Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 3000 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ELECTRIC LEAF VACUUM / BLOWER PLS 3000 A1
LEKTRIČNI USISAVAČ/
PUHALO LIŠĆA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ASPIRATOR/SUFLANTĂ ELECTRICĂ
PENTRU FRUNZE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИСТОСЪБИРАЧ/
ДУХАЛКА
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 315118
ELEKTRIČNI USISIVAČ/
DUVAČ ZA LIŠĆE
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΦΥΛΛΩΝ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
ELEKTRO-LAUBSAUGER/-BLÄSER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 3000 A1

 • Seite 1 ELECTRIC LEAF VACUUM / BLOWER PLS 3000 A1 LEKTRIČNI USISAVAČ/ ELEKTRIČNI USISIVAČ/ PUHALO LIŠĆA DUVAČ ZA LIŠĆE Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ASPIRATOR/SUFLANTĂ ELECTRICĂ ΦΥΛΛΩΝ PENTRU FRUNZE Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Uvod..........4 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Svrha primjene ......4 Opći opis ........5 jedan visokokvalitetni proizvod. Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Obim isporuke ......... 5 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Opis funkcije ........
 • Seite 5: Opći Opis

  Uređaj je namijenjen za upotrebu od Električni usisavač/puhalo lišća strane odraslih osoba. Mladi ljudi preko Ispušna cijev (2-djelna) 16 godina uređaj smiju koristiti samo uz Usisna cijev (2-djelna) nadzor. Zabranjena je uporaba uređaja Pojas za nošenje po kiši ili vlažnoj okolini. Prihvatna vrećica Poslužitelj ili korisnik je odgovoran za Naputka za posluživanje...
 • Seite 6: Tehnički Podaci

  Navedena emisijska vrijednost Električni usisavač/ vibracija se također može primijeniti za puhalo lišća ......PLS 3000 A1 uvodnu procjenu prekida. Nazivni Upozorenje: Emisijska vrijednost ulazni napon U ..230 - 240 V~, 50 Hz vibracija se može razlikovati za vri-...
 • Seite 7: Simboli I Slikovni Znakovi

  Simboli i slikovni Držite sigurnosni raz- znakovi mak od najmanje 5 m od trećih osoba. Slikovni znakovi na uređaju: Ne izlažite uređaj vlazi. Ne Pozor! radite po kiši. Pročitajte Uputu za upravl- janje! Dugu kosu ne nosite raspuštenu. Koristite mrežicu za kosu. Iz sigurnosnih razloga pazite da je na usisni otvor monti- Podaci o razini buke...
 • Seite 8 SAČUVAJTE ZA VAŠU zaštitu za uši. Nosite ih tijekom DOKUMENTACIJU cjelokupnog vremena rada st- Pažljivo pročitajte upute. roja. Ne koristite uređaj, kada hodate bosi ili nosite otvorene sandale. Nosite masku za UPOZORENJE: OPREZ zaštitu od prašine. Mogućnost strujnog udara ! - Ne nosite nikakvu odjeću ili nakit, koji bi mogli biti usisani Ne otvarati kućište proizvoda !
 • Seite 9 potpuno montiran. operater ili korisnik odgovorni Koristite uređaj u načinu rada za nesreće ili ugrožavanje drug- • Usisavanje samo, kada je ih osoba ili Vašeg vlasništva. montirana prihvatna vrećica. • Izbjegavajte nošenje labave Redovito provjerite istrošenost ili odjeće ili odjeće s visećim ko- oštećenja vreće za lišće.
 • Seite 10 prst držite na prekidaču ili • Zaustavite stroj i izvucite utikač uključeni uređaj uključite u stru- iz utičnice. Osigurajte da svi ju, može doći do nesreća. pokretni dijelovi potpuno miruju: - kada ne koristite uređaj, trans- Za vrijeme pogona ne usmjera- •...
 • Seite 11 raju propisima. Kod oštećenja • Stroj nikada ne koristite s nei- mrežnog kabela odmah izvu- spravnim zaštitnim uređajima cite utikač iz utičnice. Ni u ili branama ili bez sigurnos- kom slučaju ne dodirujte nih uređaja, na primjer s mrežni kabel, sve dok se pričvršćenom vrećom za lišće.
 • Seite 12: Preostali Rizici

  i potpunost uređaja, kako biste ostavite da se ohladi. Pažljivo izbjegli opasnosti za korisnike. održavajte stroj i držite ga čistim. • Iz sigurnosnih razloga zamijeni- te istrošene ili oštećene dijelove. • Stroj prije čuvanja uvijek ostavite Koristite samo originalne rezerv- da se ohladi.
 • Seite 13: Stavljanje U Pogon

  b) Zdravstvena oštećenja, koja re- no o radu u funkciji ispuhavanja ili zultiraju iz vibracija šake i ruke, usisavanja vijci sa zvjezdastim zah- ukoliko se uređaj primjenjuje vatom ( 13 odnosno 17) moraju rukom zategnuti. dulji vremenski period ili se pro- pisno ne vodi i ne održava.
 • Seite 14: Montiranje/Skidanje Dvodijelne Ispušne Cijevi

  Montiranje/skidanje 4.. Demontirajte ispušnu cijev (9) otpuštanjem vreće za lišće bumba za blokadu (8) i povlačenjem ispušne cijevi prema naprijed. Uređaj u načinu rada za usis- Montiranje/skidanje avanje smije raditi isključivo s dvodijelne ispušne cijevi montiranom vrećom za lišće. Uređaj za puhanje lišća nika- Ventilacijski otvor na vreći ( 20) služi za da ne koristite s montiranim...
 • Seite 15: Upravljanje

  Uključenje i isključenje 1. 1Prebacite pojas za nošenje (12) preko jednog ramena. 2. Duljinu pojasa podesite tako da se Prije uključivanja pazite da uređaj ne dodiruje nikakve predmete. Pazi- karabiner kuka nalazi oko 10 cm ispod struka. te na siguran stav tijela. 3.
 • Seite 16: Pražnjenje Pihvatne Vrećice

  Pri radu pazite na to, da uređajem • Pazite na to, da se istovremeno ne ne udarite o tvrde predmete, koji usisavaju prevelike količine lišća. Tako mogu uzrokovati oštećenja. Ne ćete izbjeći, da se začepi cijev za usi- usisavajte čvrsta tijela kao kamenje, savanje ( 16) i blokira propeler.
 • Seite 17: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Ne koristite sredstava za čišćenje niti otapala. Mogli biste nepopravljivo Upozorenje! Opasnost od oštetiti uređaj. ozljeda uslijed pokretnih • Očistite vreću za lišće ( 14) četkom opasnih dijelova! i po potrebi dodatno s komprimiranim zrakom. Svaki put očistite uređaj odmah Održavanje poslije rada, jer se prljavština inače stvrdnjava i taloži s...
 • Seite 18: Skladištenje

  Skladištenje Uklanjanje/ zaštita okoliša • U svrhu skladištenja ispušnu cijev ( 9) odnosno usisnu cijev ( 16) i Uređaj, pribor i pakiranje uklonite recikli- vreću za lišće ( 14) možete ponov- ranjem uz zaštitu okoliša. no skinuti s kućišta motora ( 1) (vidi odgovarajuće upute za instalaciju u Uređaji ne spadaju u kućno smeće.
 • Seite 19: Traženje Greške

  Traženje greške Problem Mogući uzrok Uklanjanje greške Ispitati utičnicu, kabel, vod, Nedostaje mrežni napon utikač i osigurač, prema potrebi popravak kod električara Uključivač/ isključivač ( 4) pokvaren Ugljene četke istrošene Popravak u Service-Center Uređaj ne starta Motor pokvaren Usisna cijev ( 16) i vreća za lišće 14), odnosno ispušna cijev ( v.
 • Seite 20: Garancija

  Garancija Garancijska usluga vrijedi za greške ma- terijala ili proizvodnje. Ova garancija ne Poštovani kupci, vi dobivate na ovaj uređaj obuhvaća dijelove proizvoda, koji su izlo- garanciju od 3 godine od datuma kupnje. ženi normalnom trošenju i stoga se mogu U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, smatrati potrošnim dijelovima ili oštećenja Vama pripadaju zakonska prava prema lomljivih dijelova (npr.
 • Seite 21: Servis Za Popravke

  Service-Center i dodatne troškove, obvezno koristite samo onu adresu, koja Vam je priopće- Servis Hrvatska na. Provjerite, da se otprema ne izvrši bez plaćenih troškova dostave, kao glo- Tel.: 0800 777 999 mazna roba, express ili drugi specijalni E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 315118 teret.
 • Seite 22: Uvod

  Spisak sadržaja Uvod Čestitamo na kupovini Vašeg novog Uvod.......... 22 Namenska upotreba ....22 uređaja. Time ste se odlučili za veoma Opšti opis ........23 kvalitetan proizvod. Kvalitet ovog proiz- voda je za vreme proizvodnje kontrolisan Obim isporuke ....... 23 i sprovedena je krajnja kontrola.
 • Seite 23: Opšti Opis

  Uređaj je namenjen za upotrebu od stra- Elektricni usisavac/puhalo lišca Cev za duvanje (dvodelna) ne odraslih osoba. Mlade osobe preko 16 godina smeju da koriste uređaj samo Usisna cev (dvodelna) pod nadzorom. Upotreba uređaja je Remen za nošenje zabranjena kada pada kiša ili u vlažnom Vreća za sakupljanje okruženju.
 • Seite 24: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci Navedena vrednost emisije vibracija može da se koristi i za uvodnu procenu izostanka. Elektricni usisavac/ puhalo lišca ....PLS 3000 A1 Upozorenje: Vrednost emisije vibracija može Nazivni ulazni napon U ....230-240 V~, 50 Hz tokom stvarne upotrebe električnog Potrošnja energije P ....
 • Seite 25: Simboli I Slikovne Oznake

  Simboli i slikovne Nosite respiratornu zaštitu. oznake Nosite protivkliznu zaštitnu Slikovne oznake na uređaju: obuću. Pažnja! Držite bezbedno rastojanje od naj- Pročitajte uputstvo za upotre- manje 5 m od dru- gih osoba. Iz bezbednosnih razloga, Ne izlažite uređaj vlazi. Ne vodite računa da je zaštitni koristite uređaj kada pada poklopac montiran na otvoru...
 • Seite 26: Opšte Bezbednosne Napomene

  Priprema: Znakovi naredbe sa informa- cijama o sprečavanju šteta. • Lična zaštitna oprema štiti Vaše zdravlje, kao i zdravlje drugih Znakovi napomene sa osoba, i obezbeđuje neometan informacijama o boljem rukovanju uređajem. rad uređaja: - Nosite odgovarajuću radnu Opšte bezbednosne odeću, kao što su čvrsta obuća napomene sa protivkliznim đonom, čvrste,...
 • Seite 27 ristite raspršivač, da bi se sman- odgovarajući način. Presek žice jilo opterećenje prašinom. produžnog kabla mora da izno- • Ne radite oštećenim ili nepotpu- si najmanje 2,5 mm2. Dužina nim uređajem ili uređajem, koji produžnog kabla ne sme da je promenjen bez saglasnosti bude veća od 75 m.
 • Seite 28 • Izbegavajte rad mašinom po maca. • Ne uključujte uređaj kada ga lošim vremenskim uslovima, po- držite naopačke ili kada nije u gotovo kada postoji opasnost radnom položaju. od grmljavine. Radite samo • Izbegavajte nenamerno puštanje na dnevnom svetlu ili dobrom u rad.
 • Seite 29 • Vodite računa da mrežni napon madi, kamenje, flaše, limenke ili odgovara podacima na tipskoj drugi strani predmeti. pločici. • Ne dozvolite da se obrađeni • Držite kabl podalje od područja materijal nakupi u zonu izba- rada i voditi ga, u načelu, iza civanja, jer to može da se spreči rukovaoca.
 • Seite 30 odvajanja kabla od električnog preopterećujte uređaj. Radite napajanja, jer oštećeni kablovi samo u navedenom području snage. Ne koristite mašine slabe mogu da dovedu do dodirivanja aktivnih delova. snage za teške radove. Ne ko- • Vodite računa da ne dirate ristite uređaj u svrhe, za koje on pokretne, opasne delove pre nije namenjen.
 • Seite 31: Preostali Rizici

  Puštanje u rad diferencijalna struja ne iznosi više od 30 mA. • Izbegavajte rad mašinom po Pre nego što pustite uređaj u rad, morate lošim vremenskim uslovima, po- da montirate cev za duvanje ili usisnu gotovo kada postoji opasnost od cev, za usisavanje lišća da montirate vreću grmljavine.
 • Seite 32: Montaža/Demontaža Dvodelne Usisne Cevi

  anim delom cevi za duvanje. sa zvedastom glavom (13) i onda otvo- Postoji opasnost od telesnih riti zaštitni poklopac (7). povreda! 2. Sastavite dve usisne cevi (16) kao što je prikazano. 1. Sastavite dvodelnu cev za duvanje (9) Delovi će čujno da usednu. kao što je prikazano.
 • Seite 33: Postavljanje Remena Za Nošenje

  se da su vreća za sakupljan- pljanje (14) za predviđene uške (19) na je i cev ispravno montirani. usisnoj cevi. Uređaj ne smete više da koristite ako su prekidač za Dodatna ručka (10) može da usedne u uključivanje/isključivanje različitim položajima. Da biste promenili ili regulator jačine snage položaj ručke, otpustite vijak sa zvedastom oštećeni.
 • Seite 34: Rad Uređajem

  Rad uređajem • Optimalni rezultat prilikom primene duvača se dobija rastojanjem od 5 - 10 Usisivač/duvač za lišće sme cm od tla. da se koristi samo u sledeće • Usmerite vazdušni mlaz dalje od sebe. svrhe primene: Vodite računa da ne uzvitlate teške - Kao duvač...
 • Seite 35: Čišćenje/Održavanje

  za sakupljanje začepila i otklonite Radove popravljanja i održavanja, blokadu ili začepljenje. koji nisu opisani u ovom uputstvu Uređaj je ponovo spreman za rad za rukovanje, treba da obavlja naš tek kada se potpuno ohladio. servisni centar. Koristite samo origi- nalne delove.
 • Seite 36: Otklanjanje Začepljenja I Blokada

  Otklanjanje začepljenja Odlaganje/zaštita i blokada životne sredine Lišće i sveži delovi biljaka mogu eventual- Odložite uređaj, pribor i ambalažu na no da začepe uređaj. ekološki prihvatljiv način. Čišćenje zamajca: Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad. Izvucite mrežni utikač! Postoji opasnost od povreda •...
 • Seite 37: Rezervni Delovi / Pribor

  Rezervni delovi / Pribor Rezervni delovi i pribor stoje na raspolaganju na stranici www.grizzly-service.eu Ako nemate internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi „Service Center“ na stranici 40). Držite pri ruci dole navedene brojeve narudžbe. Cev za duvanje ................ 91102301 Vreća za sakupljanje ..............91105380 Dodatna ručka .................
 • Seite 38: Pronalaženje Greške

  Pronalaženje greške Problem Mogući uzrok Otklanjanje greške Proverite utičnicu, mrežni priključni vod, vod, mrežni utikač i neka Nema mrežnog napona električar izvrši popravku, ako je potrebno. Prekidač za uključivanje/ isključivanje ( 4) je neispravan Uređaj se ne Popravka od strane korisničke pokreće Ugljene četkice su istrošene službe...
 • Seite 39: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 40 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Elektricni usisavac/puhalo lišca Naziv proizvoda: PLS 3000 A1 Model: IAN/Serijski broj: 201905000001 - 201905247100 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Proizvođač:...
 • Seite 42: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 42 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. Domeniul de aplicare ....42 aparat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi Descriere generală ..... 43 achiziţionat un produs valoros. Inventar de livrare ......43 Acest aparat a fost verificat din punct de Descrierea modului de funcţionare ...
 • Seite 43: Descriere Generală

  Inventar de livrare Este interzisă folosirea aparatului în zone cu pulberi care reprezintă o amenințare pentru sănătate sau folosirea acestuia pen- Despachetaţi aparatul şi verificaţi tru aspirarea lichidelor. conţinutul. Reciclaţi în mod corespunzător Dispozitivul trebuie utilizat doar de persoa- ambalajul. ne adulte.
 • Seite 44: Date Tehnice

  Aspirator/suflantă Avertizare: În timpul utilizării efective electrică pentru frunze PLS 3000 A1 a utilajului electric, valoarea emisiilor Tensiune de reţea U .. 230 - 240 V~, 50 Hz de vibraţie poate fi diferită cea stabilită...
 • Seite 45: Instrucţiuni De Siguranţă

  Instrucţiuni de siguranţă Purtaţi ochelari de protecţie. Acest capitol prezintă principalele Purtaţi antifoane. instrucţiuni de siguranţă ce trebuie respectate în timpul operării dispo- Purtaţi mască anti-praf. zitivului. Purtați încălțăminte de Simboluri protecție antiderapantă. Simboluri înscrise pe aparat: Nu expuneți aparatul la umezeală.
 • Seite 46: Instrucţiuni Generale De Siguranţă

  Semne de pericol cu tivului poate genera vătămări indicații privind preve- corporale grave. nirea daunelor persona- le cauzate prin electro- Copiii și persoanele cu capacități cutare. corporale, senzoriale sau men- tale reduse sau cu experiență și Semnale de interdicţie cu cunoștințe insuficiente ori persoanele date referitoare la prevenirea care nu cunosc instrucțiunile, nu au...
 • Seite 47 interval de siguranţă de minim 5 nea la reţea şi ştecherul, pentru m în jurul Dvs. ca acestea să nu fie deteriorate. • Familiarizaţi-vă cu mediul în Evitaţi contactul cu componentele care lucraţi şi fiţi atenţi la eventu- împământate (de ex. grilaje me- alele riscuri care consideraţi că...
 • Seite 48 terialul aruncat ar putea cauza Ţineţi ferm dispozitivul totdeauna vătămări. cu ambele mâini şi lucraţi numai • Înaintea utilizării efectuați în- când cureaua este reglată corect. totdeauna o inspecție vizuală, • Adoptaţi o poziţie de lucru pentru a stabili dacă dispozitivul solidă...
 • Seite 49 când îl lăsaţi nesupravegheat; teriorat, trageţi imediat ştecherul din priză. Nu atingeţi sub - atunci când testaţi aparatul, îl nicio formă cablul înainte curăţaţi sau când îndepărtaţi de a scoate ştecherul din blocajele; priză. - când efectuaţi lucrări de curăţire sau mentenanţă sau •...
 • Seite 50 caz că mașina se înfundă, înain- de la racordarea la rețea și te de a o elibera de murdărie. înainte ca piesele mobile, peri- • Nu operați niciodată mașina cu culoase să se fi oprit complet. dispozitivele sau ecranele de Întreținere și îngrijire: protecție defecte sau fără...
 • Seite 51: Riscuri Reziduale

  solicitante. Nu folosiţi dispozi- îndeosebi în caz de pericol de tivul în scopuri pentru care nu fulgere. este destinat. • Dacă mașima este oprită pentru RISCURI REZIDUALE reparare, inspecție, depozita- re sau pentru schimbarea de Chiar dacă operaţi în mod accesorii, deconectați sursa de ireproşabil dispozitivul, există...
 • Seite 52: Punerea In Funcţiune

  Punerea in funcţiune suflat. Pericol de daune per- sonale! Înainte de a porni aparatul trebuie să - montați furtunurile de aspirare sau suflat, 1. Cuplați cele două piese ale - montați sacul colector, dacă aspirați furtunului de suflat (9) așa cum se arată...
 • Seite 53: Montarea/Demontarea Sacului Colector

  rare, acesta nu mai poate fi zele doar cu sacul colector dezasamblat! montat. 1. Deschideți capacul de protecție Fanta de aerisire a sacului colector ( (7) al orificiului de aspirare servește pentru o mai bună ventilație. deșurubând mai întâi șurubul cu mâner în stea (13) și apoi 1.
 • Seite 54: Operare

  2. Ajustați lungimea curelei astfel Respectaţi regulile locale privind încât cârligul carabinei să fie protecţia fonică. situat la aproximat 10 cm sub Conectare şi deconectare nivelul șoldului. 3. Fixați cârligul carabinei de ure- che pentru a prinde cureaua: Înainte de pornire, aveţi grijă ca apara- - pentru modul de funcționare tul să...
 • Seite 55 mecanism de tranşare. Frun- • Înainte de a folosi suflanta, adunaţi zele uscate sunt mărunţite, frunzişul de la suprafaţa solului cu aju- volumul lor fiind diminuat şi torul unei mături sau al unei greble. prelucrat pentru o eventuală • Țineți aparatul în timpul lucrului de mâ- compostare.
 • Seite 56: Curăţire/Mentenanţă

  cul atunci când s-a umplut sau când observaţi Realizați în mod regulat următoarele lucrări de o reducere a capacităţii de absorbţie. curățare și mentenanță. Astfel se garantează o folosință de lungă durată și fiabilă. 1. Opriți aparatul și așteptați opri- Curăţire rea rotorului cu pale.
 • Seite 57: Depozitare

  1. Deschideți capacul de protecție ( (consultați în acest scop instrucțiunile de resp. îndepărtați tubul de aspirare montaj corespunzătoare din capitolul 16). „Punerea in funcţiune”). 2. Îndepărtaţi cu grijă resturile sau bloca- • Menţineţi aparatul într-un loc uscat şi în jele de la nivelul rotorului cu palete.
 • Seite 58: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Eliminare eroare Verificaţi priza, cablul, furtunul, ştecherul Tensiune de reţea absentă şi siguranţa, eventual contactaţi un speci- alist pentru a le repara Conector/Deconector ( 4) defect Predaţi spre reparare în Centrul de Service Dispozitivul Perie de cărbuni uzată nu porneşte Motor defect Furtunuri de aspirare (...
 • Seite 59: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de testat în detaliu înainte de livrare. garanţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru er- aveţi dreptul legal de a solicita compen- orile materiale sau de fabricaţie.
 • Seite 60: Reparaţii-Service

  Service-Center • Dacă apar erori funcţionale sau alte lipsuri, contactaţi imediat, telefonic sau Service România prin e-mail, departamentul de service menţionat mai jos. Veţi primi informaţii Tel.: 0800896637 suplimentare referitoare la modalitatea E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 315118 de soluţionare a reclamaţiei Dvs. •...
 • Seite 61: Увод

  Съдържание Увод Увод ............61 Сърдечно Ви честитим закупуването Предназначение .........61 на Вашия нов уред. По такъв Общо описание ........62 начин Вие сте избрали един Обем на доставката ......62 висококачествен продукт. По време на Описание на функцията....62 производството уредът е проверяван Преглед...
 • Seite 62: Общо Описание

  Общо описание Всяка друга употреба, която не е изрично разрешена в настоящото упътване, може да доведе до повреди Фигурите ще намерите на в уреда и да представлява сериозна предната и задната опасност за потребителя. отваряща се страница. Уредът не бива да се използва в зони Обем...
 • Seite 63: Преглед

  Технически данни Преглед 1 Корпус на мотора ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИСТОСЪБИРАЧ/ 2.1 Т-образна ръкохватка ДУХАЛКА ........PLS 3000 A1 2.2 Ръкохватка Мрежово напрежение .230 - 240 V~, 50 Hz 3 Регулатор на обема Номинална мощност ....3000 W 4 бутон за включване/ Обороти на...
 • Seite 64: Инструкции За Безопасност

  От съображения за инструмент с друг. безопасност внимавайте Посочената стойност на вибрациите за това, предпазният може да се използва за първоначална капак да е монтиран върху оценка на излагането на вибрации. смукателния отвор! Предупреждение: Опасност от нараняване Стойността на емисиите по време от...
 • Seite 65: Общи Инструкции За Безопасност

  Общи инструкции за Поддържайте безопасност спрямо трети лица безопасно разстояние от мин. 5 м. ВАЖНО ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА Не излагайте уреда на влага. Не работете при дъжд. ЗАПАЗЕТЕ ЗА ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ Не носете разпуснати Прочетете внимателно дълги коси. Използвайте инструкциите.
 • Seite 66 да определят ограничение на камъни, кутии и други чужди възрастта за потребителя. тела. • Освободете чуждите тела Подготовка: преди начало на издухване/ смучене с помощта на грапа • Личните предпазни средства или метла. пазят вашето собствено • Използвайте цялата здраве и здравето на другите приставка...
 • Seite 67 ме¬талн謬 огради, колони). вратовръзки. • Ако кабел бъде увреден • Работете с машината в по време на употреба, препоръчана позиция и само мрежовият захранващ върху здрава, равна основа. кабел трябва незабавно • Не работете с машината да се изключи от мрежата. върху...
 • Seite 68 Ако при носене на уреда машината при лоши държите пръста си на метеорологични условия, включващия механизъм или особено при опасност свържете уреда към мрежата от светкавици. Работете при включен механизъм това само при дневна светлина може да доведе до злополуки. или...
 • Seite 69 експлоатация на уреда, входящата тръба е празна. той трябва веднага да • Дръжте лицето и тялото си бъде изключен и щепселът далеч от отвора за пълнене. да бъде издърпан. За • Не допускайте ръцете, отстраняване на повреди други части на тялото или прочетете...
 • Seite 70 машината с повредени защото повредените предпазни съоръжения кабели могат да доведат и елементи или без до докосване на части под съоръжения за безопасност, напрежение. например без поставена • Обърнете внимание да не събирателна торба. докосвате подвижни опасни • Поддържайте енергийния части, преди...
 • Seite 71: Скрити Опасности

  • Ако трябва да се смени блокиращата функция на захранва-щият кабел, предпазното съоръжение, смяната трябва да се раздробяващият механизъм извърши от производителя все още може да се движи. или негов представител, за • Никога не се опитвайте да да се избегнат ри-скове за заобикаляте...
 • Seite 72: Пуск

  a) увреждания на слуха, ако не събирателната торба се носи подходяща защита завиете предпазния капак за за слуха. издухване на листа. б) увреждания на здравето в резултат на вибрациите Електрическата прахосмукачка на дланта и ръката при по- и духалка за листа разполага с продължителна...
 • Seite 73 Съществува опасност от 1. Сглобете издухващата тръба от две части (9) както лични наранявания! е показано на фигурата. След като смукателната Частите се фиксират тръба от две части е била осезаемо една към друга. При сглобяването внимавайте сглобена, тя не трябва отново за...
 • Seite 74: Торба

  по-късно няма да може да се на ръкохватката и отново стартира. затегнете винта. Поставяне на колана за 5. Демонтирайте смукателната носене тръба (16) като развиете винта със звездовидна дръжка (17) и откачите Никога не носете колана диагонално през рамото и смукателната...
 • Seite 75: Включване И Изключване

  Уверете се, че събирателната 2. Свържете уреда към торба и тръбата са монтирани електрозахранването. правилно. 3. За включване преместете Ако превключвателят за превключвателя за включване/изключване включване/изключване (4): или регулаторът на обема е - при работен режим повреден, уредът не трябва Издухване: надясно.
 • Seite 76 различна от описаната, може • При работа дръжте уреда за да предизвика повреждане на ръкохватката ( 2.2) или за машината и да представлява ръкохватката ( 2.2) и Т-образната опасност за ползвателя. ръкохватка ( 2.1). При работа внимавайте да Работен режим засмукване: не...
 • Seite 77: Почистване U Техническа Упътването Добре И Когато Поддръжка

  Изпразване на сборния чувал: почистването не са включени в гаранцията. При пълен сборен чувал засмукващата способност намалява значително. Преди всички работи изключете Изпразнете сборния чувал, щом уреда и извадете щепсела. торбата се напълни или смукателната мощност на уреда намалее. Поверете ремонтните дейности и...
 • Seite 78: Техническа Поддръжка

  14) с четка и допълнително 16) не са завинтени правилно евентуално с въздух под налягане. и стегнати на ръка, уредът не може да се използва. Техническа поддръжка Съхранение • Проверете уреда преди всяка употреба за очевидни дефекти, • За целите на съхранение можете като...
 • Seite 79: Резервни Части/Принадлежности

  Резервни части/Принадлежности Резервни части и принадлежности можете да получите на адрес www.grizzly-service.eu Ако нямата Интернет, моля обърнете се по телефона към Сервизния център (вижте “ Сервизно обслужване “ страница 82). Пригответе посочените по-долу номера за поръчка. Издухваща тръба ................91102301 14 събирателната...
 • Seite 80: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема Проверете контакта, кабела, проводника, щепсела и Липсва мрежово напрежение предпазителя, евентуално ремонт от електротехник Бутонът за включване/изключване 4) е дефектен Ремонт в сервиз (Service- Уредът не Въглеродните четки са износени Center) тръгва...
 • Seite 81: Гаранция

  Гаранция Гаранционен срок и законови пре- тенции при дефекти Уважаеми клиенти, Гаранционната услуга не удължава за този уред получавате 3 години гаранционния срок. Това важи също и гаранция от датата на покупката. В за сменените и ремонтирани части. За случай на несъответствие на продукта евентуално...
 • Seite 82: Ремонтен Сервиз

  Ремонтен сервиз / Процедура при гаранционен случай извънгаранционно За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните обслужване указания: • За всички запитвания подгответе касовата бележка Ремонти извън гаранцията можете да и идентификационния номер възложите на клона на нашия сервиз (IAN 315118) като...
 • Seite 83 * Чл. 112. (1) При несъответствие на (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителската стока с договора за потребителят има право да развали продажба потребителят има право да договора и да му бъде възстановена предяви рекламация, като поиска от заплатената...
 • Seite 84 влетворил три рекламации на потре- бителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в...
 • Seite 85: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ........85 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας Προβλεπόμενη χρήση ....85 συσκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ....... 86 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Παραδοτέα υλικά ........86 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε Περιγραφή λειτουργίας ......86 κατά...
 • Seite 86: Γενική Περιγραφή

  Γενική περιγραφή μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή και να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το χρήστη. Θα βρείτε τις απεικονίσεις στην Η συσκευή δεν επιτρέπεται να μπροστινή και πίσω χρησιμοποιείται σε τομείς με επιβλαβείς για αναδιπλωνόμενη σελίδα. την υγεία σκόνες ή για υγρή αναρρόφηση. Παραδοτέα...
 • Seite 87: Επισκόπηση

  Τεχνικά στοιχεία Επισκόπηση 1 Περίβλημα κινητήρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ ΦΎΛΛΩΝ ......PLS 3000 A1 2.1 Λαβή σχήματος Τ 2.2 λαβή χειρός Ονομαστική 3 Ρυθμιστής ροής τάση εισόδου U ..230 - 240 V ~ , 50 Hz 4 Διακόπτης ενεργοποίησης/ Ονομαστική απόδοση P ....3000 W απενεργοποίησης...
 • Seite 88: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Για λόγους ασφάλειας Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης προσέχετε ώστε η μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για προστατευτική επικάλυψη να αρχική εκτίμηση της έκθεσης. έχει τοποθετηθεί επάνω στο άνοιγμα αναρρόφησης! Προειδοποίηση: Η τιμή μετάδοσης της δόνησης μπορεί Για λόγους ασφάλειας πρέπει να...
 • Seite 89: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Κρατάτε τουλάχιστον 5 m απόσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ασφαλείας από τρίτα πρόσωπα. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Μην εκθέτετε τη συσκευή ΦΥΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΑΣ στην υγρασία. Μην εργάζεστε με βροχή. Διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες. Μαζεύετε τα μακριά μαλλιά. Προσοχή! Κατά...
 • Seite 90 Προετοιμασία: τη συσκευή, λόγω το θορύβου της. • Επιθεωρείτε πολύ προσεκτικά • Η προστατευτική διάταξη και την επιφάνεια που πρόκειται ο προσωπικός προστατευτικός να καθαριστεί και αφαιρείτε εξοπλισμός προστατεύουν οποιαδήποτε σύρματα, πέτρες, την υγεία τη δική σας και των τενεκεδάκια και λοιπά ξένα άλλων...
 • Seite 91 • Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε • Αποφεύγετε να φοράτε φαρδιά τη συσκευή και το καλώδιο με ρούχα ή ρούχα από τα οποία το φις για ενδεχόμενες ζημιές. κρέμονται κορδόνια ή γραβάτες. Αποφεύγετε τη σωματική επαφή • Θέτετε σε λειτουργία τη μηχανή με...
 • Seite 92 Εάν κατά τη μεταφορά της να επιμηκύνετε τη διάρκεια συσκευής έχετε το δάχτυλο χρήσης. στον διακόπτη ή συνδέσετε την • Αποφεύγετε να θέτετε σε ενεργοποιημένη συσκευή στην λειτουργία τη μηχανή σε άσχημες τροφοδοσία ρεύματος, μπορεί να καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα προκληθούν ατυχήματα. όταν...
 • Seite 93 κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. • Πριν την ενεργοποίηση της • Σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανής εξασφαλίζετε ότι η βλάβης κατά τη διάρκεια της τροφοδοσία είναι άδεια. λειτουργίας πρέπει η συσκευή • Διατηρείτε το πρόσωπο και το να απενεργοποιηθεί αμέσως και σώμα...
 • Seite 94 είναι ο τοποθετημένος σάκος αποσυνδεθεί από τη σύνδεση συλλογής. δικτύου και τα εξαρτήματα αυτά • Διατηρείτε την πηγή ενέργειας ακινητοποιηθούν πλήρως ελεύθερη από απορρίμματα Συντήρηση και φύλαξη: και άλλες συγκεντρώσεις προς αποφυγή ζημιάς σε αυτήν ή πιθανής πυρκαγιάς. • Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή ως •...
 • Seite 95: Υπολειπομενοι Κινδυνοι

  Πρόταση: φθαρμένοι διακόπτες πρέπει να αντικαθίστανται από συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών. • Συνδέετε τη συσκευή, κατά το • Εάν σταματήσει το μηχάνημα δυνατόν, μόνο σε ρευματοδότες για σέρβις, επιθεώρηση, με διακόπτη κυκλώματος βλάβης φύλαξη ή για αλλαγή αξεσουάρ, γείωσης (RCD) με ονομαστικό απενεργοποιήστε...
 • Seite 96: Η Εγκατάσταση

  πεδίο κατά τη διάρκεια της Προσοχή! Υφίσταται λειτουργίας. Αυτό το πεδίο κίνδυνος τραυματισμού! μπορεί κατά περίπτωση να Κατά τη συναρμολόγηση επηρεάσει ενεργά ή παθητικά ή αποσυναρμολόγηση του ιατρικά εμφυτεύματα. Προς σωλήνα φυσήματος, του αποφυγή κινδύνου σοβαρών ή σωλήνα αναρρόφησης, της θανατηφόρων...
 • Seite 97: Σωλήνα Αναρρόφησης Δύο Τμημάτων

  Η βίδα με αστεροειδή λαβή πρέπει απορρόφησης (16) με το βραχίονα να βιδωθεί μέσα έως τον αναστολέα στο άγκιστρο στην κάτω πλευρά του και να σφιχτεί με το χέρι, αλλιώς περιβλήματος κινητήρα (1) (δείτε την ο φυσητήρας δεν θα μπορεί λεπτομερή...
 • Seite 98: Τοποθέτηση Ιμάντα Μεταφοράς

  Χειρισμός κινητήρα (1) έως ότου κουμπώσει στην ασφάλιση (8). 3. Αναρτήστε το άγκιστρο (15) του Προσοχή! Υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού! σάκου συλλογής (14) στις σχετικές Φοράτε κατά την εργασία προβλεπόμενες θηλιές (19) του σωλήνα απορρόφησης. με τη συσκευή κατάλληλο ρουχισμό και γάντια εργασίας.
 • Seite 99: Εργασία Με Τη Συσκευή

  1. Δημιουργήστε με το άκρο του καλωδίου κομματιάσματος εξαρτάται από το μέγεθος των φύλλων επέκτασης έναν βρόχο και στερεώστε τον στην ανακούφιση καταπόνησης (5). και της υπολειπόμενης υγρασίας. Οποιαδήποτε 2. Συνδέστε τη συσκευή στην τάση δικτύου. διαφορετική χρήση από την 3 Για...
 • Seite 100: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  σωρό φύλλων που μαζέψατε. πτερύγια ή μια έμφραξη του σάκου • Πριν το φύσημα ξεκολλήστε με μια συλλογής και διορθώστε τα. σκούπα ή τσουγκράνα φύλλα που έχουν Η συσκευή είναι πάλι έτοιμη για κολλήσει στο δάπεδο. λειτουργία μόλις κρυώσει πλήρως. •...
 • Seite 101: Καθαρισμός

  καθαρισμού τέτοιου είδους ελαττώματα και για φθαρμένα ή δεν υπόκεινται στην εγγύηση. ελαττωματικά εξαρτήματα. • Να ελέγχετε τα καλύμματα και Πριν από όλες τις εργασίες τα προστατευτικά συστήματα απενεργοποιείτε τη συσκευή και για ενδεχόμενα ελαττώματα τραβάτε το βύσμα δικτύου. και σταθερότητα. Ενδεχομένως αντικαταστήστε...
 • Seite 102: Αποθήκευση

  Αποθήκευση Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα σκουπίδια. • Για τη φύλαξη μπορείτε να αφαιρέσετε πάλι το σωλήνα φυσήματος ( 9) ή/ • Παραδώστε τη συσκευή σε έναν τόπο και το σωλήνα αναρρόφησης ανακύκλωσης. Τα χρησιμοποιημένα 16) και το σάκο συλλογής ( πλαστικά...
 • Seite 103: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πρόβλημα Πιθανή αιτία Άρση βλάβης Ελέγξτε την πρίζα, το καλώδιο, τον Δεν υπάρχει ρεύμα ρευματολήπτη, ενδεχ. επισκευή από ειδικό ηλεκτρολόγο. Διακόπτης on/off ( ελαττωματικός Η επισκευή πρέπει να διεξαχθεί από το κέντρο σέρβις Η συσκευή δεν Οι ψήκτρες είναι ενεργοποιείται...
 • Seite 104: Εγγύηση

  Εγγύηση να δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακε- τάρισμα. Για όλες τις επισκευές που Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, καθίστανται απαραίτητες μετά τη λήξη της για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγγύησης επιβαρύνεστε με τις σχετικές εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της δαπάνες.
 • Seite 105: Σέρβις Επισκευής

  αποδεικτικό στοιχεί για την αγορά. σία συσκευών που μας απεστάλησαν καλά • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε συσκευασμένες και με πληρωμένα ταχυδρο- στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής, σε μικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη χαραγμένη σημείωση στο προϊόν, στο εξώφυλλο...
 • Seite 106: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ......... 106 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden. Verwendung ......106 Allgemeine Beschreibung ..107 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........ 107 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 107: Allgemeine Beschreibung

  Lieferumfang Das Gerät darf nicht in Bereichen mit ge- sundheitsgefährdenden Stäuben oder als Nasssauger verwendet werden. Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Das Gerät ist zum Gebrauch durch Er- Sie, ob es vollständig ist. Entsorgen Sie wachsene bestimmt. Jugendliche über 16 das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
 • Seite 108: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschät- Elektro- zung der Aussetzung verwendet werden. Laubsauger/-bläser ..PLS 3000 A1 Warnung: Nenneingangs- spannung U ....230-240 V~, 50 Hz Der Schwingungsemissionswert Nennleistung P ......3000 W kann sich während der tatsächlichen...
 • Seite 109: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Tragen Sie Augenschutz. Dieser Abschnitt behandelt die Tragen Sie Gehörschutz. grundlegenden Sicherheitsvorschrif- ten bei der Arbeit mit dem Gerät. Tragen Sie einen Atemschutz. Symbole und Tragen Sie rutschfeste Bildzeichen Sicherheitsschuhe. Bildzeichen auf dem Gerät: Halten Sie einen Sicherheitsabstand Achtung! von mind.
 • Seite 110: Allgemeine Sicherheitshinweise

  den durch elektrischen Kindern, Personen mit eingeschränk- Schlag. ten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzu- Gebotszeichen mit Angaben reichender Erfahrung und Wissen zur Verhütung von Schäden. oder Personen, welche mit den An- weisungen nicht vertraut sind, darf Hinweiszeichen mit die Verwendung der Maschine nie Informationen zum besseren gestattet werden.
 • Seite 111 bung vertraut und achten Sie auf Schäden und Alterung. Vermei- mögliche Gefahren, die beim Ar- den Sie Körperberührungen mit beiten unter Umständen überhört geerdeten Teilen (z. B. Me tall - zäune, -pfosten). werden können. • Inspizieren Sie die zu reinigende •...
 • Seite 112 • Betreiben Sie die Maschine nicht anschließen, kann dies zu Unfäl- auf einer gepflasterten Oberflä- len führen. che oder einer Schotterdecke, • Richten Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf Personen, bei denen das ausgeworfene Material Verletzungen verursa- insbesondere den Luftstrahl nicht chen könnte.
 • Seite 113 Dämpfe oder leicht entzündliche, es grundsätzlich hinter der Be- giftige oder explosive Stoffe an. dienungsperson. • Stoppen Sie die Maschine und • Tragen Sie das Gerät nicht am Ka- entfernen Sie den Stecker aus bel. Benutzen Sie das Kabel nicht, der Steckdose.
 • Seite 114 - auf Beschädigungen untersu- zone auf. • Seien Sie bei der Zuführung von chen; Material in die Maschine extrem - beschädigte Teile ersetzen sorgfältig, dass keine Metallstü- oder reparieren; cke, Steine, Flaschen, Büchsen - auf lose Teile überprüfen und oder andere Fremdobjekte ein- diese festziehen.
 • Seite 115: Restrisiken

  • Bewahren Sie das Gerät an ei- • Seien Sie sich bei der Instandhal- nem trockenen Ort und außerhalb tung das Häckselwerks bewusst, der Reichweite von Kindern auf. dass, obwohl die Energiequelle • Behandeln Sie Ihr Gerät mit aufgrund der Verriegelungsfunkti- Sorgfalt.
 • Seite 116: Inbetriebnahme

  a) Gehörschäden, falls kein Der Elektro-Laubsauger/-bläser ver- geeigneter Gehörschutz getragen fügt über zwei Sicherheitskontakte. Ein Sicherheitskontakt befindet sich wird. b) Gesundheitsschäden, die aus im Motorgehäuse ( 1), wo das Hand-Arm-Schwingungen Blasrohr ( 9) bzw. der resultieren, falls das Gerät Fangsack ( 14) aufgesteckt wird.
 • Seite 117: Zweiteiliges Saugrohr Montieren/Demontieren

  2. Schieben Sie das Blasrohr (9) nun auf Symbole ( ) am oberen und unteren die Blasöffnung des Motorgehäuses(1), Saugrohr, wie abgebildet, ineinander- bis der Verriegelungsknopf (8) einra- greifen. stet. 3. Hängen Sie das Saugrohr (16) 3. Die Schutzabdeckung der Ansaugöff- zuerst mit dem Steg am Haken auf nung (7) muss geschlossen sein.Schlie- die Unterseite des Motorgehäuses...
 • Seite 118: Tragegurt Anlegen

  Vergewissern Sie sich vor vorgesehenen Ösen (19) am jeder Benutzung, dass das Saugrohr ein. Gerät funktionstüchtig ist. Vergewissern Sie sich, dass Der Zusatzhandgriff (10) kann der Fangsack und das Rohr in verschiedenen Stellungen richtig montiert sind. eingerastet werden. Zum Ändern Sollte der Ein-/Ausschalter der Griffposition lösen Sie die oder Volumenregler...
 • Seite 119: Arbeiten Mit Dem Gerät

  4. Zur Regulierung der Saug-/Blasleistung das Gerät, insbe sondere das Häck- betätigen Sie den Volumenregler (3). selwerk, beschädigen könnten. Reparaturen dieser Art 5. Zum Ausschalten schieben Sie den unterliegen nicht der Ein-/Ausschalter (4): Garantie. - bei Betriebsart Blasen: nach links - bei Betriebsart Saugen: nach rechts Betriebsart Blasen: Arbeiten mit dem Gerät...
 • Seite 120: Reinigung/Wartung

  • Halten Sie das Gerät beim Arbeiten Fangsack und entleeren Sie ihn voll- immer mit beiden Händen fest: ständig. Benutzen Sie hierzu den Handgriff 5. Montieren Sie den entleerten Fangsack 2.2) und den Zusatzhandgriff wieder. 10). • Achten Sie darauf, dass nicht zu große Kompostierbares Material gehört Laubmengen gleichzeitig angesaugt nicht in den Hausmüll!
 • Seite 121: Reinigung

  Reinigung 1. Öffnen Sie die Schutzabdeckung  7) bzw. entfernen Sie das Saugrohr Das Gerät darf weder mit 16). Wasser abgespritzt werden, 2. Entfernen Sie vorsichtig Rückstände noch in Wasser gelegt wer- oder Verstopfungen am Flügelrad. den. Es besteht die Gefahr 3.
 • Seite 122: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ Umweltschutz Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. • Geben Sie das Gerät an einer • Die Entsorgung Ihrer defekten, einge- Verwertungsstelle ab. Die verwendeten sendeten Geräte führen wir kostenlos Kunststoff- und Metallteile können durch.
 • Seite 123: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 125). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Blasrohr ................... 91102301 Fangsack .................91105380 Zusatzhandgriff ................ 91105381 Schalter ...................
 • Seite 124: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 125: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 315118 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 126: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Elektro-Laubsauger/-bläser Baureihe PLS 3000 A1 Seriennummern: 201905000001 - 201905247100 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 127: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovim mi potvrđujemo da Električni usisavač/puhalo lišća serije PLS 3000 A1 Serijski broj 201905000001 - 201905247100 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 128: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Aspirator / suflantă electrică pentru frunze viiseria PLS 3000 A1 numărul serial 201905000001 - 201905247100 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme...
 • Seite 129: Превод На Оригиналната (Напр. Под Автомобили). Ce-Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИСТОСЪБИРАЧ/ДУХАЛКА серия PLS 3000 A1 Сериен номер 201905000001 - 201905247100 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани нор- ми...
 • Seite 130: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Αυτή Η Συσκευή Δεν Είναι Κατάλληλη Για Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ ΦΎΛΛΩΝ Σειρά PLS 3000 A1 Αριθμός σειράς 201905000001 - 201905247100           : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* ...
 • Seite 131: Prevod Originalne Ez Izjave O Konformitetu

  Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da Električni usisivač/duvač za lišće Serija proizvodnje PLS 3000 A1 Broj serije: 201905000001 - 201905247100 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i na- cionalne norme i odredbe: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 133: Eksplozivni Crtež

  Eksplozivni crtež • Schemă de explozie Технически чертеж • Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα Explosionszeichnung • Detaljni crtež PLS 3000 A1 informativno, informativ, информативен, ενημερωτικό, informativan 2019-05-17-rev02-TvRopAE...
 • Seite 136 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: MM/2018 Ident.-No.: 72040808032019-HR/RS/RO/BG/GR IAN 315118...