curăţire a suprafeţelor se află pe o suprafaţă ce urmează a fi curăţată. pe pulverizatoarele PARKSIDE aparatului de curăţire cu înaltă • Atunci când curăţaţi pereţii, ţineţi me- presiune. reu mâinile pe mânerul ( 8) aparatu- 4. Dacă folosiți prelungitorul (4), lui de curăţare a suprafeţelor. deşurubați piulița olandeză (3) • Nu dirijaţi aparatul de curăţire a su- prafeţelor peste obiecte unghiulare.
 • Seite 29: Curăţare

  Curăţare Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să vă adresați către „Service-Center“ (vezi Este ideal să menţineţi aparatul pagina 31). curat. Nu folosiţi detergenţi sau solvenţi. Adaptor ..... 30300513 • Curăţaţi maşina cu o perie moale sau Garanţie un prosop umed. Mentenanţă Stimată clientă, stimate client, Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- • Aparatul nu necesită mentenanţă. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Depozitare aveţi dreptul legal de a solicita compen- sarea prejudiciilor de către comerciantul • Depozitaţi aparatul şi accesoriile sale produsului. Aceste drepturi legale nu sunt într-un spaţiu ferit de îngheţ.
 • Seite 30: Reparaţii-Service

  Perioada de garanţie şi dreptul la Executarea garanţiei Pentru a garanta o procesare rapidă a repararea prejudiciului Perioada de garanţie nu se prelungeşte cazului Dvs., vă rugăm să respectaţi urmă- după ce aceasta expiră. Acest lucru este toarele instrucţiuni: valabil şi pentru componentele înlocuite şi • Păstraţi bonul de casă şi numărul de identificare (IAN 327190_1904) ca şi reparate. Este recomandabil ca eventualele daune şi lipsuri să fie comunicate imediat dovadă a achiziţiei produsului. după achiziţie. După expirarea garanţiei, • Numărul articolului este înscris pe plă- reparaţiile necesare sunt realizate con- cuţa de fabricaţie. • Dacă apar erori funcţionale sau alte tra-cost. lipsuri, contactaţi imediat, telefonic sau Conţinutul garanţiei prin e-mail, departamentul de service Aparatul este fabricat în conformitate cu menţionat mai jos. Veţi primi informaţii standarde de calitate foarte înalte şi este...
 • Seite 31: Service-Center

  Atenţie: Vă rugăm să curăţaţi aparatul îna- inte de a ni-l transmite şi să ataşaţi o notă referitor la defecţiunea în cauză. Aparatele transmise prin servicii cu plata la destinatar sau prin Sperrgut, Express sau alţi furnizori speciali nu sunt acceptate. Reciclarea aparatelor stricate predate de Dvs. se face în mod gratuit. Service-Center Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 327190_1904 Importator Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că urmă- toarea adresă nu este una de service. Con- tactaţi doar centrul de service menţionat mai sus. Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Großostheim Germania...
 • Seite 32: Предназначение

  PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 и Съхранение .........36 PHD 170. Изхвърляне/опазване на околната среда ............36 *Не е подходящ за водоструйка Parkside Резервни части ........36 PHD 100 година на производство 2009 Гаранция ..........36 (IAN 30018). Ремонтен сервиз ........37 Общо...
 • Seite 33: Преглед

  По време на експлоатация не пипайте под уреда за почистване Технически данни на равни повърхности. уредът за почистване на равни Прочетете ръководството за повърхности .......PFR 28 A2 обслужване. Общи инструкции за Използвайте продукта само съгласно безопасност описанието и за посочените области на...
 • Seite 34: Пуск

  Работа с уреда • Не използвайте за почистване на прозорци. При неправилна употреба • Не работете с повреден, непълно водоструйките може да оборудван или преустроен без са опасни. Струята не разрешението на производителя бива да се насочва към уред. хора, животни, работещо •...
 • Seite 35: Експлоатация

  90° έως ότου κουμπώσει • Не водете уреда за почистване на (σύνδεση μπαγιονέτ). равни повърхности през свободни Завинтете съединителната ъгли. гайка (3) на удължителния елемент (4) към адаптера (1). • Уредът за почистване на равни 2. Συνδέστε το πιστόλι ψεκασμού повърхности...
 • Seite 36: Поддръжка

  Гаранция Поддръжка Уредът за почистване на равни Уважаеми клиенти, повърхности е без поддръжка. за този уред получавате 3 години гаран- ция от датата на покупката. В случай Съхранение на несъответствие на продукта с дого- вора за продажба Вие имате законно •...
 • Seite 37: Ремонтен Сервиз

  Гаранционен срок и законови претен- Процедура при гаранционен случай ции при дефекти За да се гарантира бърза обработка Гаранционната услуга не удължава на Вашия случай, следвайте следните гаранционния срок. Това важи също и указания: за сменените и ремонтирани части. За •...
 • Seite 38: Сервизно Обслужване

  Можем да обработваме само уреди, кои- от него начин за обезщетение е непро- то са достатъчно опаковани и изпратени порционален в сравнение с другия. с платени транспортни разходи. Внимание: Изпратете Вашия уред на (2) Смята се, че даден начин за обез- клона...
 • Seite 39 риали и труд, свързани с ремонта й, и Чл. 115. (1) Потребителят може да уп- не трябва да понася значителни неу- ражни правото си по този раздел в срок добства. до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (5) Потребителят може да иска и обез- щетение...
 • Seite 40: Εισαγωγή

  Δήλωσης συμμόρφωσης CE ..... 56 χρήση με τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης PARKSIDE της σειράς PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 και PHD 170. *Δεν ενδείκνυται για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Parkside PHD 100 έτος κατασκευής 2009 (IAN 30018).
 • Seite 41: Gr Cy

  Λειτουργικά εξαρτήματα Τεχνικά στοιχεία Καθαριστήρα PFR 28 A2 Την απεικόνιση των σημα- ντικότερων εξαρτημάτων Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο λειτουργίας θα βρείτε στη σελίδα-φάκελλο. όπως περιγράφεται και μόνο για τον αναφερόμενο σκοπό : Παραδοτέα υλικά Πίεση μέτρησης (p) ..11,5 MPa / 1668 psi Ξεπακετάρετε...
 • Seite 42: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  Ποτέ μην πιάνετε κάτω από τον πίεσης μόνο όταν ο καθαριστήρας με- καθαριστήρα. γαλύτερων επιφανειών βρίσκεται στην επιφάνεια που θα καθαριστεί. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη • Λάβετε τα αναγκαία μέτρα ώστε τα την οδηγία χειρισμού.. παιδιά να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, όταν...
 • Seite 43: Οδηγίες Συναρμολόγησης

  Οδηγίες συναρμολόγησης Λύσει Σύνδεση χωρίς αντάπτορα Ο προσαρμογέας ( 1), ξεβιδώ- στε το παξιμάδι ασφάλισης Βιδώστε το σύνδεσμο (5) με τον περιστρεφόμενο σύνδεσμο (6). Χαλαρώστε το παξιμάδι ( Εάν χρειάζεστε μεγαλύτερο στο στοιχείο επέκτασης ( πεδίο εργασίας μπορείτε να Κλεισίματα προκαλέσει πατώντας προσθέσετε...
 • Seite 44: Καθαρισμός/Συντήρηση

  Αυξήσει την πίεση (+) με την Για περισσότερες πληροφορίες απευθυν- περιστροφή του ρυθμιστή πίε- θείτε στο κέντρο σέρβις της εταιρίας μας. σης (9) σε μια δεξιόστροφη κα- Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ τεύθυνση. Η πίεση μειώνεται (–) με τη στροφή προς τα αριστερά Ανταλλακτικά και αξεσουάρ connnections τη...
 • Seite 45 συσκευή και η απόδειξη αγοράς και μία αποφεύγονται οπωσδήποτε οι χρήσεις και γραπτή περιγραφή του ελαττώματος και πράξεις που δεν συνιστώνται στις Οδηγίες της ημερομηνίας που πρωτοπαρουσιά- χρήσης ή για τις οποίες ισχύουν ειδικές στηκε. προειδοποιήσεις. Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την Το...
 • Seite 46: Σέρβις Επισκευής

  που σας κοινοποιήθηκε. Σιγουρευτεί- Service-Center τε πως η αποστολή δεν έγινε χωρίς πληρωμή των ταχυδρομικών τελών, Σέρβις Ελλάδα σαν ογκώδες αντικείμενο, σαν εξπρές, Tel.: 801 5000 019 ή με άλλο ειδικό τρόπο. Στείλτε τη συ- (0,03 EUR/Min.) σκευή μαζί με όλα τα αξεσουάρ που E-Mail: grizzly@lidl.gr σας...
 • Seite 47: Einleitung

  Objektes. Importeur ........53 Original EG-Konformitäts- Der Flächenreiniger ist vorgesehen für den erklärung ........57 Einsatz mit den PARKSIDE- Hochdruckreinigern der Serie PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 und PHD 170. *Für den PARKSIDE-Hochdruckreiniger Serie PHD 100 aus dem Jahrgang 2009 (IAN 30018) ist der Flächenreiniger nicht...
 • Seite 48: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Technische Daten Beschreibung Flächenreiniger PFR 28 A2: Die Abbildung der wichtigs- ten Funktionsteile finden Sie Geeignet für Hochdruckreiniger mit folgenden Leistungsdaten: auf der Ausklappseite. Bemessungsdruck (p) 11,5 MPa / 1668 psi Lieferumfang Zulässiger Druck (p max) .....17 MPa / 2465 psi Max. Durchflussmenge (Q max) ..450 l/h Packen Sie das Gerät aus und überprüfen...
 • Seite 49: Allgemeine Sicherheitshinweise

  • Entsorgen Sie das Verpackungsmateri- Allgemeine Sicherheits- hinweise al ordnungsgemäß. • Benutzen Sie das Gerät nicht in der • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, Nähe von entzündbaren Flüssigkeiten durch Personen (einschließlich Kinder) oder Gasen. Bei Nichtbeachtung be- mit eingeschränkten physischen, senso- steht Brand- oder Explo sions gefahr. rischen oder geistigen Fähigkeiten oder •...
 • Seite 50: Anschluss Mit Adapter

  3. Der Anschluss am Hochdruckrei- niger erfolgt über den Bajonet- nen sicheren Stand und halten tanschluss an der Spritzpistole Sie die Spritzpistole gut fest. des PARKSIDE-Hochdruckreini- Sie können sonst sich oder gers. andere Personen verletzen. 4. Bei Verwendung des Verlänge- rungselementes (4) verschrauben •...
 • Seite 51: Reinigung/Wartung

  Reinigung/Wartung Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör Ziehen Sie vor allen Arbeiten an erhalten Sie unter dem Gerät den Netzstecker des www.grizzly-service.eu Hochdruckreinigers. Es besteht die Gefahr eines Strom- schlages oder Verletzungsgefahr Sollten Sie Probleme mit dem durch bewegliche Teile. Bestellvorgang haben, verwenden Sie bitte das Kontaktformular.
 • Seite 52 Wenn der Defekt von unserer Garantie ge- Das Produkt ist lediglich für den privaten deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder und nicht für den gewerblichen Gebrauch ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsach- oder Austausch des Produkts beginnt kein gemäßer Behandlung, Gewaltanwendung neuer Garantiezeitraum.
 • Seite 53: Reparatur-Service

  Reparatur-Service Service-Center Sie können Reparaturen, die nicht der Service Deutschland Garantie unterliegen, gegen Berech- Tel.: 0800 54 35 111 nung von unserer Service-Niederlassung E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 327190_1904 durchführen lassen. Sie erstellt Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag. Wir können nur Geräte bearbeiten, die Service Österreich ausreichend verpackt und frankiert einge- Tel.: 0820 201 222...
 • Seite 54: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Patio Cleaner Design Series PFR 28 A2 Serial Number 201909000001 - 201909029500 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2006/42/EC This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 55: Prevod Originalne Ez Izjave O Konformitetu

  Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da Čistač podova Serija proizvodnje PFR 28 A2 Broj serije 201909000001 - 201909029500 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC Isključivu odgovornost za izlaganje ove izjave o konformitetu nosi proizvođač: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Großostheim, Germany Christian Frank 30.09.2019 Opunomoćenik za dokumentaciju Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că...
 • Seite 56: Ес-Декларация За Съответствие

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι η ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜ σειρά κατασκευής PFR 28 A2 Αριθμός σειράς 201909000001 - 201909029500 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους: 2006/42/EC Η...
 • Seite 57: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Flächenreiniger Baureihe PFR 28 A2 Seriennummer 201909000001 - 201909029500 folgender einschlägiger EU-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Großostheim, Germany Christian Frank 30.09.2019...
 • Seite 58 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Last Information · Stanje informacija · Stanje informacija Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 08/2019 Ident.-No.: 30301088082019-7 IAN 327190_1904...

Inhaltsverzeichnis