Herunterladen Diese Seite drucken

Servis; Dovozca; Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode - Parkside PDSB 10 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Vybavenie v prípade záruky
Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
Na všetky otázky majte pripravený pokladničný
doklad a číslo výrobku (napr . IAN 12345) ako
doklad o nákupe .
Číslo výrobku nájdete na výrobnom štítku, gravúre,
na titulnej stránke Vášho návodu na obsluhu
(dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej
alebo spodnej strane .
Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným
nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené
servisné oddelenie telefonicky alebo
e-mailom .
Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete
potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný
blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy
k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servis-
ného strediska, ktorá Vám bude oznámená .
Na webových stránkach
www .lidl-service .com si môžete
stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručok,
videá o výrobkoch a softvéry .

Servis

Servis Slovensko
Tel . 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl .sk
IAN 302328

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je
adresou servisného strediska . Najprv kontaktujte
uvedené servisné stredisko .
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
NEMECKO
www .kompernass .com
PDSB 10 A1
Preklad originálneho vyhláse-
nia o zhode
My, spoločnosť KOMPERNASS HANDELS GMBH,
osoba zodpovedná za dokumentáciu:
pán Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE – 44867
BOCHUM, DEUTSCHLAND/NEMECKO vyhlasu-
jeme,
že tento výrobok je v súlade s nasledovnými nor-
mami, normatívnymi dokumentmi a smernicami ES:
Smernica o strojových zariadeniach
(2006/42/EC)
Použité harmonizované normy:
EN 1953:2013
Typové označenie stroja: Pneumatická odsáva-
cia/ ofukovacia pištoľ PDSB 10 A1
Rok výroby: 04 ‒ 2018
Sériové číslo: IAN 302328
Bochum, 03 .04 .2018
Semi Uguzlu
– Manažér kvality –
Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vy-
hradené .
 15
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PDSB 10 A1