Herunterladen Diese Seite drucken

Překlad Originálu Prohlášení O Shodě - Parkside PDSB 10 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Překlad originálu prohlášení o shodě
My, společnost KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odpovědná za dokumentaci: pan Semi Uguzlu,
BURGSTR . 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND/NĚMECKO, tímto prohlašujeme, že tento
výrobek je ve shodě s následujícími normami, normativními dokumenty a směrnicemi ES:
Směrnice o strojních zařízeních
(2006 / 42 / EC)
Použité harmonizované normy:
EN 1953:2013
Typové označení stroje: Pneumatická odsávací/ ofukovací pistole PDSB 10 A1
Rok výroby: 04 - 2018
Sériové číslo: IAN 302328
Bochum, 03 . 04 . 2018
Semi Uguzlu
- manažer kvality -
Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny .
8 
PDSB 10 A1
CZ

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading