Herunterladen Diese Seite drucken

Inleiding; Gebruik; Algemene Beschrijving; Omvang Van De Levering - Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

NL
BE
Inhoud
Inleiding ....................................24
Gebruik .....................................24
Algemene beschrijving ...............24
Omvang van de levering ................24
Overzicht ......................................25
Functiebeschrijving .........................25
Technische gegevens .................25
Veiligheidsvoorschriften .............25
Symbolen op het apparaat ..............25
Montage .................................... 26
Aansluiting met adapter ............... 27
Losmaken .................................... 27
Ingebruikname .......................... 27
................................ 27
............................... 27
Reiniging en Onderhoud ............ 27
Reiniging ..................................... 27
Onderhoud .................................. 27
Opslag ....................................... 28
Berging en milieu ....................... 28
Garantie ....................................28
Reparatieservice ........................29
Service-Center ............................30
Importeur ..................................30
conformiteitsverklaring ..............39

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van
uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor
een hoogwaardig product gekozen. De
gebruiksaanwijzing vormt een bestanddeel
van dit product. Ze omvat belangrijke
aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en
afvalverwijdering.
24
Maak u vóór het gebruik van het product
met alle bedienings- en veiligheidsinstruc-
ties vertrouwd. Gebruik het product uitslui-
tend zoals beschreven en voor de aange-
geven toepassingsgebieden.
Bewaar de handleiding goed en overhandig
alle documenten bij het doorgeven van het
product mee aan derden.

Gebruik

Gebruik deze terrasreiniger uitsluitend
voor het privéhuishouden:
..26
-
........... 26
-
De terrasreiniger is voor het gebruik met
de hogedrukreiniger Parkside van de reeks
PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150
en PHD 170.
*Niet geschikt voor Parkside-hogedrukreini-
ger PHD 100 bouwjaar 2009 (IAN 30018).

Algemene beschrijving

Omvang van de levering

Ontpak het toestel en controleer de
leveringsomvang:
-
-
-
-
-
Voor het reinigen van vloer- en wandop-
pervlakken met hogedrukwaterstraal.
Met inachtneming van de door de fabri-
kant van het te reinigen object verstrekte
gegevens.
De afbeelding van de voor-
naamste functionele onderde-
len vindt u op de uitklapbare
pagina.
Terrasreiniger
Aansluitingselement
Verlengelement
Adapter
Gebruiksaanwijzing

Werbung

loading